Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT CLUB GTI FLEX A-RT 07-M INSTALLATION INSTRUCTION

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT CLUB GTI FLEX A-RT 07-M kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT CLUB GTI FLEX A-RT 07-M kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT CLUB GTI FLEX A-RT 07-M kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT CLUB GTI FLEX A-RT 07-M INSTALLATION INSTRUCTION: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (325 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT CLUB GTI FLEX A-RT 07-MINSTALLATION INSTRUCTION

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 9 Sorunlar ve çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hata mesajlarini anlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Program tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kumafl bakim tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Elektrik uyarilari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Çevre koruma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uygunluk beyani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Teknik özellikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 KOD NO : DC68-02155N-TK Güvenlik Önlemleri Bu Samsung çamaflir makinesini satin aldi¤iniz için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kilavuzunda, bu makinenin montaji, kullanimi ve bakimiyla ilgili de¤erli bilgiler bulunmaktadir. [. . . ] Option (Seçenek) dü¤mesi Mevcut kismi yikama seçenekleri arasinda geçifl yapmak için bu dü¤meye tekrar tekrar basin. Prewash (Ön yikama) Rinse+ (Durulama+) Rinse Hold (Durulamada Bekletme) Prewash + Rinse+ (Ön yikama + Durulama+) Prewash + Rinse Hold (Ön yikama + Durulamada Bekletme) Rinse+ + Rinse Hold (Durulama+ + Durulamada Bekletme) Prewash + Rinse+ + Rinse Hold (Ön Yikama + Durulama+ + Durulamada Bekletme Cancel (<ptal) Not: Ön yikama, yalnizca pamuklu, sentetik ya da narin çamaflirlar yikarken kullanilabilir. Sicaklik seçim dü¤mesi Su sicakli¤i seçenekleri arasinda geçifl yapmak için dü¤meye tekrar tekrar basin (so¤uk, 40 °C, 60 °C ve 95 °C). Yikama sirasinda bu dü¤meye basarak seçilen sicakli¤i gösterge panosunda görebilirsiniz. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü¤mesi Bu dü¤meye, programi duraklatmak ve yeniden bafllatmak için basin. (Açma/Kapama) dü¤mesi Çamaflir makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basin. Çamaflir makinesi, herhangi bir dü¤mesine basilmadan 10 dakika bekledi¤inde otomatik olarak kapanir. - Çaliflma sirasinda "Child Lock" (Çocuk Kilidi) dü¤mesine (Spin+Option (Sikma+Seçenek) dü¤mesi) 2 saniyeden daha uzun süre basti¤inizda bu ifllev seçilir. - Bu ifllev bir kez seçildi¤inde, yikama bitene kadar hiçbir de¤ifliklik yapilamaz. - <fllevi iptal etmek için çaliflma sirasinda "Child Lock" (Çocuk Kilidi) dü¤mesine (Spin+Option (Sikma+Seçenek) dü¤mesi) 2 saniyeden daha uzun süre basin. 5 "Çocuk Kilidi" ifllevi nedir? Çamaflir Yikanmasi Çamaflir makinesi, o sirada yapilan yikama ifllemini durduruyor ya da bir sonraki yikama ifllemine geçmiyor (LED ekrandaki kalan süre göstergesi artabilir). Yeni çamaflir makinenizde, en iyi su seviyesini ve di¤er yikama ayarlarini kendi belirlerken ayni zamanda yikama ifllemini kontrol eden ve en iyi yikama sonuçlari için gerekli düzeltmeleri yapan Fuzzy Logic sistemi bulunmaktadir. Çamaflir makinesinin tamburuna ilik su dökün ve 10 dakika bekleyin. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takin ve su beslemesi ile boflaltma ifllemlerinin normal biçimde yapilabildi¤ini kontrol edin. Difl yüzeyin temizlenmesi 1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaflir makinesinin yüzeyini yumuflak bir bez ve aflindirici olmayan ev tipi deterjanlarla silin. Çamaflir makinesine su dökmeyin. Kalinti filtresinin temizlenmesi Kalinti filtresini yilda 2-3 kez temizleyin. Filtrenin arkasindaki boflaltma pompasi pervanesinin herhangi bir flekilde tikali ya da sikiflmifl olmadi¤ini kontrol edin. Taban kapa¤ini takin. Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi Su hortumu filtresini, en az yilda bir kez ya da makinenizdeki lambalar yanip söndü¤ünde temizlemelisiniz: Bunu yapmak için: 1. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaflça çekin ve temizlenene kadar suyun altinda durulayin. Yivli ba¤lanti parçasinin iç ve difl yüzeylerini de temizleyin. Muslu¤u açin ve ba¤lantilardan su sizintisinin olmadi¤indan emin olun. 8 Sorun giderme Sorunlar ve çözümleri Çamaflir makinesi çaliflmiyor · Kapa¤in tam olarak kapali oldu¤unu kontrol edin. · Çamaflir makinesinin prize takili oldu¤unu kontrol edin. · Su muslu¤unun açik oldu¤unu kontrol edin. [. . . ] (Boflaltma hortumunun arka taraftaki tutucusunun olmasi gerekti¤i gibi durdu¤unu kontrol edin) Boflaltma hortumunun ucunun, suyun içinde olup olmadi¤ini kontrol edin. · Satifl Sonrasi servisiyle görüflmeden önce: 1. Sorunu kendiniz çözmeye çaliflin (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakin). Hatanin tekrar edip etmedi¤ini görmek için programi tekrar bafllatin. Sorun devam ederse, bir satifl sonrasi servisi ça¤irin ve sorunu açiklayin. [. . . ]

BLAUPUNKT CLUB GTI FLEX A-RT 07-M KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT CLUB GTI FLEX A-RT 07-M kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag