Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT EMA 460

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT EMA 460 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT EMA 460 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT EMA 460 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT EMA 460 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (937 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT EMA 460

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Tuµlar 1 - 6 Ksa bas: zaman göstermek için, DIS tuµu. CD (MP3), radyo ve CD deiµtirici veya AUX (harici cihaz) kaynaklarnn seçimi için, SRC tuµu. CD çkarma tuµu (kontrol paneli kaldrldktan sonra görülebilen). 5 6 7 8 9 : ; < 3 ÇNDEKLER Notlar ve Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ünite çalµmaya baµlad zamanki ses ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Geçerli µark, çalmaya devam edecektir. Parça seçimi Sonraki veya önceki parçay seçmek için 6 ok tuµlarndan birine basnz. veya 6 tuµuna bir kez basarsanz, mevcut parça en baµndan itibaren yeniden çalmaya baµlayacaktr. Hzl arama (duyulabilir) leri veya geri hzl arama için, hzl ileri/geri sarma baµlayncaya kadar, 6 tuµlarndan birini basl tutunuz. Parça Tekrar (REPEAT) Bir parçay tekrar dinlemek için, 4 RPT 9 tuµuna basnz. Göstergede "RPT TRCK" yazs çkacak ve RPT sembolü yanacaktr. Tekrarn iptali Tekrarlama fonksiyonunu durdurmak için, 4 RPT 9 tuµuna tekrar basnz. Göstergede "MIX CD" yazs çkacak ve MIX sembolü yanacaktr. Ardndan, rasgele seçilen parça çalnacaktr. CD MODU Göstergede "RPT OFF" yazs çkacak ve RPT sembolü kaybolacaktr. veya 6 tuµuna basarak, CD metni fonksiyonunu açp kapatabilirsiniz. stediiniz deiµiklikleri yaptktan sonra, MENU 7 tuµuna iki kez basnz. Duraklatma (PAUSE) 3 9 tuµuna basnz. CD, çalmaya devam eder. CD'nin çkarlmas 2 tuµuna basnz. Notlar: CD'nin kazara zarar görmesini engellemek amacyla, çkarma tuµuna basld halde 10 saniye içerisinde üniteden alnmayan CD, yeniden içeri alnacaktr. Ünite kapalyken veya CD çalmyorken de CD çkarmak mümkündür. Göstergenin deiµtirilmesi ki seçenek mevcuttur: Parça numaras ve saat. Ses izlerini (audio track) ve MP3 dosyalarn içeren, miks modlu CDleri kullanmaynz. Bu CDlerin çalnmas esnasnda, yalnzca ses izleri seçilecektir. Rasgele parça/dosya çalma (MIX) Mevcut dizindeki parça/dosyalar rasgele bir srada dinlemek için, 5 MIX 9 tuµuna basnz. Göstergede "MIX DIR" yazs çkacak ve MIX sembolü yanacaktr. Takl olan MP3-CD'deki parça/dosyalar rasgele srada dinlemek için, 5 MIX 9 tuµunu 2 saniyeden fazla basl tutunuz. Göstergede "MIX CD" yazs çkacak ve MIX sembolü yanacaktr. Göstergede "MIX OFF" yazs çkacak ve MIX sembolü kaybolacaktr. MP3 moduna geçmek MP3 modu, normal CD modla ayn µekilde aktifleµtirilir. Daha fazla bilgi için, "CD modu bölümündeki" "CD moduna geçmek" ksmn okuyunuz. Dizin seçimi Aµa ya da yukar baµka bir dizine gitmek için, veya 6 tuµuna bir veya daha fazla basnz. Parça/dosya seçimi Mevcut dizindeki baµka bir parça/dosya için aµa ya da yukar gitmek için, veya 6 tuµuna bir veya daha fazla basnz. 6 tuµuna bir kez basarsanz, mevcut parça en baµndan itibaren yeniden çalmaya baµlayacaktr. Parça/dosyalarn taranmas (SCAN) CD'deki tüm parça/dosyalar ksa ksa dinleyebilirsiniz. Tarama iµlemi srasnda, yanp sönen parça/dosya numaralaryla birlikte "SCAN" yazs çkar. Daha fazla bilgi için, "radyo modu" bölümündeki "tarama süresinin ayarlanmas" baµlkl ksm okuyunuz. Hzl arama leri veya geri hzl arama için, hzl ileri/geri sarma baµlayncaya kadar, veya 6 tuµlarndan birini basl tutunuz. 16 MP3 MODU SCAN durdurma ve çalmaya devam etme MENU 7 tuµuna basnz. Taranmakta olan parça/dosya, normal µekilde çalmaya devam edecektir. Göstergenin ayarlanmas Standart gösterge modu ayar MP3 parça/dosyalarn çalarken, aµadaki standart gösterge modlarndan birini seçebilirsiniz: Parça/dosya numaras ve çalma süresi. [. . . ] Ses kayna, örnein, portatif CD çalar, MiniDisc çalar veya MP3 çalar olabilir. AUX (harici cihaz) giriµinin menüden aktif hale getirilmesi gerekir. Harici bir ses kayna balamak istiyorsanz, bir adaptör kablosuna ihtiyacnz vardr. Bu adaptör kablosunu (BP no. : 7 607 897 093), yetkili Blaupunkt bayinizden temin edebilirsiniz. MENU 7 tuµuna basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT EMA 460 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT EMA 460 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag