Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (354 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES (355 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 11 Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) . . . . . . . . . . . 12 Kaydedilmiµ istasyonlarn çarlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Yayn alnabilir olan istasyonlarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) . [. . . ] Program tipi seçilen 1 - 6 tuµuna > kaydedilir. PTY özelliini açmak (ON) ya da kapatmak (OFF) için ya da tuµuna : basnz. PTY özellii açksa göstergede PTY yazs yanar. Radyo alµnn iyileµtirilmesi Ses yüksekliinin parazite bal olarak düµürülmesi (HICUT) HICUT özellii kötü radyo alµlarnn iyileµtirilmesinde etkilidir (yalnzca FM). Eer alµta parazitler varsa, ses yükseklii ve böylece bozucu seviyesi otomatik olarak düµürülür. HICUT özelliini açma / kapatma MENU 8 veya OK ; tuµuna basnz. Program tipi seçilmesi ve arama iµleminin baµlatlmas ya da tuµuna : basnz. O andaki program tipi göstergede görünür. MENU tuµuna 8 basnz. tuµuna :, göstergede "HICUT" görününceye kadar arka arkaya basnz. Eer baµka bir program tipi seçmek istiyorsanz, program tipinin gösterildii süre içinde ya da tuµuna : basarak baµka program tipine geçiniz. Veya HICUT ayar için, lgili tuµa kaydedilmiµ program tipini seçebilmek için, 1 - 6 tuµlarndan > birine basnz. "HICUT 0" ses yüksekliinin otomatik düµürülme özelliinin olmad, "HICUT 3" ses yükseklii ve bozucu seviyesi düµürülmesinin en kuvvetli olduu anlamna gelir. RADYO MODU basnz. Parazite bal frekans band geniµliinin deiµmesi (SHARX) SHARX fonksiyonu ile, dinlenilen istasyonlara yakn istasyonlardan kaynaklanan parazitlenmeyi veya arzalar, mümkün olduunca giderme olanana sahipsiniz (sadece FM). Bulunduunuz alanda çok istasyon varsa, SHARX fonksiyonunu açnz. SHARX özelliini açma / kapatma DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH MENU 8 veya OK ; tuµuna Hareketli metinlerin göstergesinin seçilmesi Baz radyo istasyonlar RDS sinyalini istasyon ad yerine reklam ve baµka bilgilerin iletilmesi için kullanr. Çalma iµlemi, kesilmiµ olduu yerden baµlar. q / tuµlarndan : birini, ileri ya da geri hzl parça seçimi baµlayncaya kadar, basl tutunuz. Hzl arama iµlemi (sesli) leri ya da geri hzl arama için tuµlarndan : birini, ileri ya da geri hzl arama seçimi baµlayncaya kadar, basl tutunuz. Parçann rastgele çalnmas (MIX) 5 MIX > tuµuna basnz. "MIX CD" sembolü ksa süreli olarak ekranda görülür, MIX sembolü yanar. Rastgele seçilen bir sonraki müzik parças çalnr. MIX iµlemini sona erdirme 5 MIX > tuµuna yeniden basnz. "MIX OFF" sembolü ksa süreli olarak ekranda görülür, MIX sembolü söner. 17 CD MODU Parçalarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) CD'nin tüm parçalarn ksa süreli olarak dinleyebilirsiniz. "Radyo modu" bölümündeki "Tanma amaçl çalnma süre ayar" ksmn okuyunuz. SCAN (Tarama) iµleminin sona erdirilmesi, parça dinlenmesine devam edilmesi Çalmaya ara verme (PAUSE) 1 tuµuna > basnz. Göstergede "PAUSE" görülür. Çalma normal olarak devam eder. Ara verme srasnda 1 Gösterge deiµtirme Müzik parças numaras ve saat, müzik parças numaras ve çalµ süresi ya da parça numaras ve CD numaras gösterimi arasnda geçiµler yapmak için, / DIS 7 tuµuna, göstergede istenen gösterim görülünceye kadar iki saniyeden daha uzun süre basnz. Scan (tarama) iµlemini sona erdirmek için, OK tuµuna ; ksaca basnz. O anda çalnmakta olan parça çalnmaya devam eder. CD modunda trafik duyurusu Eer CD modu srasnda trafik duyurularn almak istiyorsanz, TRAF tuµuna ?Eer göstergede trafik skµkl simgesi yanarsa, trafik duyurularnn öncelii devrededir. Bunun için "Trafik yayn" bölümünü okuyunuz. Parçay tekrar çalma (REPEAT) Eer bir parçay tekrar etmek isterseniz, 4 RPT > tuµuna basnz. "REPEAT TRCK" sembolü ksa süreli olarak ekranda görülür, RPT sembolü yanar. RPT devreden çkarlncaya kadar müzik parças tekrar edilir. CD'lerin isimlendirilmesi CD'lerinizin daha iyi tannmas amacyla, oto radyonuz size 30 CD için bir bireysel isim verme imkan sunmaktadr. [. . . ] Bu kabloyu, yetkili Blaupunkt satcnz üzerinden tedarik edebilirsiniz. TMC DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Dinamik navigasyon sistemleri için TMC TMC, "Traffic Message Channel (trafik mesaj kanal)" demektir. Trafik duyurular TMC üzerinden aktarlr ve böylece uygun navigasyon sistemleri tarafndan güzergah planlamasnda kullanlabilir. Oto radyonuz, bir TMC çkµ üzerinden Blaupunkt navigasyon sistemlerine balanabilme imkan verir. Oto radyonuzda hangi navigasyon sistemlerinin kullanlabileceini Blaupunkt yetkili satcnzdan örenebilirsiniz. [. . . ]

BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTB 1200 MYSTIC SERIES kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag