Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTB 1200 SC

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTB 1200 SC kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTB 1200 SC kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTB 1200 SC kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTB 1200 SC : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (584 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTB 1200 SC

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] * Bilgi metninin disk üzerinde görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Kayõt izi balõk listesinden kayõt izlerinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Dosya adõ listesinden dosyalarõn seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Tekrar yürütme aralõõnõn seçilmesi . . . . . . . . [. . . ] Hücresel telefon balantõsõnõ aygõttan ayõrmak için, MULTI-CONTROL dümesine basõn. Balantõ ayrõldõktan sonra, DISCONNECTED görüntülenir. Elemi bir telefonun silinmesi 1. Bkz: bölüm "Balantõ ve eletirme ilemlerinin tanõtõlmasõ" sayfa 38. DELETE PHONE ilevini seçmek için, MULTI-CONTROL dümesini kullanõn. Eleme atamasõnõ seçmek için, MULTICONTROL dümesini aaõ ya da yukarõ hareket ettirin. P1 (kullanõcõ telefonu 1) ­ P2 (kullanõcõ telefonu 2) ­ P3 (kullanõcõ telefonu 3) · BD adresini ve aygõt adõnõ deitirmek için, MULTI-CONTROL dümesini sola ya da saa itin. · Atama yoksa, NO DATA görüntülenir ve ilemi uygulamak olanaksõzdõr. Aygõt adõ görüntülenirken, DELETE YES ilevini seçmek için, MULTI-CONTROL dümesini saa hareket ettirin. Balanan hücresel telefonun eletirilmesi Eleme ilemi, genelde balantõ ilemi sõrasõnda otomatik olarak yapõlõr. Bu ilemi sadece telefonunuz herhangi bir nedenle geçici olarak balõ olduunda elle yapmanõz gerekir. Teknolojiden optimum düzeyde yararlanmak için, telefonunuzu bu birimle eletirmenizi öneririz. 41 Aygõtõn çalõtõrõlmasõ DELETE YES görüntülenir. · Telefonu silmek istemiyorsanõz, MULTICONTROL dümesini sola hareket ettirin. * Bekleyen çarõlar arasõnda gidip gelme MULTI-CONTROL dümesine basõn. 42 Aygõtõn çalõtõrõlmasõ · Uzaktan kumanda üzerindeki OFF HOOK dümesine basarak da bekleyen çarõlar arasõnda geçi yapabilirsiniz. * Bekleyen bir çarõnõn reddedilmesi dümesine basõn. · Uzaktan kumanda üzerindeki ON HOOK dümesine basarak da bekleyen bir çarõyõ reddedebilirsiniz. Not · Çarõnõn sonlandõrõlmasõ için, hem sizin hem de arayan ahsõn telefonu kapatmasõ gerekmektedir. Listeye kaydedilen telefon numaralarõnõ deitirmek için, MULTI-CONTROL dümesini çevirin. · Telefon numarasõ halihazõrda telefon rehberine kayõtlõysa, ilgili ad görüntülenir. · MULTI-CONTROL dümesini yukarõ ya da aaõya doru hareket ettirerek telefon numarasõnõ deitirebilirsiniz. Ayrõntõlõ listeyi görüntülemek için, MULTICONTROL dümesine basõn. Ad, telefon numarasõ ve tarih ayrõntõlõ listede görüntülenir. · MULTI-CONTROL dümesini saa hareket ettirerek de ayrõntõlõ listeyi görüntüleyebilirsiniz. · DISP dümesini basõlõ tutarak fiili bilgileri kaydõrabilirsiniz. · Ayrõntõlõ listede görüntülenen önceki ya da sonraki telefon numaralarõ arasõnda gidip gelmek için, MULTI-CONTROL dümesini çevirin. · levi 30 saniye içinde çalõtõrmazsanõz, liste ekranõ otomatik olarak iptal edilir. [. . . ] 50/63/80/100/125 Hz Eim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­12 dB/okt Düük ton hoparlörü (mono): Frekans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/63/80/100/125 Hz Eri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +6 dB ila ­24 dB Faz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

BLAUPUNKT GTB 1200 SC KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTB 1200 SC kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag