Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTW 1000 MK II

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTW 1000 MK II kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTW 1000 MK II kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTW 1000 MK II kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTW 1000 MK II : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (306 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT GTW 1000 MK II (299 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTW 1000 MK II

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 12 stasyonun otomatik olarak hafzaya kaydedilmesi (Travelstore) . . . . . . . . . . . . . 12 Kaydedilmiµ istasyonlarn çarlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Yayn alnabilir olan istasyonlarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) . . . 15 Hareketli metinlerin gösterilmesinin seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kumanda panelini hafif basnç uygulayarak, yerine iyice yerleµinceya kadar itiniz. q Eer sürücü içerisinde bir CD varsa, göstergede "CD" görününceye kadar, SRC tuµuna @ tekrar tekrar basnz. CD'nin çalnmasna, ara verildii yerden yeniden baµlanr. Parça seçimi Bir sonraki veya bir önceki parçay seçmek için, ok tuµu blou : üzerindeki tuµlardan birine basnz. veya tuµuna : bir kez Eer baslrsa, o anda çalnan parça baµndan itibaren tekrar çalnr. Hzl parça seçimi Parçalar geriye veya ileriye doru hzl bir µekilde seçmek için, hzl geri veya ileri parça seçimi baµlayncaya kadar, / tuµlarndan : birini basl tutunuz. CD modunun baµlatlmas Eer sürücü içerisinde herhangi bir CD yoksa, tuµuna 9 basnz. CD'yi yazl ksm yukarya gelecek µekilde, biraz direnç hissedinceye kadar CD bölmesi içerisine hafif bir µekilde itiniz. q Hzl arama iµlemi (sesli) Geri veya ileri hzl arama iµlemi için, hzl geri veya ileri arama iµlemi baµlayncaya kadar, tuµlarndan : birini basl tutunuz. 17 CD MODU Parçalarn rastgele çalnmas (MIX) 5 MIX tuµuna > basnz. Göstergede "MIX CD" yazs ksa bir süre görünür ve MIX yanar. MIX iµlevinin sona erdirilmesi Parçay tekrar çalma (REPEAT) Eer bir parçann tekrarlanmasn istiyorsanz, 4 RPT > tuµuna basnz. Göstergede "REPEAT TRCK" yazs ksa bir süre görünür, RPT sembolü yanar. Tekrarlamann (REPEAT) sona erdirilmesi 5 MIX tuµuna > tekrar basnz. Göstergede "MIX OFF" yazs ksa bir süre görünür, MIX sembolü söner. Eer tekrarlama fonksiyonunu sona erdirmek isterseniz, 4 RPT > tuµuna tekrar basnz. Göstergede "REPEAT OFF" yazs ksa bir süre görünür ve RPT söner. Normal çalma iµlemi devam eder. Parçalarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) Bir CD üzerindeki parçalarn herbirini ksa bir süre için dinleyebilirsiniz. OK tuµuna ; iki saniyeden daha uzun basnz. Tanma amaçl çalma süresini ayarlamak için, "Radyo modu" bölümündeki "Tanma amaçl çalma süresinin ayarlanmas" ksmn okuyunuz. MP3, CD ses verilerinin skµtrlmas için Fraunhofer Enstitüsü tarafndan geliµtirilmiµ olan bir yöntemdir. Skµtrma, veri kalitesinde farkedilir bir kayp olmakszn, verilerin asl boyutlarnn %10'una kadar skµtrlmasn mümkün klar (128 Kbit/ sn. Eer ses veya müzik CD'lerinin MP3'e dönüµtürülmesinde (kodlanmasnda) daha düµük bir bit transfer hz kullanlrsa, daha küçük boyutta dosyalar elde edebilirsiniz, fakat bu durumda kalitede kayp söz konusu olur. MENU tuµuna 8 basnz. Göstergede "CD TEXT" yazs görününceye kadar, tekrar tekrar tuµuna : basnz. tuµlar : ile, CD metni iµlevini açnz ("CD TEXT ON") veya kapatnz ("CD TEXT OFF"). MENU 8 ya da OK tuµuna ; basnz. Ayar iµlemi sona erdikten sonra, Uyar: CD metinleri 20 hane uzunlukta gösterilir. CD'nin çkartlmas tuµuna 9 basnz. Kumanda paneli (Flip-Release-Panel) öne doru açlr ve CD dµar çkartlr. MP3 CD'nin hazrlanmas CD yazclar, CD yazc yazlmlar ve boµ CD'lerin çeµitli kombinasyonlar, baz CD'lerin çalnabilmesinde sorunlara yol açar. Eer kendi yazdnz (yaktnz) CD'lerde sorun yaµarsanz, baµka bir marka boµ CD deneyiniz veya baµka renk bir boµ CD seçiniz. En iyi neticeler, 74 dakikalk çalma süresi olan boµ CD'lerle elde edilir. Eer CD üzerine bir seansdan daha fazla sayda kayt yaparsanz, ancak ilk seans tannr. Bir CD üzerinde en fazla 255 dizin CD'yi çkartp, kumanda panelini kapatnz. 20 MP3 MODU oluµturulabilir. Her dizine ise, herbiri tek tek seçilebilen azami 255 adet parça (Trecks) ve alt dizin kaydedilebilir. Parça isimleri ve dizin isimleri için en fazla 32 karakter kullannz. [. . . ] Ayarlamak istediiniz "USER EQ1", "USER EQ2" veya "USER EQ3" ekolayzerlerini ya da tuµu : ile seçiniz. ya da ya da tuµuna :, göstergede "SND PRESETS" görülünceye kadar arka arkaya basnz. ya da tuµu : ile seçiniz. stediiniz müzik ön ayarn DEQ < veya OK ; tuµuna basnz. Seviye göstergesinin ayarlanmas Ekrannzdaki seviye göstergesi (spektrometre), ayar iµlemleri srasnda ksa bir süre için size ses µiddetini, tn kontrol ayarlarn ve ekolayzerin ayarlarn sembol µeklinde gösterir. Ayar iµlemleri haricindeki sürelerde seviye göstergesi (spektrometre), oto radyosunun ses çkµ seviyesini gösterir. [. . . ]

BLAUPUNKT GTW 1000 MK II KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTW 1000 MK II kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag