Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTX 402

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTX 402 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTX 402 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTX 402 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTX 402 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (689 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT GTX 402 (682 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTX 402

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 10 Telefon modu esnasnda cihazn sesini birden düµürme devresi . . . . . 11 Müzik parçasn atlama (S-CPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Radyo gözetleyiciyi (monitörü) açma / kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kasetteki tüm müzik parçalarnn tanma amaçl çalnmas (SCAN) . . [. . . ] Otomatik olarak istasyon arama ya da 5 tuµuna basnz. Bir sonraki alnabilir istasyon için ayar yaplr. Elle istasyon arama Verici seçimini kendiniz de yapabilirsiniz. MENU tuµuna 7 basnz. RDS konfor özelliini açma / kapatma ya da 5 tuµuna basnz. AF ve REG diye adlandrlan RDS konfor fonksiyonlarn kullanmak için, TRAF·RDS ; tuµuna iki saniyeden daha uzun bir süre basnz. Eer göstergede RDS simgesi yanyorsa, RDS konfor fonksiyonlar aktiftir. Uyar: q Elle istasyon ayar yalnzca RDS konfor fonksiyonu devre dµ braklmµsa mümkündür. Verici zincirlerinde geçiµler (yalnzca FM) Bir istasyon birden çok program yaynlyorsa, bu "stasyon zinciri" arasnda geçiµler yapabilirsiniz. stasyon zincirinin bir sonraki istasyonuna geçmek için, 5 tuµuna basnz. ya da Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi Bu cihaz ile çok ksa dalga UKW (FM), orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlarndaki yaynlar alnabilir. FM frekans band için üç istasyon kayt alan, orta dalga MW ve uzun dalga LW dalga aralklarnn her biri için bir istasyon kayt alan vardr. stasyon kayt alanlar veya frekans bantlar arasnda deiµmek için, Uyar: q Bu iµlevden yararlanabilmek için, RDS konfor özellii devrede olmaldr. Yalnzca daha önce dinlediiniz istasyonlar arasnda geçiµler yapabilirsiniz. Uyar: Eer seçilen program tipinde bir istasyon bulunamazsa, bir biip sesi duyulur ve göstergede ksa bir süre "NO PTY" gösterilir. q Eer ayarlanan istasyon ya da istasyon zincirinden baµka bir istasyon, daha sonraki bir zamanda, istenilen program tipini yaynlarsa, cihaz kendiliinden, o andaki istasyondan, kaset modundan, CD deiµtirici modundan veya Compact Drive MP3 modundan, istenen program tipini yaynlayan istasyona geçer. q SPORT (SPOR) ROCK MENU 7 tuµuna ksaca basnz. Scan (tarama) iµlemi sona erdirilir, son taranan istasyon devrede kalr. Tanma amaçl çalnma süresi ayar MENU tuµuna 7 basnz. veya tuµuna 5, göstergede "SCANTIME" gösterilinceye kadar arka arkaya basnz. stenen tanma amaçl çalnma süresini tuµlar 5 ile ayarlaynz. Uyar: u durumlarda bir uyar tonu duyarsnz, q Eer bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun bölgesi dµna çklrsa, q Eer bir kaset veya CD dinlerken ya da Compact Drive MP3 veya AUX kaynandan bir müzik parças dinlerken, ayarlanmµ olan trafik yayn istasyonunun yayn bölgesini terk ederseniz ve bunu takip eden otomatik arama iµleminde hiç bir yeni trafik yayn bulamazsa. q Eer bir trafik yayn istasyonundan trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse. Bu durumlarda ya trafik yayn önceliini kapatnz ya da trafik yaynl bir istasyona geçiniz. 16 KASETÇALAR MODU Kasetin çalnmas Eer cihaz içinde kaset yoksa, kaseti açk yan sada olacak biçimde kaset yuvasna itiniz. Kasetin çalnmas yukarya bakan kaset yüzü ile baµlar. q Eer cihaz içinde kaset varsa, SRC tuµuna 6, göstergede "CASSETTE" görününceye kadar arka arkaya basnz. Kaset son seçilen dönme yönünde çalnr. q Kasetin çkarlmas SRC tuµunu 6 iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Kaseti dµar çkarnz S-CPS fonksiyonunun iptali Parça arama fonksiyonunu iptal etmek için, SIDE A ve SIDE B kaset çalma yönleri arasnda geçiµ yapabilmek için, 2 tuµuna : basnz. Uyar: q Band sonunda çalµ yönü otomatik olarak deiµir (Autoreverse). Hzl bant hareketi Hzl ileri hareket Göstergede "FORWARD" görünür. Hzl geri hareket Göstergede "REWIND" görünür. 17 DANSK PORTUGUÊS 5 tuµuna basnz. ESPAÑOL tuµuna 5 basnz. SVENSKA Çalma yönünün deiµtirilmesi ya da tuµuna 5 basnz. NEDERLANDS Bir sonraki ya da bir baµka müzik parçasn seçebilmek için, tuµuna 5 bir ya da birkaç kez basnz. Göstergede "CPS FF" yazs ve atlanacak müzik parças adedi görünür. [. . . ] X-BASS yükseltme ayar X-BASS yükseltmesi 1 - 3 basamakta ayarlanabilir. "XBASS OFF", XBASS fonksiyonunun kapal olduu ve "XBASS 3" ise, fonksiyonu azami yükseltme anlamna gelir. SEVYE GÖSTERGES Seviye göstergesinin ayarlanmas Göstergenizdeki seviye göstergesi, ayar iµlemleri srasnda size ses µiddetini ve tn ayarlarn ksa bir süre simgesel olarak gösterir. Seviye göstergesi, ayar iµlemlerinin haricinde, oto radyo cihaznzn çkµ seviyesini gösterebilir ("PEAK ON"). Seviye göstergesini kapatmanz da mümkündür ("PEAK OFF"). Seviye göstergesinin açlmas / kapatlmas MENU tuµuna 7 basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT GTX 402 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTX 402 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag