Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTX 462 MK II

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTX 462 MK II kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTX 462 MK II kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTX 462 MK II kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTX 462 MK II : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (759 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTX 462 MK II

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 10 Ses µiddetini birden düµürme (Mute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Telefon modu esnasnda cihazn sesini birden düµürme devresi . . . . 10 Onay tonunun (biip) ayarlanmas 11 CD deiµtirici modu . . . . . . . . . . . . . 18 CD deiµtirici modunun baµlatlmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] stasyon ad, yayn alnr alnmaz, göstergede görülür. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radyo modu MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "BEEP OFF" veya "BEEP ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. "BEEP OFF", onay tonunun kapal olduu, "BEEP ON" ise açk olduu anlamna gelir. Radyo modunun devreye sokulmas Eer kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 veya AUX modundaysanz, BND·TS ?Ya da SRC 9 tuµuna, göstergede "RADIO" görülünceye kadar arka arkaya basnz. -tuµlar 8 ile seçim yapnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU tuµuna : basnz. RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG) AF (Alternatif Frekans) ve REG (Bölgesel) RDS özellikleri cihaznzn yeteneklerini geniµletir. AF: Bu RDS özellii etkinleµtirilmiµse, cihaz otomatik olarak ayarlanan istasyonun en iyi alnan frekansna geçer. REG: Baz istasyonlar belirli zamanlarda programlarn farkl içerikli bölgesel programlarla böler. REG özellii ile oto radyosunun baµka bir program içerii olan alternatif frekanslara geçmesi engellenir. 11 RADYO MODU Uyar: REG fonksiyonu özellikle menüde devreye sokulmal / devreden çkarlmaldr. REG özelliini açma / kapatma stasyon kayt alanlar veya frekans bantlar arasnda deiµmek için, BND·TS ?tuµuna ksaca basnz. stasyonun ayarlanmas stasyon ayarlar için farkl olanaklar vardr. Uyar: Elle istasyon ayar yalnzca RDS konfor fonksiyonu devre dµ braklmµsa mümkündür. stasyon zinciri dahilinde geçiµler yaplmas (sadece FM) Bir istasyon birden çok program yaynlyorsa, bu "stasyon zinciri" dahilinde geçiµler yapabilirsiniz. HICUT özelliini açma / kapatma lgili tuµa kaydedilmiµ program tipini seçebilmek için, 1 - 6 tuµlarndan = birine basnz. Seçilen program tipi ksaca gösterilir. Aramann baµlatlmas için ya da tuµuna 8 basnz. Seçilen program tipindeki yayn alnabilir bir sonraki istasyon ayarlanr. Program tipini istasyon tuµlarna kaydetme MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµlarna göstergede "HICUT" görülünceye kadar arka arkaya basnz. "HICUT 0" ses yüksekliinin otomatik düµürülme özelliinin olmad, "HICUT 1" ses yükseklii ve bozucu seviyesi düµürülmesinin en kuvvetli olduu anlamna gelir. Ayar iµlemi bittiinde, HICUT ayar için, ya da -tuµlar 8 ile bir program tipi seçiniz. 1 - 6 aras istenen istasyon tuµunu = iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. PTY dilinin seçilmesi Program tipinin gösterildii ayarlanabilir. ya da 8 tuµuna, göstergede "PTY LANG" görülünceye kadar arka arkaya basnz. 15 TRAFK YAYINI Trafik yayn Cihaznz bir RDS-EON alc parças ile donatlmµtr. Bir trafik duyurusu (anonsu) (TA) srasnda, bir istasyon zinciri içerisinde trafik yayn olmayan bir istasyondan söz konusu istasyon zincirinin ilgili trafik yaynna kendiliinden bir geçiµ yaplr. [. . . ] Saatlerin bulunduu ksm yanp söner. MENU tuµuna : basnz. ya da 8 tuµuna, göstergede "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Göstergeyi ON (açk) ya da OFF (kapal) yapmak için, tuµuna 8 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, veya - Saat ayarn tuµlar 8 ile yapnz. Cihaz kapalyken saatin ksa süreli gösterilmesi Cihaz kapalyken saati ksa süre gösterebilmek için, MENU : tuµuna iki kez basnz. AUDIO ( ) < tuµuna basnz. Saat göstergede sekiz saniye süreyle görülür. 20 TINI VE SES DDET DAILIMI Her kaynak (radyo, kaset, CD deiµtirici, Compact Drive MP3 ve AUX) için, tn ayarlarn ayr ayr yapabilirsiniz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Tn ve ses µiddeti dalm Sa / sol ses µiddeti dalm (Balance) ayar Sol / sa ses µiddeti dalmn (Balance) ayarlamak için, Bas seslerin ayarlanmas Bas sesleri ayarlamak için, AUDIO < tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. AUDIO < tuµuna basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. 8 tuµuna, göstergede "BAL" görülünceye kadar arka arkaya basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT GTX 462 MK II KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTX 462 MK II kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag