Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (604 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER (395 ko)
   BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER annexe 1 (623 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] In Car Video IVDP-01 Kullanma ve Montaj Klavuzu http://www. blaupunkt. com ÇNDEKLER Genel bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 DIN ön yüz montaj (metot A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 DIN arka yüz montaj (metot B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Çok lisanl alt yaz (sadece DVD'de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ön kapa, güvenlik sebeplerinden dolay, çkardktan sonra hemen teslimat kapsamndaki klf içinde muhafaza ediniz. 10 ÇIKARILABLR ÖN KAPAK DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Koruyucu klf Ön kapak 2. Ön kapan yanlµ taklmas durumunda, kumanda dümelerinin fonksiyonunun etkilenebileceine ve LCD göstergesinin belli ksmlarnn muhtemelen gösterilmeyeceine dikkat ediniz. Menü modunda bu tuµlar imleç ödevi görür. SUBTITLE Çok lisanl alt yaz fonksiyonlu DVD disklerinde alt yaz seçimi için. SETUP KURULUM menüsünü çarmak için. ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS 7 ITALIANO 14 FRANÇAIS ENGLISH 2 4 DEUTSCH UZAKTAN KUMANDA 9 TITLE DVD diski üzerinde mevcut olan TITLE (baµlk) menülerini çarmak için. DISPLAY Oynatma esnasnda, durum çubuunu açma ve kapatma tuµu. REPEAT Repeat (tekrarlama) moduna geçmek için (REPEAT, REPEAT 1 ve REPEAT OFF). ENTER Say tuµlar veya imleç tuµlar ile ekran üzerinden seçilmiµ olan ksmlar / bölümleri tasdik etme tuµu. AUDIO Çok lisanl audio fonksiyonlu DVD'lerde audio parça seçimi için. ANGLE Çok aç fonksiyonlu DVD'lerde kamera perspektifinin seçimi için. MENU Bir DVD'nin ana menüsünün gösterilmesi için. Uzaktan kumandann devreye sokulmas Pillerin taklmas 1. Pillerin art ve eksi kutuplarnn, pil gözü içinde gösterildii µekilde yerleµtirilmesine dikkat ediniz. Uzaktan kumandann kullanlmas Uzaktan kumanday, cihazn ön yüzündeki enfraruj seziciye doru tutunuz (IR uzaktan kumanda alcs). Kullanma açs: IR sezicisinin ön tarafndan, her yöne doru yaklaµk 30°. Uyar: Cihazda herhangi bir hasar olmasn önlemek için, balantlarn balant planna (sayfa 12) göre yapldn kontrol ediniz. : ; < = > ?@ A Uyar: / , DISPLAY, ANGLE tuµlarna, ayrca özel fonksiyonlar da tertip edilmiµtir (bkz. "Özel fonksiyon"). 14 ANA FONKSYONLAR DEUTSCH 22 23 24 21 IR ON 25 26 27 28 15 DANSK 1. Ön kapan yavaµ yavaµ öne doru açlmas için, tuµuna (OPEN) F basnz. Diski, yazl yüzü yukarya bakacak µekilde yerleµtiriniz. Diskin oynatlmas otomatik olarak baµlar. PORTUGUÊS 1. Kapan tamamen açlmasn bekleyiniz ve ardndan, diskin çkmas için tuµuna L basnz. Diski alnz ve ön kapa kapatnz. ESPAÑOL Bir DVD/VCD/CD taklmas Bir diskin çkarlmas SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH ANA FONKSYONLAR Oynatmann durdurulmas - STOP tuµuna ksa bir süre baslnca, oynatma durdurulur; PLAY tuµuna baslnca, oynatma tekrar baµlatlr. [. . . ] "Dolby" sözcüü ve çift D simgesi, Dolby Laboratories iµletmesinin tescilli marka iµaretidir. Tüm haklar sakldr. 22 GENEL KURULUM DEUTSCH Genel kurulum TV DISPLAY TV TYPE PIC MODE ANGLE MARK OSD LANG SPDIF CAPTIONS NORMAL / PS NORMAL / LB WIDE Normal = Normal Screen TV = TV ekran Pan Scan = Pan Scan Wide = Geniµ resim Letter-box = Posta kutusu format TV GÖSTERGES kurulumu Burada, bal olan TV cihaznn resim formatna bal olarak, uygun olan resim formatn seçebilirsiniz (4:3 veya 16:9). NORMAL/PS (TV format 4:3 için) PAN & SCAN formatnda oynatma. (Geniµ görüntü fonksiyonlu bir televizyon kullanlmas durumunda, yan kenarlar kesilir. ) NORMAL/LB (TV format 4:3 için) Post kutusu formatnda oynatma. [. . . ]

BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag