Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LAUTSPRECHER, VELOCITY

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LAUTSPRECHER, VELOCITY kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LAUTSPRECHER, VELOCITY kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LAUTSPRECHER, VELOCITY kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LAUTSPRECHER, VELOCITY : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (658 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LAUTSPRECHER, VELOCITY

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 9 Ksa süreli basma: AUDIO tuµu, bas, tiz ve ses µiddeti dalmn (balans ve fader) ayarlamak içindir. Uzun süreli basma: -tuµu, ekranda saatin gösterilmesi içindir. Ksa süreli basma: TRAF tuµu, Trafik yaynn açma / kapatma. Uzun süreli basma: RDS tuµu, RDS (Radio Data System) konfor fonksiyonunu açmak / kapatmak içindir. [. . . ] Istasyon ad, yayn alnr alnmaz, göstergede görülür. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radyo modu Uyar: REG fonksiyonu özellikle menüde devreye sokulmal / devreden çkarlmaldr. REG özelliini açma / kapatma MENU tuµuna 7 basnz. ya da 5 tuµlarna göstergede "REG" görülünceye kadar arka arkaya basnz. "REG" sonrasi göstergede "OFF" (kapal) ve "ON" (açk) görülür. REG fonksiyonunu açmak veya kapatmak için, Radyo modunun devreye sokulmas Eer CD, CD deiµtirici ya da Compact Drive MP3 veya AUX modundaysanz, BND·TS < tuµuna basnz. ya da SRC 6 tuµuna, göstergede "RADIO" görülünceye kadar arka arkaya basnz. ya da 5 tuµuna basnz. MENU tuµuna 7 basnz. RDS konfor özelliini açma / kapatma AF ve REG adl RDS konfor fonksiyonlarndan yararlanmak için, TRAF·RDS ; tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Eer göstergede RDS simgesi yanyorsa, RDS konfor fonksiyonlar aktiftir. RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG) AF (Alternatif Frekans) ve REG (Bölgesel) RDS özellikleri cihaznzn yeteneklerini geniµletir. AF: Bu RDS özellii etkinleµtirilmiµse, cihaz otomatik olarak ayarlanan istasyonun en iyi alnan frekansna geçer. REG: Baz istasyonlar belirli zamanlarda programlarn farkl içerikli bölgesel programlarla böler. REG özellii ile oto radyosunun baµka bir program içerii olan alternatif frekanslara geçmesi engellenir. 11 RADYO MODU Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi Bu cihaz ile, çok ksa dalga UKW (FM), orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlarndaki yaynlar alnabilir. Uyar: Orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlar, Essen CD33 modelinde alnamaz. Eer alµta parazitler varsa, ses yükseklii ve böylece bozucu seviyesi otomatik olarak düµürülür. Hicut fonksiyonunu açma / kapatma TRAFK YAYINI Trafik yayn alnmas Trafik yaynnn öncelikli olarak açlmas / kapatlmas TRAF·RDS ; tuµuna basnz. Göstergede trafik skµkl simgesi yanarsa, trafik duyurularnn öncelii devrededir. Uyar: u durumlarda bir uyar tonu duyarsnz, Bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun yayn bölgesi dµna çklrsa. Eer bir CD dinlenirken, ayarl olan trafik yayn istasyonunun yayn bölgesi dµna çklrsa ve bunun üzerine devreye giren otomatik arama fonksiyonu yeni bir trafik yayn istasyonu bulamazsa. Bir trafik yayn istasyonundan, trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse. Bu durumlarda ya trafik yayn önceliini kapatnz ya da trafik yaynl bir istasyona geçiniz. MENU tuµuna 7 basnz. ya da 5 tuµuna, göstergede "HICUT" görülünceye kadar arka arkaya basnz. HICUT fonksiyonunu açmak veya kapatmak için, ya da tuµuna 5 basnz. "HICUT 0", fonksiyonun kapal olduu, "HICUT 1" ise, tiz seslerin ve böylelikle de rahatsz edici (parazit) frekans seviyesinin düµürülmesi anlamna gelir. MENU tuµuna 7 basnz. Trafik duyurularnn ses µiddetinin ayarlanmas MENU tuµuna 7 basnz. ya da 5 tuµuna, göstergede "TA VOLUME" görülünceye kadar arka arkaya basnz. MENU tuµuna 7 basnz. 16 CD MODU Bu cihazda, piyasadan temin edilebilen, çap 12 cm olan Audio CD'lerini, CDR'leri ve CD-RW'leri çalabilirsiniz. Çap 8 cm olan, tekli CD'ler ve kenarlarna µekil verilmiµ CD'ler (Shape CD'ler) dinlemek için uygun deildir. [. . . ] Seviye göstergesini kapatmanz da mümkündür ("PEAK OFF"). X-BASS tuµuna 8 basnz. ya da veya ya da 5 tuµuna, istenilen ayar göstergede görülünceye kadar arka arkaya basnz. X-BASS yükseltme fonksiyonu 1, 2 veya 3 deerine ayarlanrsa, X-BASS sembolü göstergede yanar. Ayar iµlemi bittiinde, Seviye göstergesinin açlmas / kapatlmas MENU tuµuna 7 basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT LAUTSPRECHER, VELOCITY KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LAUTSPRECHER, VELOCITY kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag