Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION UK

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION UK kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION UK kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION UK kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION UK : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (27 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION UK

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ksa süreli basarak: tuµu, saati göstermek için. Uzun süreli basarak: gösterge önceliklerini deiµtirmek için kullanlr. Ok tuµlar Ksa süreli basarak: MENU tuµu, temel ayarlar menüsünün çarlmas. Uzun süreli basarak: SCAN, arama iµlevini baµlatmak için kullanlr. [. . . ] stasyonlar, seçilen frekans aralna bal olarak FMT veya AM hafzasna kaydedilebilir. Uyar: Bu kayt alanna daha önce kaydedilmiµ olan istasyonlar, bu iµlem srasnda silinir. 12 MENU tuµuna 8 basnz. Arama durdurulur ve en son ayarlanmµ olan istasyon etkin kalmaya devam eder. RADYO MODU Arama süresinin ayarlanmas CD MODU Bu cihaz, standart ses CD'leri, CD-R'leri ve 5 veya 3 inç çapl CD-RW'lar çalmak için kullanabilirsiniz. Bu cihazda ses bilgisi içeren CD'lerin yansra MP3 dosyalar içeren CD'ler de çalnabilir. "MP3 yapm" (MP3 made) açklamalar bu bölümden sonra yer alr. Bu cihaz (özel) µekil verilmiµ CD'lerin çalnmasna uygun deildir. Uygun olmayan CD'lerin kullanm sonucu CD sürücüsünde veya CD'de meydana gelebilecek herhangi bir hasardan dolay sorumluluk kabul etmiyoruz. ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS CD modu MENU tuµuna 8 basnz. "SCAN TIME" ekranda görününceye kadar veya basl tutunuz. tuµunu 7 veya tuµlarn 7 kullanarak istenen arama süresini ayarlaynz. Deiµiklik yapma iµleminizi bitirdiinizde, MENU tuµuna 8 iki kere basnz. Uyar: Arama süresinin seçilmesi, ayn zamanda CD/MP3 ve CD deiµtirici modundaki aramalara da tatbik edilir. Göstergenin ayarlanmas Aµadakilerden birini sürekli gösterilmek üzere seçebilirsiniz: Saat Frekans CD moduna geçiµ Sürücüye CD takl deilse ve cihaz Radyo ya da CD deiµtirici (YEDEK/AUX) modunda çalyorsa, tuµuna 1 basnz. Bir miktar direnç hissedinceye dek, yazl ksm yukarya gelecek µekilde CD'yi, sürücüye hafif bir µekilde itiniz. Uyarlar: Dµar verilmiµ bir CD, kazara hasar görmesini önlemek için, 10 saniye içinde yerinden alnmad takdirde tekrar içeri alnr. Cihaz kapalyken veya CD çalµmyorken de CD'yi dµar verebilirsiniz. Ekrann deiµtirilmesi ki seçenek mevcuttur: Parça numaras ve saat. Parça numaras ve çalma süresi. tuµunu 6 gerekli gösterim ekrana gelene kadar iki saniyeden uzun süreyle basl tutunuz. CD metninin gösterilmesi Baz CD'ler CD metni denilen bir özellie sahiptirler CD metinlerinde sanatçnn, albümün ya da parçann ismi bulunabilir. Parçann her deiµmesinde o anda geçerli olan metin olarak CD metnini görüntüleyebilirsiniz. CD metni bir kez gösterildikten sonra, ("Göstergenin deiµtirilmesi" bölümünde tarif edildii µekilde) standart gösterge gösterilir. Gösterge üzerinde "CD TEXT" yazs görününceye dek tekrarl bir µekilde veya tuµuna 7 basnz. 15 MP3 MODU MP3 modu Bu araç radyosunu ayn zamanda MP3 müzik dosyalarn içeren CD-R'lerin ve CD-RW'larn çalnmasnda da kullanabilirsiniz. MP3, CD ses verilerinin skµtrlmas için Fraunhofer Enstitüsü tarafndan geliµtirilmiµ olan bir iµlemdir. Skµtrma, verilerin kalitesinde farkedilebilir bir kayp olmakszn (128 kbit/sn bit hznda), asl boyutlarnn 10 %'una kadar küçültülebilmelerine olanak verir. Eer müzik CD'lerini MP3'e dönüµtürmek için daha düµük bir bit hz kullanlrsa, daha küçük boyutta dosyalar elde edebilirsiniz fakat bu durumda kalitede kayp söz konusu olacaktr. olmasna ramen, bu cihaz, yazdrma yazlmnzn elverdii ölçüde, iç içe birbirine bal pek çok dizin seviyesini destekleyebilir. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 Parçalar / T006 T007 dosyalar T008 T009 T010 T011 Dizinler MP3 CD'nin hazrlanmas CD yazclar, CD yazc yazlmlar ve boµ CD'lerin çeµitli kombinasyonlar, bir takm CD'lerin çalnabilmelerinde sorunlar ortaya çkartabilir. [. . . ] Deiµiklik yapma iµleminizi bitirdiinizde, MENU tuµuna 8 basnz. Cihaz kapal olduu zaman saatin ksa süreli görüntülenmesi Cihaz kapalyken ksa süre saati göstermek için, MENU tuµuna 8 iki kere basnz. "12H MODE" veya "24H MODE" ekranda görününceye kadar veya tuµunu 7 basl tutunuz. 6 tuµuna basnz. Sekiz saniye süreyle saat gösterilir. Modlar arasnda geçiµ yapmak için veya tuµuna 7 basnz. 22 TINI VE SES DDET DAILIMI AYARLARI ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Tn ve ses µiddeti dalm ayarlar Ton ayarlarn (bas ve tiz), her bir kaynak (radyo, CD/MP3, CD deiµtirici ve AUX) için ayr ayr yapabilirsiniz. Ses µiddeti dalm (balans ve fader) ayarlar bütün ses kaynaklar için uygulanr. Sol/sa ses µiddeti dalmn (balans) ayarlamak için Ses µiddetinin sol/sa dalmn (balansn) ayarlamak için, AUDIO tuµuna 5 basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION UK KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION UK kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag