Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA 3.5BENELUX

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA 3.5BENELUX kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA 3.5BENELUX kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA 3.5BENELUX kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA 3.5BENELUX : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (27 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA 3.5BENELUX

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ksa süreli basarak: tuµu, saati göstermek için. Uzun süreli basarak: gösterge önceliklerini deiµtirmek için kullanlr. Ok tuµlar Ksa süreli basarak: MENU tuµu, temel ayarlar menüsünün çarlmas. Uzun süreli basarak: SCAN, arama iµlevini baµlatmak için kullanlr. [. . . ] Seçenekler arasnda geçiµ yapmak için ve tuµlarn 7 kullannz. "KAPALI" (OFF) bip sinyalinin kapanmas, "AÇIK" (ON) ise bu sinyalin açlmas anlamna gelir. MENU tuµuna 8 basnz. 2 tuµuna ksa süre ile basnz. Ekranda "MUTE" görünür. Ses düµürme seviyesinin ayarlanmas Cihazn ses düµürme seviyesini ayarlayabilirsiniz. MENU tuµuna 8 basnz. "MUTE LVL" ekranda görününceye veya kadar tutunuz. tuµunu 7 basl ve tuµlarn 7 kullanarak ses düµürme seviyesini ayarlaynz. Deiµiklik yapma iµleminizi bitirdiinizde, MENU tuµuna 8 iki kere basnz. Telefonla konuµurken sesin düµürülmesi Cihaznz bir mobil telefona balysa, bir telefon çars aldnzda, araç radyosunun sesi kesilir. Bu özellii kullanabilmek için, mobil telefonunuzun montaj klavuzunda tarif edildii gibi araç radyosuna bal olmas gerekir. 10 RADYO MODU Radyo moduna geçiµ CD, CD deiµtirici veya YEDEK (AUX) modunda dinleme yapyorsanz, ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Radyo modu Frekans aralnn / bellein seçilmesi Bu cihaz FM ve AM frekans aralklar üzerinden yayn yapan programlar alabilir. FM menzili için üç tane ve AM menzili için bir tane kayt seviyesi mevcuttur. Srasyla FM hafza seviyesi veya AM frekans aralnn seçilmesi BND-TS 4 tuµuna basnz Ya da Ekranda "FM" veya "AM" ("MW") görününceye kadar SRC tuµunu : basl tutunuz. Radyonun ayarlanmas Radyo bölümünün mükemmel çalµmasn garanti etmek için, cihazn, bulunduunuz corafi bölgeye göre ayarlanmas gerekir. 13 Göstergenin ayarlanmas Radyo modundayken saatin ya da frekansn sürekli olarak gösterilmesini seçebilirsiniz. stenen gösterge görününceye dek tuµunu 6 basl tutunuz. CD MODU Ara verildii yerden itibaren çalma yeniden baµlatlr. Dier ayrntlar için, lütfen "Radyo modu" bölümündeki "Arama süresinin ayarlanmas" baµlkl ksm okuyunuz. Aramann (SCAN) durdurulmas ve çalmann tekrar baµlatlmas Parçalarn seçilmesi Bir önceki veya bir sonraki parçay seçmek için ok tuµlarndan 7 birine basnz. veya tuµuna 7 bir kez Eer basarsanz, o andaki parça, baµndan itibaren tekrar çalnacaktr. Aramay durdurmak için, ksa süreli olarak MENU tuµuna 8 basnz. Böylece o andaki parçann çalnmasna devam edilir. Hzl arama iµlemi (sesli) leri veya geri hzl aramak için, hzl geri veya hzl ileri sarma baµlayncaya kadar, tuµlarndan 7 birini basl tutunuz. Rastgele srayla çalma (MIX) 5 MIX 9 tuµuna basnz. Göstergede ksa bir süre "MIX CD" yazs görünür ve MIX sembolü µkl hale gelir. Çalnacak bir sonraki parça rastgele bir µekilde seçilecektir. MIX iµlevinin durdurulmas Parçalarn tekrarlanmas (REPEAT) Eer bir parçann tekrarlanmasn isterseniz, 4 RPT 9 tuµuna basnz. Göstergede ksa bir süre "RPT TRCK" yazs görünür ve RPT sembolü µkl hale gelir. RPT iµlevi iptal edilene kadar parça tekrar çalnr. Tekrarlamann iptal edilmesi Tekrar iµlevini durdurmak istiyorsanz, 4 RPT 9 tuµuna bir kere daha basnz. Göstergede ksa bir süre "RPT OFF" yazs görünür ve RPT sembolü kaybolur. [. . . ] Ses µiddeti dalm (balance ve fader) ayarlar ses ekolayzer (EQ) bütün ses kaynaklar için uygulanr. Sol/sa ses µiddeti dalmn (balans) ayarlamak için Ses µiddetinin sol/sa dalmn (balansn) ayarlamak için, AUDIO tuµuna 5 basnz. Ekranda "BASS" görünür. Ekranda "BAL" mesaj görününceye kadar basl tutunuz. tuµunu 7 Bass ayarlarnn ayarlanmas AUDIO tuµuna 5 basnz. Ekranda "BASS" görünür. Balans (sa/sol) ayarlamak için veya tuµuna 7 basnz. Deiµiklik yapma iµleminizi bitirdiinizde, Bas sesleri ayarlamak için veya tuµuna 7 basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA 3.5BENELUX KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA 3.5BENELUX kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag