Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (27 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ksa süreli basarak: tuµu, saati göstermek için. Uzun süreli basarak: gösterge önceliklerini deiµtirmek için kullanlr. Ksa süreli basarak: MENU tuµu, temel ayarlar menüsünün çarlmas. Uzun süreli basarak: SCAN, arama iµlevini baµlatmak için kullanlr. [. . . ] 8 AÇMA / KAPATMA Cihazn bir kaset takarak çalµtrlmas Eer cihaz kapal durumda ise ve sürücüde kaset yoksa, SES DDETNN AYARLANMASI Ses µiddetinin ayarlanmas Ses µiddeti 0 (mute) ile 66 (en yüksek) arasnda adm adm ayarlanabilir. Sistemin ses µiddetini yükseltmek için, ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS tuµuna 1 basnz. Ses ayar tuµunu 3 saat yönünde çeviriniz. Ses µiddetini azaltmak için, Kumanda paneli açlr. Kasedi açk yüzü saa gelecek µekilde yavaµça kaset yuvasna sokunuz. Ses ayar tuµunu 3 saat yönünün tersine çeviriniz. Kumanda panelini kapatnz. Cihaz çalµr ve kasetin yukar bakan yüzünü çalmaya baµlar. Cihaz açmak için 2 tuµuna bir defa basnz. Açlµ ses µiddetinin ayarlanmas Cihazn açlµ sesini ayarlayabilirsiniz. MENU tuµuna 8 basnz. "ON VOLUME" ekranda görününceye kadar veya basl tutunuz. tuµunu 7 ve tuµlarn 7 kullanarak açlµ ses µiddetini ayarlaynz. Ses µiddetini daha kolay ayarlamanza yardmc olmak için, yaptnz deiµikliklere göre duyulabilir ses µiddeti artacak veya azalacaktr. Eer "LAST VOL" seçerseniz, cihazn en son kapatld andaki ses µiddeti tekrar etkinleµtirilir. Uyar: µitme duyunuzu korumak için, "LAST VOL" ayar ile seçilebilecek en yüksek ses µiddeti ayar "38"dir. Eer cihaz kapatld andaki ses µiddeti ayar daha yüksek ise ve cihaz böylece kapatlrsa, radyo bir sonraki kez açldnda ses µiddeti ayar "38" olarak seçilecektir. 9 SES DDETNN AYARLANMASI Deiµiklik yapma iµleminizi bitirdiinizde, edildii gibi araç radyosuna bal olmas gerekir. Ses µiddeti, belirlenen ses düµürme seviyesine azalr. MENU tuµuna 8 iki kere basnz. Sesin birden düµürülmesi (mute) Ses µiddetini, daha önce ayarladnz bir seviyeye birden düµürebilirsiniz (Mute). Onaylama sinyali (bip) Baz iµlemlerde bir dümeye basmay iki saniyeden daha uzun süre sürdürürseniz bir onaylama sinyali (bip) duyulur. Deiµiklik yapma iµleminizi bitirdiinizde, Ekranda "CASETTE" mesaj görününceye kadar SRC tuµunu : basnz. Kaset en son seçilmiµ olan yönde çalar. MENU tuµuna 8 iki kere basnz. Uyar: Arama süresinin seçilmesi, ayn zamanda kaset ve CD deiµtirici modundaki aramalara da tatbik edilir. Kasetin çkarlmas tuµuna 1 basnz. Kumanda paneli açlr. Kaset yuvasnn yannda yer alan tuµuna ; basnz. Kaseti çkartnz ve kumanda panelini kapatnz veya Göstergenin ayarlanmas Aµadakilerden birini sürekli gösterilmek üzere seçebilirsiniz: Saat Frekans Yeni bir kaset taknz ve kumanda panelini kapatnz. stediiniz gösterim ekrana gelene kadar tunuz. DIS tuµunu 6 basl tu- 13 PORTUGUÊS Saatin ayarlanmas MENU tuµuna 8 basnz. "SCAN TIME" ekranda görünün- ESPAÑOL FRANÇAIS ENGLISH Kasedin çalµmas KASET MODU Çalma yönünün deiµtirilmesi A YÜZÜ (SIDE A) ve B YÜZÜ (SIDE B) arasnda geçiµ yapmak için 2 9 tuµuna basnz. Bir kasetteki bütün parçalarn örneklenmesi (Aranmas) (SCAN) MENU tuµunu 8 iki saniyeden daha uzun bir süre basl durumda tutunuz. Baµtan itibaren srasyla kasetteki bütün parçalardan örnekler çalnr. Aramaya son verme Uyar: Bandn sonuna gelindiinde, çalma yönü otomatik olarak geri döner (Auto-reverse). Parçalarn atlatlmas (S-CPS) Bir sonraki veya daha sonraki bir parçaya atlamak için tuµuna 7 bir kez veya daha fazla basnz. Ekranda "CPS FF" ve atlanacak parçalarn numaralar gösterilir. Bant, bir sonraki veya daha sonraki seçilmiµ olan parçann baµna hzl ileri sarlr. Geriye doru parça atlama MENU tuµuna 8 iki kere basnz. Örneklenmekte olan parça çalmaya devam eder. "Radyo modu" baµl altndaki "Arama süresinin ayarlanmas" bölümüne baknz. S-CPS, RPT ve SCAN iµlevlerinin kullanlabilmesi için kaset üzerindeki parçalarn arasnda en az üçer saniyelik sessiz bölüm olmaldr. tuµuna 7 bir veya daha fazla basnz. [. . . ] Çalma iµlemi devam eder. 9 17 PORTUGUÊS ESPAÑOL Tüm CD'lerdeki tüm parçalar arama (SCAN) Takl durumdaki tüm CD'lerin FRANÇAIS ENGLISH CD numaras ve saat CD numaras ve çalma süresi "MIX ALL" yazs ksa bir süre görünür ve göstergede MIX lambas µkl hale gelir. CLOCK - SAAT CLOCK - Saat Saatin gösterilmesi Saati gösterebilmek için, ksa süre ile 6 tuµuna basnz. Cihaz kapal ve kontak açk olduunda saatin sürekli olarak gösterilmesi Menü içindeki "CLOCK ON" ayar, cihaz kapalyken ve konta açkken, saati sürekli gösterebilmenize olanak salar. Saat ayar MENU tuµuna 8 basnz. "CLOCK SET" ekranda görününceye kadar veya basl tutunuz. "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" ekranda görününceye kadar veya tuµunu 7 basl tutunuz. tuµuna 7 basnz. Modlar arasnda geçiµ yapmak için veya tuµuna 7 basnz. Deiµiklik yapma iµleminizi bitirdiinizde, Ekranda zaman görünür. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA 3.5 EDITION FRANCE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag