Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 BENELUX

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 BENELUX kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA MP3 BENELUX kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 BENELUX kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 BENELUX : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (42 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 BENELUX

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] REC·DEL tuµu, DAB'den MMC'ye bir kaydn baµlatlmas ve MMC iµletiminde güncel parçann silinmesi için. Uzun sürekli basma: DEQ ekolayzer menüsünü çarr. SRC tuµu, CD/MP3, MMC, CD deiµtirici (bal ise) ve AUX arasnda kaynak seçimi , CD'nin cihazdan çkarlmas için tuµ MMC/SD veya KeyCard için kanal 2 ; < = > 3 4 ? 5 6 7 8 @ A 9 B C 4 ÇNDEKLER Trafik emniyeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Demo modunun devre dµ braklmas/devreye alnmas . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] veya 7 tuµuna, ekranda "VARIOUS MENU" gösterilinceye kadar basnz. OK : tuµuna basnz. Ekranda "CD TEXT" veya "CD NAME" gösterilinceye kadar veya 7 tuµuna basnz. OK : tuµuna basnz. Ekranda "CD NAME EDIT" gösterilinceye kadar tuµuna basnz. veya 7 OK : tuµuna basnz. Bunlar düzenleme moduna gider. Seçtiiniz CD halen belirlenmemiµse ekranda "ABCDEFGH" gösterilir. Birinci giriµ yeri yanp söner. 34 CD LETM TÜRKÇE DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH / 7 tuµlaryla kendi giriµinizi seçiniz. Bir yer boµ kalacaksa alt çizgiyi seçiniz. Bütün CD isimlerini silme Radyoda kaytl bütün CD'lerin isimlerini silebilirsiniz. veya 7 tuµu ile giriµ yerini deiµtirebilirsiniz. Ayarlama iµlemi tamamlanmµsa, OK : tuµuna basnz. Bir CD ismini silme Bir CD dinleyiniz. veya 7 tuµuna, ekranda "VARIOUS MENU" gösterilinceye kadar basnz. smi silinecek CD'yi dinleyiniz. veya 7 tuµuna, ekranda "VARIOUS MENU" gösterilinceye kadar basnz. OK : tuµuna basnz. Ekranda "CD NAME EDIT" gösterilinceye kadar tuµuna basnz. Bu cihazda kullanlmas için MP3 dosyalarnn sonunda ". MP3" uzants bulunmaldr. D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 P a r ç a · D o s y a l a r Her dizin PC ile düzenlenebilir. CD yazma yazlmnza uygun olarak dizinleri ve parçalar/dosyalar tanmlaynz. Konu hakkndaki bilgileri yazlmn kullanm klavuzunda bulabilirsiniz. 37 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS D01 D i z i n l e r ENGLISH TÜRKÇE MP3 LETM Notlar: Hatasz µekilde çalnmasn salamak için, ". MP3" dosya uzantl olarak baµka MP3 dosyalarn kullanmaya çalµmaynz ve çaldrmaynz! MP3 dosyas olmayan ve MP3 dosyas parçalar olan "karµk" CD'leri kullanmaynz (cihaz MP3 çalnmas srasnda sadece MP3 dosyalarn okur). CD audio parçalar ve MP3 parçalar olan Mix modlu CD'leri kullanmaynz. Mix modlu bir CD çaldrmay denemeniz durumunda sadece CD audio parçalar çalnr. Not: MP3 dosyalar ile kaydedilmesi durumunda 1 versiyonunun MP3ID tanm no'lar gösterilebilir (bunun için PC MP3 yazlmnzn veya yazma yazlmnzn kullanm klavuzunu da okuyunuz). "MP3 BROWSE Mode": Birinci satr: Dizin ismi kinci satr: Parça ismi. Not: MP3 Browse (klasör) modu MP3 dosyalarnn CD'nizde daha hzl ve daha kolay bulunmasn salar. MP3 klasör modunda hzl arama iµlemi, MIX, SCAN ve REPEAT fonksiyonlar kullanlamaz. "TRACK AND DIR MODE": Birinci satr: Parça ismi ve çalma süresi. [. . . ] Bir CD deiµtirici balanmµsa "AUX1" mevcut deildir. "ON" ve "OFF" opsiyonlar arasnda 7 tuµlaryla seçim yapnz. Ayarlama iµlemi tamamlanmµsa, MENU 9 tuµuna basnz. 7 tuµuna, ekranda "VARIOUS MENU" gösterilinceye kadar basnz. Menünün gösterilmesi için OK : tuµuna basnz. "INT AMP ON" veya "INT AMP OFF" gösterilinceye kadar 7 tuµuna basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA MP3 BENELUX KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA MP3 BENELUX kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag