Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 DEUTSCHLAND

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 DEUTSCHLAND kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA MP3 DEUTSCHLAND kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 DEUTSCHLAND kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 DEUTSCHLAND : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (42 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 DEUTSCHLAND

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] tuµu, CD'yi cihazdan çkartma tuµu 2 3 4 7 8 9 : 5 ; 4 ÇNDEKLER Trafik güvenlii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Parçann rastgele çalnmas (MIX) 17 Parçalarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 CD metninin gösterilmesini salamak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . . [. . . ] veya tuµuna 7 BND·TS tuµuna 4 ksa süreli basnz. stasyonun ayarlanmas stasyon ayarlar için farkl olanaklar vardr. Otomatik olarak istasyon arama Uyar: Yalnzca daha önce dinlediiniz istasyonlar arasnda geçiµler yapabilirsiniz. µlem bittikten sonra, istasyon FMT alannn 1 no. lu hafza yerinde çalar. Kaydedilmiµ istasyonlarn çarlmas stasyon kayt alann ya da frekans bandn seçiniz. stediiniz tanma amaçl çalma süresini tuµlar 7 ile ayarlaynz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU tuµuna 8 iki kez basnz. stenen istasyonun 1 - 6 istasyon tuµuna 9 basnz. 13 DANSK PORTUGUÊS görüntülenene kadar, 7 tuµuna basnz. ya da ESPAÑOL Tanma amaçl çalnma süresi ayar MENU 8 tuµuna basnz. Ekranda "SCAN TIME" SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH stediiniz FM1, FM2, FMT RADYO MODU Uyar: Ayarlanan tanma amaçl çalnma süresi, CD ve CD deiµtirici modundaki Scan (tarama) iµlemleri için de geçerlidir. andaki istasyondan, CD modundan ya da CD deiµtirici modundan, istenen program tipini yaynlayan istasyona geçer. PTY özelliini açma / kapatma Program tipi (PTY) Baz FM istasyonlar, istasyon ad yannda yaynlanan program tipine iliµkin bilgiler de gönderirler. Bu program tipleri örnein µöyle olabilir: CULTURE TRAVEL JAZZ (KÜLTÜR) (SEYAHAT) SPORT NEWS POP (SPOR) (HABERLER) ROCK CLASSICS (MÜZK) PTY özellii ile belirli bir program tipinde yayn yapan istasyonlar seçilebilir. PTY-EON Eer program tipi seçilmiµ ve arama baµlatlmµsa, cihaz o andaki istasyondan seçilen program tipindeki bir istasyona geçer. Uyar: Eer seçilen program tipinde bir istasyon bulunmamµsa, biip sesi duyulur ve göstergede ksaca "NO PTY" gösterilir. Uyar: u durumlarda bir uyar tonu duyarsnz, eer bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun bölgesi dµna çklrsa. eer bir CD veya CD deiµtirici dinlenirken, ayarlanan trafik yayn istasyonu bölgesi dµna çklrsa ve bunun üzerine devreye giren otomatik istasyon arama fonksiyonu yeni bir trafik yayn istasyonu bulamazsa. eer bir trafik yayn istasyonundan trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse. Bu durumlarda ya trafik yayn önceliini kapatnz ya da trafik yaynl bir istasyona geçiniz. 16 CD MODU Bu cihaz ile piyasada bulunan 12 veya 8 cm çapl audio (müzik) CD'lerini, CDR'leri ve CD-RW'leri çalabilirsiniz. Konturlu CD'ler (Shape CD'leri) çalmak için uygun deildir. CD sürücüsünün uygun olmayan CD'ler dolaysyla hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk alnmaz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CD modu Eer halen sürücü içinde bir CD varsa, Ekranda "CD" görülene kadar, SRC ( ) tuµuna 6 basnz. Çalma iµlemi, kesilmiµ olduu yerden baµlar. Parça seçimi Bir sonraki veya önceki müzik parçasn seçmek için, yön tuµlar blounun bir tuµuna 7 basnz. veya tuµuna 7 bir kere basldnda, o anda çalnmakta olan müzik parças yeniden çalmaya baµlar. CD modunun baµlatlmas Eer sürücü içinde CD yoksa, tuµuna 1 basnz. CD'yi, yazl ksm yukarya bakacak µekilde kuvvet uygulamadan, bir direnç hissedinceye kadar yuvaya sürünüz. CD kendiliinden sürücü içerisine çekilir. CD'nin içeri çekilmesi engellenmemeli ya da desteklenmemelidir. [. . . ] Ön ayarlardan birini seçerseniz, SES (SOUND) ve seçilmiµ olan ayar ekranda yanar. Ayar iµlemi bittiinde, AUDIO tuµuna 5 basnz. Göstergede "BASS" yazs görünür. O andaki ayar ile birlikte "XBASS" fonksiyonu ekranda görülene kadar, tuµuna 7 basnz. Ekranda istediiniz ayar görüntülenene kadar, 7 tuµuna basnz. Ayar iµlemi bittiinde, ya da AUDIO tuµuna 5 basnz. AUDIO tuµuna 5 basnz. 24 SEVYE GÖSTERGES Seviye göstergesinin ayarlanmas Göstergenizdeki seviye göstergesi, ayar iµlemleri srasnda size ses µiddetini ve tn ayarlarn ksa bir süre simgesel olarak gösterir. Ayar iµlemi haricinde seviye göstergesi oto radyosunun çkµ seviyesini gösterir. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA MP3 DEUTSCHLAND KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA MP3 DEUTSCHLAND kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag