Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 EDITION EUROPE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 EDITION EUROPE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA MP3 EDITION EUROPE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 EDITION EUROPE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 EDITION EUROPE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (42 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 EDITION EUROPE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TRAF·RDS tuµu Ksa süre basma: Trafik yaynn açma / kapatma Uzun süre basma: RDS konfor özelliini açma / kapatma. Tuµ blou 1 - 6 < = BND·TS tuµu Ksa süre basma: FM kayt alanlar ile, MW ve LW dalga boylarnn seçimi. tuµu SRC Ksa süre basma: CD/MP3, CD deiµtirici (eer balanmµsa) ve AUX arasnda kaynak seçimi. Uzun süre basma: Saatin ksa süreli gösterilmesi. 3 ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . [. . . ] REPEAT (tekrar) fonksiyonunu sona erdirme Repeat (tekrar) fonksiyonunu sona erdirmek istiyorsanz, 4 RPT tuµuna ; tekrar basnz. "RPT OFF" sembolü ksa süreli olarak ekranda görülür, RPT sembolü söner. Oynatma normal devam eder. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Parçalarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) CD'nin tüm parçalarn ksa bir süre dinleyebilirsiniz. Tanma amaçl çalma süresinin ayarlanmas için, "Radyo modu" bölümündeki "Tanma amaçl çalma süre ayar" ksmn okuyunuz. SCAN (Tarama) iµleminin sona erdirilmesi, parça dinlenmesine devam edilmesi Scan (tarama) iµlemini sona erdirmek için, MENU tuµuna 7 basnz. O anda çalnmakta olan parça çalnmaya devam eder. Çalmaya ara verme (PAUSE) 3 tuµuna ; basnz. Göstergede "PAUSE" (ARA VERME) görülür. Pause (ara verme) fonksiyonunu kaldrma Ara verilmesi esnasnda, 3 tuµuna ; basnz. Çalma normal olarak devam eder. Göstergenin ayarlanmas CD modu için iki gösterge türünden birini seçebilirsiniz: Parça numaras ve zaman (saat) Parça numaras ve çalma süresi MENU 7 tuµuna basnz. veya tuµuna 8, göstergede "CD DISP" görününceye kadar arka arkaya basnz. "PLAY TIME" veya "CLOCK" arasnda seçmek için, veya tuµuna 8 basnz. MENU tuµuna 7 iki kez basnz. Parçann tekrar çalnmas (REPEAT) Bir parçann tekrarlanmasn istiyorsanz, 4 RPT tuµuna ; basnz. Ses dosyalarndan MP3 dosyalarn yaratrken (kodlarken) azami 256 kbit/ s bit hz kullannz. MP3 dosyalarnn bu cihazla kullanlmas için, MP3 dosyalar mutlaka ". MP3" dosya uzantsna sahip olmaldr. Not: Kusursuz bir çalnmay salamak için, MP3 dosyas olmayan dosyalarda ". MP3" dosya uzants kullanmaynz ve bu tür dosyalar çalmaynz!Bu geçersiz veri dosyalar, çalma esnasnda ihmal edilirler. MP3 dµ verilerin ve MP3 baµlklarnn bulunduu "karµk" CD'leri kullanmaynz (cihaz MP3 çalarken yalnz MP3 veri dosyalarn okur). CD müzik ve MP3 parçalarnn bulunduu karµk modlu CD'leri kullanmaynz. Karµk modlu bir CD çalmak isterseniz, yalnz CD müzik parçalar çalnr. Göstergenin ayarlanmas Aµadaki ayarlamalar için, cihazn içinde bir MP3 CD'si olmaldr. Standart göstergenin ayarlanmas Ekranda, dinlemekte olduunuz parça ile ilgili çeµitli bilgilerin gösterilmesini salayabilirsiniz. Parça numaras ve süresi "TRCK-TIME" Parça numaras ve zaman "TRCK-CLK" Dizin numaras ve parça numaras "DIR-TRCK" Dizin numaras ve zaman "DIR-CLK" Dizin numaras ve süresi "DIR-TIME" Not: lgili bilgiler, MP3 hareketli metinleri bir parça deiµiminin ardndan bir kez kaydrldktan sonra, sürekli olarak ekranda görüntülenir. Gösterge olanaklar arasnda seçmek için, MENU tuµuna 7 basnz. veya tuµuna 8, göstergede "CD DISP" görününceye kadar arka arkaya basnz. [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA MP3 EDITION EUROPE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA MP3 EDITION EUROPE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag