Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 GRIECHENLAND

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 GRIECHENLAND kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA MP3 GRIECHENLAND kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 GRIECHENLAND kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 GRIECHENLAND : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (42 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 GRIECHENLAND

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] AUDIO tuµu, bas sesleri, tiz sesleri, sa / sol (Balance) ve ön/arka (Fader) ayarlar için. Tuµ blou 1 - 6 ; BND·TS tuµu Ksa süreli basma: FM kayt alanlar ile, MW ve LW (MW / LW sadece Malaga CD35) dalga boylarn seçme. Uzun süre basma: Travelstore fonksiyonunun baµlatlmas. 3 ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . 7 Ses µiddetini birden düµürme (Mute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] µlem bittikten sonra, istasyon FMT alannn 1 no. lu hafza yerinde çalar. SCAN (tarama) iµleminin baµlatlmas MENU tuµunu 8 iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Göstergede ksa süre "SCAN" görülür, daha sonra o andaki istasyon ad ya da frekans yanar söner. PTY dilinin seçilmesi Program tiplerinin gösterilecei dili seçebilirsiniz. "DEUTSCH", "ENGLISH" ve "FRANÇAIS" arasnda seçme olanana sahipsiniz. veya tuµuna 7, göstergede "PTY LANG" görününceye kadar arka arkaya basnz. Program tipi seçilmesi ve arama iµleminin baµlatlmas veya tuµuna 7 basnz O andaki program tipi göstergede görünür. Eer baµka bir program tipi seçmek istiyorsanz, program tipinin gösterildii süre içinde veya tuµuna 7 basarak, baµka program tipine geçebilirsiniz. Seçilen program tipi ksaca gösterilir. 12 RADYO MODU veya tuµuna 7 basnz. Seçilen program tipindeki yayn alnabilir bir sonraki istasyon ayarlanr. Radyo modunda, ekranda bellee kayt yeri ile birlikte istasyon bandn, zaman veya güncel istasyon ismini ya da frekansn görüntüleme olanana sahipsiniz. stasyon ismini ya da frekans göstermek için, "FREQUENCY" (FREKANS) fonksiyonunu seçiniz ya da kayt yeri ve saat ile birlikte istasyon bandn göstermek için, "CLOCK" fonksiyonunu seçiniz. Kopyalama korumas olan CD'ler çalma zorluklarna yol açabilirler. Blaupunkt, kopyalama korumas olan CD'ler için bir garanti veremez. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CD modu Eer halen sürücü içinde bir CD varsa, göstergede "CD" görününceye kadar, SRC tuµuna 2 arka arkaya basnz. Çalma iµlemi, kesilmiµ olduu yerden baµlar. Parça seçimi Bir sonraki veya önceki müzik parçasn seçmek için, yön tuµlar blounun bir tuµuna 7 basnz. veya tuµuna 7 bir kere basldnda, o anda çalnmakta olan müzik parças yeniden çalmaya baµlar. Hzl parça seçimi leri ya da geri hzl bir parça seçimi için / tuµlarndan 7 birini, hzl ileri ya da geri parça seçimi baµlayncaya kadar basl tutunuz. CD modunun baµlatlmas Eer sürücü içinde CD yoksa, CD'yi, yazl ksm yukarya bakacak µekilde kuvvet uygulamadan, bir direnç hissedinceye kadar yuvaya, yani sürücüye 5 sürünüz. CD kendiliinden sürücü içerisine çekilir. CD'nin içeri çekilmesi desteklenmemeli veya engellenmemelidir. Not: CD yerine taklmadan önce araç konta kapatlmµtysa, cihazn çalmaya baµlamas için, önce 1 numaral tuµ ile cihaz açmalsnz. Hzl arama iµlemi (sesli) leri ya da geri hzl arama için tuµlarndan 7 birini, geri ya da ileri hzl arama baµlayncaya kadar basl tutunuz. Parçann rastgele çalnmas (MIX) MIX tuµuna : basnz. "MIX CD" sembolü ksa süreli olarak ekranda görülür, MIX sembolü yanar. Rastgele seçilen bir sonraki müzik parças çalnr. "MIX OFF" sembolü ksa bir süre ekranda görünür, MIX sembolü söner. 15 CD MODU Parçalarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) CD'nin tüm parçalarn ksa bir süre dinleyebilirsiniz. Bir sonraki müzik parças çalnr. Not: Tanma amaçl çalnma süresi ayarlanabilir. [. . . ] "PEAK ON" (açk) ve "PEAK OFF" (kapal) arasnda seçim yapmak için, veya tuµuna 7 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, iki kez MENU tuµuna 8 basnz. 22 DI SES KAYNAKLARI Dµ ses kaynaklar CD deiµtirici yerine, Line (hat) çkµl baµka bir dµ ses kayna kullanabilirsiniz. Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. Dµ kaynaklarn balants için bir adaptör kablosu gereklidir. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA MP3 GRIECHENLAND KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA MP3 GRIECHENLAND kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag