Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 OST EUROPA

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 OST EUROPA kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA MP3 OST EUROPA kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 OST EUROPA kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 OST EUROPA : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (42 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 OST EUROPA

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TRAF RDS tuµu Ksa süre basma: Trafik yaynn açma / kapatma Uzun süre basma: RDS konfor özelliini açma / kapatma. Tuµ blou 1 - 6 < = BND·TS tuµu Ksa süre basma: FM kayt alanlar ile, MW ve LW dalga boylarnn seçimi. tuµu SRC Ksa süre basma: CD, CD deiµtirici (eer balanmµsa) ve AUX arasnda kaynak seçimi. Uzun süre basma: Saatin ksa süreli gösterilmesi. 3 ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . [. . . ] stasyon zincirinde bir sonraki vericiye geçmek için, veya tuµuna 8 basnz. Not: FM ve MW ya da LW (AM) için farkl hassaslklar ayarlayabilirsiniz. Not: Yalnzca daha önce dinlediiniz istasyonlar arasnda geçiµler yapabilirsiniz. Bunun için Scan ya da Travelstore iµlevini kullannz. 11 DANSK PORTUGUÊS stasyonu elle hafzaya alma stenen bir istasyon kayt alan FM1, FM2, FMT ya da bir frekans band MW ya da LW seçiniz. Tantm amaçl çalma süresi menüde 5 ile 30 saniye arasnda (5 saniyelik admlar µeklinde) ayarlanabilir. Not: Ayarlanan tanma amaçl çalnma süresi, CD ve CD deiµtirici modundaki Scan (tarama) iµlemleri için de geçerlidir. 12 RADYO MODU Baz FM istasyonlar, istasyon ad yannda yaynlanan program tipine iliµkin bilgiler de gönderirler. Bu program tipleri örnein µöyle olabilir: CULTURE TRAVEL JAZZ (KÜLTÜR) (SEYAHAT) SPORT NEWS POP (SPOR) (HABERLER) ROCK CLASSICS (MÜZK) PTY özellii ile belirli bir program tipinde yayn yapan istasyonlar seçilebilir. PTY-EON Eer program tipi seçilmiµ ve arama baµlatlmµsa, cihaz o andaki istasyondan seçilen program tipindeki bir istasyona geçer. Bilgiler ve uyarlar: Eer seçilen program tipinde bir istasyon bulunmamµsa, biip sesi duyulur ve göstergede ksaca "NO PTY" gösterilir. Eer ayarlanan istasyon ya da istasyon zincirinden baµka bir istasyon, daha sonraki bir zamanda, istenilen program tipini yaynlarsa, cihaz kendiliinden, o andaki istasyondan, CD modundan ya da CD deiµtirici modundan, istenen program tipini yaynlayan istasyona geçer. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Program tipi (PTY) PTY özelliini açma / kapatma MENU tuµuna 7 basnz. veya tuµuna 8, göstergede "PTY ON" ya da "PTY OFF" görününceye kadar arka arkaya basnz. PTY fonksiyonunu açmak (ON) ya da kapatmak (OFF) için, veya tuµuna 8 basnz. PTY dilinin seçilmesi Program tiplerinin gösterilecei dili seçebilirsiniz. "DEUTSCH", "ENGLISH" ve "FRANÇAIS" arasnda seçme olanana sahipsiniz. Eer bir trafik yayn istasyonunu çekiyorsanz ve ses µiddeti asgari (0) konumuna ayarlanmµsa veya eer bir CD, CD deiµtirici veya AUX dinlerken, ayarlanmµ olan trafik yayn istasyonunun yayn alan dµna çkarsanz ve akabinde yaplan otomatik arama iµlemi yeni bir trafik yayn istasyonu bulamazsa. Eer bir trafik yayn istasyonundan trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse. 15 CD MODU CD modu Bu cihaz ile piyasada bulunan 12 veya 8 cm çapl audio (müzik) CD'lerini, CDR'leri ve CD-RW'leri çalabilirsiniz. Konturlu CD'ler (Shape CD'leri) çalmak için uygun deildir. CD sürücüsünün uygun olmayan CD'ler dolaysyla hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk alnmaz. Kusursuz bir fonksiyon salamak için, sadece Compact Disc Logolu CD'leri kullannz. Kopyalama korumas olan CD'ler çalma zorluklarna yol açabilirler. Blaupunkt, kopyalama korumas olan CD'ler için bir garanti veremez. Eer halen sürücü içinde bir CD varsa, kadar, SRC tuµuna = arka arkaya basnz. Çalma iµlemi, kesilmiµ olduu yerden baµlar. göstergede "CD" görününceye Parça seçimi Bir sonraki veya önceki müzik parçasn seçmek için, yön tuµlar blounun bir tuµuna 8 basnz. veya tuµuna 8 bir kere basldnda, o anda çalnmakta olan müzik parças yeniden çalmaya baµlar. Hzl parça seçimi leri ya da geri hzl bir parça seçimi için tuµlarndan 8 birini, hzl ileri ya da geri parça seçimi baµlayncaya kadar basl tutunuz. CD modunun baµlatlmas Eer sürücü içinde CD yoksa, CD'yi, yazl ksm yukarya bakacak µekilde, kuvvet uygulamadan, bir direnç hissedinceye kadar CD yuvasna 5 sürünüz. CD kendiliinden sürücü içerisine çekilir. [. . . ] Ayar iµlemi bittiinde, iki kez MENU tuµuna 7 basnz. 23 DI SES KAYNAKLARI Dµ ses kaynaklar CD deiµtirici yerine, Line (hat) çkµl baµka bir dµ ses kayna kullanabilirsiniz. Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. Dµ kaynaklarn balants için bir adaptör kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no. : 7607 897 093) yetkili Blaupunkt satcnz üzerinden tedarik edebilirsiniz. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA MP3 OST EUROPA KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA MP3 OST EUROPA kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag