Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (42 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] AUDIO tuµu, bas sesleri, tiz sesleri, sa / sol (Balance) ve ön/arka (Fader) ayarlar için. Tuµ blou 1 - 6 ; ENGLISH BND·TS tuµu Ksa süreli basma: FM kayt alanlar ile, MW ve LW (MW / LW sadece Brighton MP35) dalga boylarn seçme. Uzun süre basma: Travelstore fonksiyonunun baµlatlmas. ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . 8 Radyo modunun devreye sokulmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Çalma normal olarak devam eder. Not: Tanma amaçl çalnma süresi ayarlanabilir. Tanma amaçl çalma süresinin ayarlanmas için, "Radyo modu" bölümündeki "Tanma amaçl çalma süre ayar" ksmn okuyunuz. SCAN (Tarama) iµleminin sona erdirilmesi, parça dinlenmesine devam edilmesi Scan (tarama) iµlemini sona erdirmek için, MENU tuµuna 8 basnz. O anda çalnmakta olan parça çalnmaya devam eder. Göstergenin ayarlanmas CD modu için iki gösterge türünden birini seçebilirsiniz: Parça numaras ve zaman (saat) Parça numaras ve çalma süresi MENU 8 tuµuna basnz. veya tuµuna 7, göstergede "CD DISP" görününceye kadar arka arkaya basnz. "PLAY TIME" veya "CLOCK" arasnda seçmek için, veya tuµuna 7 basnz. MENU tuµuna 8 iki kez basnz. Parçann tekrar çalnmas (REPEAT) Bir parçann tekrarlanmasn istiyorsanz, 4 RPT tuµuna : basnz. "RPT TRCK" sembolü ksa bir süre ekranda görünür, RPT sembolü yanar. RPT devreden çkarlncaya kadar, müzik parças tekrarlanr. 16 CD MODU DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CD metninin gösterilmesini salamak Baz CD'lerde CD metni mevcuttur. CD metninde yorumcunun, albümün ve müzik parçasnn ad bulunabilir. CD metnini, her parça deiµiminde ekranda hareketli yaz olarak gösterilmesini salayabilirsiniz. MP3 dµ verilerin ve MP3 baµlklarnn bulunduu "karµk" CD'leri kullanmaynz (cihaz MP3 çalarken yalnz MP3 veri dosyalarn okur). CD müzik ve MP3 parçalarnn bulunduu karµk modlu CD'leri kullanmaynz. Karµk modlu bir CD çalmak isterseniz, yalnz CD müzik parçalar çalnr. Aµadaki ayarlamalar için, cihazn içinde bir MP3 CD'si olmaldr. Standart göstergenin ayarlanmas Ekranda, dinlemekte olduunuz parça ile ilgili çeµitli bilgilerin gösterilmesini salayabilirsiniz. Parça numaras ve süresi "TRCK-TIME" Parça numaras ve zaman "TRCK-CLK" Dizin numaras ve parça numaras "DIR-TRCK" Dizin numaras ve zaman "DIR-CLK" Dizin numaras ve süresi "DIR-TIME" Not: lgili bilgiler, MP3 hareketli metinleri bir parça deiµiminin ardndan bir kez kaydrldktan sonra, sürekli olarak ekranda görüntülenir. Gösterge olanaklar arasnda seçmek için, MENU tuµuna 8 basnz. veya tuµuna 7, göstergede "CD DISP" görününceye kadar arka arkaya basnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU tuµuna 8 iki kez basnz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Göstergenin ayarlanmas MP3 modunun baµlatlmas MP3 modu, normal I CD modu gibi baµlatlr. Bunun için "CD modu" bölümündeki "CD modunun baµlatlmas" ksmn okuyunuz. 19 MP3 MODU MP3 hareketli metinlerinin ayarlanmas Her parça deiµiminde, aµadaki hareketli metinlerden birisi ekranda bir kez gösterilir. Mevcut hareketli metinler: Dizin isimi ("DIR NAME") Parça ismi ("SONG NAME") Albüm ismi ("ALBM NAME") Yorumcu ismi ("ARTIST") Dosya ismi ("FILE NAME") Not: Yorumcu, parça ve baµlk adlar, sürüm 1, MP3-ID etiketlerinin bir parçasdr ve yalnz MP3 veri dosyas ile kaydedilmiµlerse gösterilebilirler (bu konuda PCMP3 yazlm veya CD yazma programnn kullanma klavuzunu da okuyunuz). [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA MP3 RUSSLAND kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag