Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 SKANDINAVIEN

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 SKANDINAVIEN kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA MP3 SKANDINAVIEN kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 SKANDINAVIEN kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 SKANDINAVIEN : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (42 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 SKANDINAVIEN

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 10 Sesi birden düµürme devresi (Mute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sa / sol ses µiddeti dalm (Balance) ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ön / arka ses µiddeti dalm (Fader) ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Statik/dinamik radyo modunun ayarlanmas (sadece FM) . . . . . . . . . . . . [. . . ] EON (Enhanced Other Network) dendii zaman, istasyon bilgilerinin bir istasyon zinciri dahilinde aktarlmas anlaµlr. Bir trafik duyurusu (anonsu) (TA) srasnda, bir istasyon zinciri içerisinde trafik yayn olmayan bir istasyondan söz konusu istasyon zincirinin ilgili trafik yaynna kendiliinden bir geçiµ yaplr. Trafik duyurusu sonras yeniden dinlenilen programa geri dönülür. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Trafik yayn Trafik yaynnn öncelikli olarak açlmas / kapatlmas Radyo modundayken TUNER = tuµuna basnz. "TRAFFIC ON" ya da "TRAFFIC OFF" ayari görüntülenene kadar, ekrandaki "TRAFFIC" dokunmatik tuµuna 5 basnz. Uyar: Bir trafik duyurusu srasnda TA menüsü gösterilir. O andaki trafik duyurusunu kesmek için, Ekrandaki "TA EXIT" dokunmatik tuµuna 5 basnz. Trafik duyurularnn önceliini genel olarak devreden çkarmak istediinizde, "TA OFF" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 5 basnz. Uyar: u durumlarda bir uyar tonu duyarsnz, q Eer bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun bölgesi dµna çklrsa. q Eer bir CD dinlerken ayarlanan trafik yayn istasyonu bölgesi dµna çklrsa ve bunun üzerine devreye giren otomatik arama yeni bir trafik yayn istasyonu bulamazsa. q Eer bir trafik yayn istasyonundan trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse. Bu durumlarda ya trafik yayn önceliini kapatnz ya da trafik yaynl bir istasyona geçiniz. Trafik duyurularnn ses µiddetinin ayarlanmas MENU 9 tuµuna basnz. "VOLUME" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 5 basnz. "TRAFFIC" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 5 basnz. stenen ses µiddetini, ses µiddeti ayarlaycs 2 ile ayarlaynz. Menüyü terk etmek için, Joystick'te OK 8 ksmna veya MENU tuµuna 9 basnz. 29 CD MODU CD modu Bu cihaz ile, çap 12 cm olan piyasadan temin edilen CD'leri çalabilirsiniz. parça "REPEAT" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 5 tekrar basnz. "REPEAT OFF" sembolü ekranda ksa süreli olarak gösterilir. Oynatma normal devam eder. CD metninin gösterilmesini salamak Baz CD'lerde CD metni mevcuttur. CD metninde yorumcunun, albümün ve müzik parçasnn ad bulunabilir. CD metninin, her parça deiµiminde ekrann en alt satrnda hareketli yaz olarak gösterilmesini salayabilirsiniz. Taklan CD'de herhangi bir CD metni mevcut deilse, CD metin fonksiyonu devredeyken, ekranda ksa bir süre için "NO TEXT" görüntüsü belirir. 31 CD MODU CD metninin açlmas / kapatlmas MP3 MODU MP3 modu Bu oto radyosunda MP3 müzik dosyalaryla CD-R ve CD-RW disklerini de çalabilirsiniz. Ekranda "CT TEXT ON" ya da "CD TEXT OFF" görüntülenene kadar, ekrandaki "TEXT" dokunmatik tuµuna 5 basnz. MP3-CD'nin hazrlanmas CD kaydedicisinin, CD kaydetme yazlmnn ve boµ CD'nin kombinasyonu dolaysyla CD'lerin çalnabilirliinde problemler ortaya çkabilir. Kendi kaydettiiniz CD'lerde problemler ortaya çktnda, boµ CD konusunda bir baµka üreticiye veya bir baµka renk boµ CD'ye geçmelisiniz. CD üzerine bir kayttan (session) fazla yazdnzda, sadece birinci kayt tannr. Her listede, her birisi tek olarak seçilebilen 254 tek müzik parças ve alt liste bulunabilir. Liste derinlii azami olarak 8 kat kapsayabilir. Hareketli yaznn ayarlanmas CD metninin, ekrann en alt satrnda hareketli yaz olarak görüntülenmesini salayabilirsiniz. [. . . ] Açlµ mesajna ait standart metin ekranda görüntülenir. Giriµ iµareti, satrn baµnda durur ve yanp söner. Baµka bir metin girmek için, Giriµ iµaretini kaydrmak için Joystick'i 8 sola ya da saa doru bastrnz. Joystick'i 8 yukar ya da aµa doru bastrarak, istediiniz harfleri ayarlaynz. Mesaji girdikten sonra, menüyü terk etmek için Joystick'in 8 OK kismina veya MENU 9 tuµuna basnz. Ayarlar kaydedilir. 54 SER NUMARASI Seri numarasn görüntüleme Cihazn seri numarasn ekranda görüntüleyebilirsiniz. RESET ETME DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Cihaz ayarlarnn sfrlanmas (reset edilmesi) Cihaz fabrikada ayarlanan parametrelere geri getirebilirsiniz. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA MP3 SKANDINAVIEN KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA MP3 SKANDINAVIEN kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag