Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (42 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] AUDIO tuµu, bas sesleri, tiz sesleri, sa / sol (Balance) ve ön/arka (Fader) ayarlar için. Tuµ blou 1 - 6 ; ENGLISH BND·TS tuµu Ksa süreli basma: FM kayt alanlar ile, MW ve LW (MW / LW sadece Brighton MP35) dalga boylarn seçme. Uzun süre basma: Travelstore fonksiyonunun baµlatlmas. ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . 8 Radyo modunun devreye sokulmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Not: u durumlarda bir uyar tonu duyarsnz, Eer bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun bölgesi dµna çklrsa. Eer bir trafik yayn istasyonunu çekiyorsanz ve ses µiddeti asgari (0) konumuna ayarlanmµsa veya eer bir CD/MP3, CD deiµtirici veya AUX dinlerken, ayarlanmµ olan trafik yayn istasyonunun yayn alan dµna çkarsanz ve akabinde yaplan otomatik arama iµlemi yeni bir trafik yayn istasyonu bulamazsa. Eer bir trafik yayn istasyonundan trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse. 14 CD MODU Bu cihaz ile piyasada bulunan 12 veya 8 cm çapl audio (müzik) CD'lerini, CDR'leri ve CD-RW'leri çalabilirsiniz. Konturlu CD'ler (Shape CD'leri) çalmak için uygun deildir. CD sürücüsünün uygun olmayan CD'ler dolaysyla hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk alnmaz. Kusursuz bir fonksiyon salamak için, sadece Compact Disc Logolu CD'leri kullannz. Kopyalama korumas olan CD'ler çalma zorluklarna yol açabilirler. Blaupunkt, kopyalama korumas olan CD'ler için bir garanti veremez. Müzik CD'leri dµnda, MP3 müzik veri dosyalarnn bulunduu CD'leri de çalabilirsiniz. Bunun için "MP3 modu" bölümünü okuyunuz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CD modu numaral tuµ ile cihaz açmalsnz. Eer halen sürücü içinde bir CD varsa, göstergede "CD" görününceye kadar, SRC tuµuna 2 arka arkaya basnz. CD metnini, her parça deiµiminde ekranda hareketli yaz olarak gösterilmesini salayabilirsiniz. CD metni bir kere gösterildikten sonra, standart görüntü kullanlr. Bunun için, "Görüntünün ayarlanmas" ksmn okuyunuz. Ekranda "CD TEXT" görüntülenene kadar, veya tuµuna 7 basnz. CD tekst fonksiyonunu veya tuµu 7 ile açnz ("TEXT ON") veya kapatnz ("TEXT OFF"). Ayar iµlemi bittiinde, MENU tuµuna 8 iki kez basnz. Not: Dµar itilmiµ olan CD, yaklaµk 10 saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri çekilir. Cihaz kapalyken veya baµka bir ses kayna aktifken (dinlenilirken) de CD'yi dµar çkartabilirsiniz. CD modunda trafik duyurusu CD modunda trafik anonslarn almak isterseniz, TRAF tuµuna 6 basnz. Eer göstergede trafik skµkl simgesi yanarsa, trafik duyurularnn öncelii devrededir. Bunun için "Trafik yayn" bölümünü okuyunuz. CD'nin çkartlmas CD yuvasnn yanndaki CD çkartma (Eject) tuµuna 3 basnz. 17 MP3 MODU MP3 modu Bu oto radyosunda MP3 müzik dosyalar içeren CD-R ve CD-RW disklerini de çalabilirsiniz. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 B a µ l k · d o s y a l a r D i z i n l e r MP3 CD'nin hazrlanmas CD kaydedicisinin, CD kaydetme yazlmnn ve boµ CD'nin kombinasyonu dolaysyla CD'lerin çalnabilirliinde problemler ortaya çkabilir. Kendi kaydettiiniz CD'lerde problemler ortaya çktnda, boµ CD konusunda bir baµka üreticiye veya bir baµka renk boµ CD'ye geçmelisiniz. [. . . ] veya tuµuna 7, göstergede "PEAK LVL" görününceye kadar arka arkaya basnz. "PEAK ON" (açk) ve "PEAK OFF" (kapal) arasnda seçim yapmak için, veya tuµuna 7 basnz. Ayar iµlemi bittiinde, iki kez MENU tuµuna 8 basnz. DI SES KAYNAKLARI CD deiµtirici yerine, Line (hat) çkµl baµka bir dµ ses kayna kullanabilirsiniz. Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. [. . . ]

BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT LUCCA MP3 TUERKEI kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag