Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (469 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53 (507 ko)
   BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53 INSTALLATION INSTRUCTION (308 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Radio / CD München CD53 Kullanma ve Montaj klavuzu http://www. blaupunkt. com Lütfen açnz 2 1 2 3 4 16 15 5 6 14 7 8 9 13 12 11 10 3 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL KULLANIM ELEMANLARI 1 -tuµu, çkarlabilir kumanda panelinin (Release-Panel) kilidini açmak için Ses µiddeti ayarlaycs Cihazn açlp kapanmas, cihazn sesini birden düµürme devresi (Mute) için tuµ RDS-tuµu, RDS (Radio Daten System) özelliinin açlp kapatlmas için. Hareketli metinlerin göstergesinin seçilmesi BND (Band) tuµu, radyo modunda kanal seçimi, FM istasyon kayt alanlarnn ve MW (orta dalga) ve LW (uzun dalga) frekans bantlarnn seçimi TS, Travelstore fonksiyonunu baµlatr Ekran (gösterge alan) -tuµu, ekranda saatin gösterilmesi için DIS, Gösterge içeriinin deiµtirilmesi 8 9 MENU-tuµu, temel ayarlar menüsünün çarlmas -tuµu, taklabilir ve çkarlabilir kumanda panelinin açlmas için (Flip-Release-Panel) Yön tuµlar blou OK-tuµu, menü giriµlerinin onaylanmas ve tarama (scan) iµlevinin baµlatlmas için X-BASS-tuµu, X-BASS'n açlp kapanmas ve ayar için AUDIO (Ses)-tuµu , yükseklik, sa/sol (Balance) ve ön/arka (Fader) ayarlar için 1 - 6 tuµ blou TRAF-tuµu, trafik yaynn açma / kapatma SRC-tuµu, CD, CD deiµtirici (eer balanmµsa) ve AUX arasnda kaynak seçimi 2 3 4 : ; < = 5 > ?@ 6 7 4 ÇNDEKLER Trafik güvenlii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . . [. . . ] 5 ile 30 saniye aras bir dinleme süresi ayar menüden yaplabilir. SCAN (Tarama) iµleminin baµlatlmas Program tipi (PTY) Baz FM istasyonlar, istasyon adnn yan sra, yaynlanan program tipine iliµkin bilgiler de gönderir. Bu program tipleri örnein µöyle olabilir: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS PTY özellii ile belirli bir program tipinde yayn yapan istasyonlar seçilebilir. 13 OK ; tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Göstergede ksaca "SCAN" görülür, RADYO MODU PTY-EON Eer program tipi seçilmiµ ve arama baµlatlmµsa, cihaz o andaki istasyondan seçilen program tipindeki bir istasyona geçer. Uyar: Eer seçilen program tipinde bir istasyon bulunmamµsa, biip sesi duyulur ve göstergede ksaca "NO PTY" gösterilir. Eer ayarlanan istasyon ya da istasyon zincirinden baµka bir istasyon, daha sonraki bir zamanda, istenilen program tipini yaynlarsa, cihaz kendiliinden, o andaki istasyondan veya, CD modundan ya da CD deiµtirici modundan, istenen program tipini yaynlayan istasyona geçer. PTY özelliini açma / kapatma Program tipi seçilmesi ve arama iµleminin baµlatlmas ya da : tuµuna basnz. O andaki program tipi göstergede görülür. Eer baµka bir program tipi seçmek istiyorsanz, program tipinin gösterildii süre içinde ya da tuµuna : basarak baµka program tipine geçebilirsiniz. Ya da lgili tuµta saklanmµ program tipini seçebilmek için, 1 - 6 tuµlarndan birine > basnz. Program tipini istasyon tuµlarna kaydetme Aramann baµlatlmas için MENU tuµuna 8 basnz. ya da : tuµlarna göstergede "PTY ON" ya da "PTY OFF" görülünceye kadar arka arkaya basnz. ya da -tuµlar : ile bir program tipi seçiniz. 1 - 6 aras istenen istasyon tuµunu > iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Program tipi seçilen 1 - 6 tuµuna > kaydedilir. PTY özelliini açmak (ON) ya da kapatmak (OFF) için veya tuµuna : basnz. PTY özellii açksa göstergede PTY yazs yanar. MENU 8 veya OK ; tuµuna basnz. 14 RADYO MODU Ses yüksekliinin parazite bal olarak düµürülmesi (HICUT) HICUT özellii kötü radyo alµlarnn iyileµtirilmesinde etkilidir (yalnzca FM). Eer alµta parazitler varsa, ses yükseklii ve böylece bozucu seviyesi otomatik olarak düµürülür. HICUT özelliini açma / kapama DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radyo alµnn iyileµtirilmesi Hareketli metinlerin göstergesinin seçilmesi Baz radyo vericileri RDS sinyalini verici ad yerine reklam ve dier bilgilerin aktarlmas için kullanr. "Hareketli metin" gösterimini kapatabilirsiniz. RDS tuµunu 4 göstergede "NAME FIX" görülünceye kadar basl tutunuz. MENU tuµuna 8 basnz. ya da : tuµlarna göstergede "HICUT" görülünceye kadar arka arkaya basnz. "Hareketli metin" gösterimini yeniden açmak için, RDS tuµunu 4 göstergede "NAME VAR" görülünce kadar basl tutunuz. HICUT ayar için, ya da tuµuna : basnz. "HICUT 0" ses yüksekliinin otomatik düµürülme özelliinin olmad, "HICUT 1" ses yükseklii ve bozucu seviyesi düµürülmesinin en kuvvetli olduu anlamna gelir. Göstergenin ayarlanmas Radyo çalµmasnda sürekli olarak saatin ya da sürekli olarak istasyon adnn ya da frekansn gösterimini seçme olana vardr. MENU 8 veya OK ; tuµuna basnz. / DIS 7 tuµunu göstergede istenen gösterim görülünceye kadar basl tutunuz. 15 TRAFK YAYINI Trafik yayn Cihaznz bir RDS-EON alc parças ile donatlmµtr. Bir trafik duyurusu, yani anonsu (TA) srasnda, bir istasyon zinciri içerisinde trafik yayn olmayan bir istasyondan söz konusu istasyon zincirinin ilgili trafik yaynna kendiliinden bir geçiµ yaplr. Trafik duyurusu sonras yeniden dinlenilen programa geri dönülür. Trafik duyurularnn ses µiddetinin ayarlanmas MENU tuµuna 8 basnz. ya da : tuµlarna göstergede "TA VOLUME" görülünceye kadar arka arkaya basnz. Ses µiddetini ayarlaynz. tuµlar : ile Ayar iµlemi bitiminde, iki kez MENU 8 ya da OK ; tuµuna basnz. Uyar: Ses µiddetini ses ayar tuµu 2 ile trafik duyurusu srasnda da ayarlayabilirsiniz. [. . . ] Line çkµl baµka bir dµ ses kayna kullanabilirsiniz. Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. Dµ kaynaklarn balants için bir adaptör kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no. : 7 607 889 093), yetkili Blaupunkt satcnz üzerinden temin edebilirsiniz. TEKNK VERLER Teknik veriler Amplifikatör Çkµ gücü: 4 x 25 Watt sinüs, DIN 45 324 göre, 14, 4 V'ta, 4 x 45 Watt azm. [. . . ]

BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT MUNCHEN CD 53 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag