Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT SANTA MONICA C50

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (504 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 (262 ko)
   BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 annexe 1 (300 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT SANTA MONICA C50

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Radyo / Kasetçalar Santa Monica C50 Kullanma ve Montaj Klavuzu http://www. blaupunkt. com Lütfen açnz 2 1 2 3 4 16 15 5 6 14 7 13 12 11 10 8 9 3 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL KULLANIM ELEMANLARI 1 2 3 4 -tuµu, kumanda panelinin (Release-Panel) kilidini açmak için Ses µiddeti ayarlaycs Cihazn açlp kapanmas, cihazn sesini birden düµürme devresi (Mute) için tuµ RDS tuµu, RDS (Radio Data System) konfor fonksiyonunu açmak / kapatmak içindir. BND tuµu, FM istasyon kayt alanlarnn ve ayrca MW (orta dalga) ve LW (uzun dalga) frekans bantlarnn seçimi TS, Travelstore fonksiyonunu baµlatr Ekran -tuµu, ekranda saatin gösterilmesi için DIS, Gösterge içeriinin deiµtirilmesi MENU tuµu, temel ayarlar menüsünün çarlmas. 9 : ; < = -tuµu, çkarlabilir kumanda panelini (Flip-Release-Panel) açmak için Yön tuµlar blou OK tuµu, menü giriµlerinin onaylanmas ve tarama (scan) iµlevinin baµlatlmas için DEQ tuµu, ekolayzeri açmak / kapatmak için AUD (Ses) tuµu, bas, tiz, sa / sol (Balance) ve ön/arka (Fader) ayarlar için LD, bas/tiz ses µiddeti ayar fonksiyonunu açmak / kapatmak için 1 - 6 tuµ blou CD·C tuµu, radyo, kasetçalar ve CD deiµtirici (eer balanmµsa) arasnda kaynak seçimi TIM tuµu, trafik yayn alnmasn ve TIM fonksiyonunu (Traffic Information Memory) açmak / kapatmak için 5 > ? 6 7 @ 8 4 ÇNDEKLER Trafik güvenlii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . . [. . . ] : tuµuna, göstergede "TA VOLUME" görününceye kadar arka arkaya basnz. Ses µiddetini ayarlaynz. - : tuµlar ile Ayar iµlemi bittiinde, MENU 8 ya da OK ; tuµuna basnz. 15 TRAFFIC INFORMATION MEMO (TIM) Trafik haberleri hafizas Traffic Information Memo (TIM) Bu oto radyosu, azami dört trafik veya yol haberini (anons) toplam dört dakika dijital kaydedebilir. Bu kayt iµlemi, oto radyosu kapal olduu zaman dahi gerçekleµir. TIM fonksiyonu açk olduunda, otomatik motorlu anten dµar sürülmüµ µekilde kalr. Aracnz bir ykama tesisine sokmadan, ilk olarak TIM fonksiyonunu ve ardndan radyoyu kapatnz. TIM tuµuna @ basnz. Göstergede, hafzaya kaydedilmiµ olan trafik haberinin saati ve numaras gösterilir. En yeni olan trafik haberinin numaras daima en düµük numaradr. Uyar: Eer hafzada kaytl bir haber yoksa, göstergede "NO TIM" gösterilir. Eer bir haber dört dakikadan uzunsa, göstergede "OVERFLOW" yazs gösterilir. Haberlerin seçilmesi Kaytlar haberler arsnda seçim yapmak için, TIM kaytlarnn dinlenmesi esnasnda veya : tuµuna basnz. TIM özelliini açma / kapatma MENU tuµuna 8 basnz. : tuµuna, göstergede "TIM ON" (açk) veya "TIM OFF" (kapal) görününceye kadar arka arkaya basnz. TIM fonksiyonunun devrede kalma durumunun deiµtirilmesi TIM fonksiyonu, cihaz kapatldktan sonraki iki saat boyunca devrede kalr ve bu devrede kalma süresi 24 saate kadar uzatlabilir. TIM fonksiyonunu : tuµlar ile açnz veya kapatnz. da OK ; tuµuna basnz. TIM fonksiyonunu devreye sokunuz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU 8 ya TIM haber kaytlarnn çarlmas TIM fonksiyonu aktifleµtirilmiµse, son olarak dinlenmiµ olan istasyonun yaynlad tüm trafik veya yol haberleri otomatik olarak hafzaya kaydedilir. Eer son olarak dinlenmiµ olan istasyonun yaynlar artk alnamyorsa, otomatik olarak yeni bir istasyon ayarlanr. 16 Radyoyu 3 tuµu ile kapatnz. Göstergede "TIM 2H" görünür. TIM tuµunu @, "TIM 2H" gösterilmesi esnasnda iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Uyar: Aracn akümülatörünün korunmas için, TIM fonksiyonunun devrede kalmas sadece radyonun bir sonraki açlmasna kadar geçerlidir. KASETÇALAR MODU Kasetin çalnmas Eer cihaz içinde kaset yoksa, 9 tuµuna basnz. Flip-Release-Panel öne doru açlr. Kaseti açk yan sada olacak biçimde kaset yuvasna itiniz. Kasetin çalnmas yukarya bakan kaset yüzü ile baµlar. Eer cihaz içinde kaset varsa, Daha önceki bir müzik parçasn seçebilmek için, tuµuna : bir veya birkaç kez basnz. Göstergede "CPS FR" yazs ve atlanacak müzik parças adedi görünür. Band o andaki parçann baµ ya da daha önce gelen parça için geri sarlr. Kasetin çkarlmas tuµuna 9 basnz. Flip-Release-Panel öne doru açlr, kaset dµar itilir. Kaseti alnz ve kumanda panelini kapatnz ya da Parçann tekrarlanmasn sona erdirmek için, 4 RPT tuµuna > yeniden basnz. Çalma yönünün deiµtirilmesi SIDE A ve SIDE B kaset çalma yönleri arasnda deiµmek için, tuµuna > basnz. 2 Uyar: Band sonunda çalµ yönü otomatik olarak deiµir (Autoreverse). 17 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA O andaki müzik parças tekrar çalnr. Parça sonunda bandn geri sarlmasnda, göstergede "REPEAT TRCK" yazs görünür. NEDERLANDS "CASSETTE" görününceye kadar arka arkaya basnz. Kaset son seçilen dönme yönünde çalnr. Müzik parçasnn tekrar çalnmas 4 RPT tuµuna > basnz. ITALIANO CD·C tuµuna ?, göstergede FRANÇAIS Kumanda panelini yerine taknz. parçasn seçebilmek için, tuµuna : bir veya birkaç kez basnz. Göstergede "CPS FF" yazs ve atlanacak müzik parças adedi görünür. Bant bir sonraki ya da daha sonra gelen parça için ileri sarlr. ENGLISH DEUTSCH Kasetçalar modu Müzik parçasn atlama (S-CPS) Bir sonraki veya bir baµka müzik KASETÇALAR MODU Kasetteki tüm müzik parçalarnn tanma amaçl çalnmas (SCAN) OK ; tuµunu iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. [. . . ] kinci AUX giriµi için, "1" yerine "2" gösterilir. Eer bir CD deiµtirici balanmµ ise, sadece "2" giriµi seçilebilir. "SPECTRUM 1" ve "SPECTRUM Ayar iµlemi bittiinde, MENU 8 ya da OK ; tuµuna basnz. AUX giriµini açp kapatmak için, ya da tuµuna : basnz. Ayar iµlemi bittiinde, MENU 8 ya da OK ; tuµuna basnz. ile seçilebilir. 28 TMC Dinamik navigasyon sistemleri için TMC TMC, "Traffic Message Channel" (trafik mesaj kanal) demektir. Trafik duyurular TMC üzerinden aktarlr ve böylece uygun navigasyon sistemleri tarafndan güzergah planlamasnda kullanlabilir. [. . . ]

BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag