Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TP E1 R EU O.CD

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TP E1 R EU O.CD kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TP E1 R EU O.CD kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TP E1 R EU O.CD kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TP E1 R EU O.CD : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TP E1 R EU O.CD

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 17 Parçann rastgele çalnmas (MIX) 17 Parçalarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Telefon konuµmas / Navigasyon sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Onay tonu için ses µiddetinin ayarlanmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Radyo modunun devreye sokulmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] RDS konfor özelliini açma / kapatma : BND/TS 5 tuµuna basnz ya da SRC tuµuna @, göstergede "RADIO" görülünceye kadar arka arkaya basnz. MENU 8 veya OK ; tuµuna RDS Konfor fonksiyonu (AF, REG) AF (Alternatif Frekans) ve REG (Bölgesel) RDS özellikleri cihaznzn yeteneklerini geniµletir. AF: Bu RDS özellii etkinleµtirilmiµse, cihaz otomatik olarak ayarlanan istasyonun en iyi alnan frekansna geçer. REG: Baz istasyonlar belirli zamanlarda programlarn farkl içerikli bölgesel programlarla birleµtirirler. REG özellii ile oto radyosunun baµka bir program içerii olan alternatif frekanslara geçmesi engellenir. RDS konfor fonksiyonlar olan AF'yi ve REG'i kullanmak için, RDS 4 tuµuna basnz. Eer göstergede RDS simgesi yanyorsa, RDS konfor özellii etkindir. RDS konfor özelliinin devreye girmesinde "REG ON" ya da "REG OFF" yazlar ksa süre göstergede görülür. Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi Bu cihaz ile çok ksa dalga UKW (FM), orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlarndaki yaynlar alnabilir. FM frekans band için üç istasyon kayt alan, orta dalga MW ve uzun dalga LW dalga aralklarnn her biri için bir istasyon kayt alan vardr. 11 RADYO MODU Her istasyon kayt alannda alt istasyon saklanabilir. stasyon arama iµleminin hassasiyetinin ayarlanmas Yalnzca kuvvetli istasyonlarn ya da zayf istasyonlarn da alnmasn ayarlayabilirsiniz. Hafza kümeleri ya da frekans bandn deiµtirebilmek için, ksaca BND / TS 5 tuµuna basnz. stasyonun ayarlanmas stasyon ayarlar için farkl olanaklar vardr. ya da : tuµlarna göstergede "SENS" görülünceye kadar arka arkaya basnz. : tuµuna basnz. ya da : tuµuna basnz. Bir sonraki alnabilir istasyon için ayar yaplr. Uyar: Ayarlanan tanma amaçl çalnma süresi CD ve CD deiµtirici içinde geçerlidir. stenen istasyonun 1 - 6 istasyon tuµuna > basnz. Yayn alnabilir olan istasyonlarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) Tüm alnabilir istasyonlar tanma amaçl çalabilirsiniz. Uyar: Trafik duyurular için tn ve ses µiddeti dalm ayarlar yapabilirsiniz. Bunun için "Tn ve ses µiddeti dalm" bölümünü okuyunuz. Trafik yaynnn öncelikli olarak açlmas / kapatlmas TRAF tuµuna ?basnz. Eer göstergede trafik skµkl simgesi yanarsa, trafik duyurularnn öncelii devrededir. Uyar: u durumlarda bir uyar tonu duyarsnz: Eer bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun bölgesi dµna çklrsa, Eer bir CD dinlerken ayarlanan trafik yayn istasyonu bölgesi dµna çklrsa ve bunun üzerine devreye giren otomatik arama yeni bir trafik yayn istasyonu bulamazsa Eer trafik yayn istasyonundan trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse Bu durumlarda ya trafik yayn önceliini kapatnz ya da trafik yaynl bir istasyona geçiniz. 16 CD MODU Bu cihazda, piyasadan temin edilen çap 12 cm olan Audio-CD'lerini, CD-R'leri ve CDRW'leri çalabilirsiniz. Çap sekiz cm olan tekli CD'ler ve sürekli CD'ler (Shape CD'leri) dinlemek için uygun deildirler. CD sürücüsünün uygun olmayan CD'ler dolaysyla hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk alnmaz. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CD modu Parça seçimi Bir sonraki veya önceki müzik parçasn seçmek için, yön tuµlar blounun bir tuµuna : basnz. ya da tuµuna : bir kere basldnda, o andaki müzik parças yeniden baµlar. Hzl parça seçimi leri ya da geri hzl bir parça seçimi için CD modunun baµlatlmas Eer sürücü içinde CD yoksa, tuµuna 9 basnz. CD'yi, yazl ksm yukarya bakacak µekilde kuvvet uygulamadan, bir direnç hissedinceye kadar yuvaya sürünüz. CD kendiliinden sürücü içerisine çekilir. CD'nin içeri çekilmesi engellenmemeli ya da desteklenmemelidir. Kumanda panelini, yerleµmesi hissedilinceye kadar, hafif bir bastrma ile kapatnz. [. . . ] Seviye göstergesi tipi seçimi DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Seviye göstergesinin ayar MENU tuµuna 8 basnz. Göstergede "MENU" görülür. X-BASS tuµuna < basnz. ya da tuµuna : istenilen ayar göstergede görülünceye kadar arka arkaya basnz. Eer ayar iµlemi bitmiµse, ya da tuµuna : göstergede "EQ DISPLAY" görülünceye kadar arka arkaya basnz. 2" ya da "EQ DISP OFF" göstergeleri arasnda seçim yapabilmek için, ya da tuµuna : basnz. "SPECTRUM 1" ve "SPECTRUM X-BASS tuµuna < basnz. Ayar iµlemi bitiminde, iki kez MENU 8 ya da OK ; tuµuna basnz. 23 DI SES KAYNAKLARI Dµ ses kaynaklar CD deiµtirici yerine. [. . . ]

BLAUPUNKT TP E1 R EU O.CD KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TP E1 R EU O.CD kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag