Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 10 saniye süreyle çalnmas tuµu Ksa baslmas: Audio iµletiminin sesini kapatmak Uzun baslmas: Cihazn açlmas/kapatlmas CD/DVD kanal tuµu CD/DVD iµletimini kesmek ve yeniden baµlatmak tuµu CD/DVD'yi dµar çkarmak VOL - / + tuµlar Ses seviyesini ayarlama Uzaktan kumanda enfraruj alcs 9 R S T U V W \ ] a b X Y Güvenlik uyarlar Trafik emniyeti Trafik akµna dikkat etmemeniz halinde ar kazalara yol açabilirsiniz. Dikkatinizin trafik akµndan sapmasn önlemek için aµadakileri dikkate alnz: · · · · · Sürüµe baµlamadan önce Aspen/Chicago IVDM-7003 kullanmn iyice tanynz. Aspen/Chicago IVDM-7003 cihazn sürüµ esnasnda ancak, trafik µartlarnn elveriµli olmas durumunda kullannz. üphe etmeniz halinde uygun bir yerde durunuz ve Aspen/Chicago IVDM-7003 cihazn, araç dururken kullannz. [. . . ] Mevcut kamera perspektifleri arasndan seçim yapmak için, bir veya daha fazla Angle butonuna dokununuz. Mevcut kamera perspektifleri arasndan seçim yapmak için, bir veya daha fazla REG / ANGLE tuµuna basnz. Track butonuna Uzaktan kumandada: 1. Brightness +0 EXIT 3. 4. Ayarlamay yapmak için skalann sol veya sa alanna yeniden dokununuz. Dier görüntü ayarlarn Brightness butonu ile seçebilirsiniz. DVD iµletimi DVD ana menüsünün çarlmas Ana menü, DVD'de kaydedilmiµtir. Ana menünün hangi seçenekleri sunduu, ilgili DVD'ye baldr. aµadakileri sunabilir: µletim veya alt yaz için muhtelif diller arasndan seçim yapabilirsiniz. Bir film, birbirini takip eden birden fazla bölümlere ayrlmµtr. Bir bölüm seçebilir ve iµletimi dorudan o bölümde baµlatabilirsiniz. Dokunmatik ekran menüsünde butonuna dokununuz. Menu Ekranda: 1. butonuna ve sonra DVD ana menüsü görüntülenir. veya Not: Butonlar, ana menü giriµlerini örtüyorsa, butonu ile buton konumunu deiµtirebilirsiniz. 2. Cihazda: 4 / RPT tuµuna basnz. Func butonuna x2 A Uzaktan kumandada: REPEAT tuµuna basnz. Ekrandaki gösterge: REPEAT . - 4 Track 4 5 Track 5 TEXT T02-0248 13:05 RPT Ekran içeri sürülmüµ durumda iken repeat göstergesi Repeat fonksiyonunu sona erdirmek istiyorsanz, 1. Ekrandaki gösterge: NORMAL . Audio CD iµletimi Parçann rasgele srayla çalnmas (Mix) Mix fonksiyonu ile CD'nin parçalar rasgele sra ile çalnr. ve sonra + Bütün parçalarn çalnmas (Scan) Func butonuna Scan (tarama) fonksiyonu ile CD'nin bütün parçalar sra ile yak. Ekranda: Dokunmatik ekran menüsünde Scan butonuna dokununuz. Ekrandaki gösterge: SCAN Func butonuna Cihazda: 5 / MIX tuµuna basnz. Ekrandaki gösterge: MIX . . - T02-0248 Ekran içeri sürülmüµ durumda iken mix göstergesi MIX Mix fonksiyonunu sona erdirmek istiyorsanz, 1. Ekrandaki gösterge: NORMAL Ekran içeri sürülmüµ durumda iken scan (tarama) göstergesi . Scan (tarama) fonksiyonunu sona erdirmek istiyorsanz, 1. Ekrandaki gösterge: NORMAL . - T01-0002 SCAN 45 CD deiµtirici iµletimi CD deiµtirici menüsü 46 A B C D E F CD deiµtirici iµletiminde dokunmatik ekran menüsü A DVD RADIO CD - C AUX 1 AUX AUX 2 AUX NAVI NA NORMAL CD­C 1. TRACK 6 5 Sound 13:05 G L K J H G F A B C D E F G H Gösterge: Çalnmµ güncel parça Gösterge: Geçen süre Gösterge: µletim (Normal, Repeat, Scan, Mix) Gösterge: µletim, ara verme, hzl arama iµlemi Buton: µletimi kesmek/baµlatmak Gösterge: Çalnmµ güncel CD Buton: CD seçimi Buton: Aµaya doru/yukarya doru parça seçimi Gösterge: Saat Gösterge: Çalnmµ güncel CD'nin parça listesi A B C D E F G H J K L Sinyal kaynann seçilmesi µletimi baµlatmak/kesmek µletimi kapatmak Aµaya doru/yukarya doru parça seçimi Geri/ileri hzl arama iµlemi Dokunmatik ekran menüsünden çkmak Mix, Repeat, Scan fonksiyonlar menüsünün çarlmas Arka plan görüntüsünün deiµtirilmesi Bal bir geri sürüµ kameras görüntüsünün gösterilmesi Setup menüsünün çarlmas Ses ayarlar menüsünün çarlmas CD deiµtirici iµletimi CD deiµtirici (Changer) Balanabilen Blaupunkt CD deiµtiricileri µunlardr: CDC - A03, CDC - A08 ve IDC - A09. Notlar: Magazini CD'ler ile ne µekilde dolduracanz ve magazini deiµtiriciye ne µekilde yerleµtireceinizi, CD deiµtiricinin kullanm klavuzundan örenebilirsiniz. [. . . ] Aspen/Chicago IVDM7003 sadece bu iki U µeklindeki tel üzerinden dikkatlice tutulup dµar çekilmelidir. imdi balant kablosunun kilidi açlmal ve dµar çekilmelidir (bkz. Uyar: Yerine oturmuµ U µeklindeki teller ancak Aspen/Chicago IVDM7003 dµar çekildikten sonra çkarlabilir. 2. 4 Monitör ünitesinin montaj Tüm soketler yerlerine oturuncaya kadar ilgili hücrelerin içine itilmelidir. Sonra Aspen/Chicago IVDM-7003 önden braketin içine yerleµtirilmelidir (bkz. [. . . ]

BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag