Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TP E1 W ITALY

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TP E1 W ITALY kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TP E1 W ITALY kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TP E1 W ITALY kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TP E1 W ITALY : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TP E1 W ITALY

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Çok aç fonksiyonu (sadece DVD'de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 19 19 19 19 20 Çkarlabilir ön kapak . . . . . . . . . . . . . 34 2 GENEL BLG Genel bilgi Bir Blaupunkt ürününü seçtiiniz için teµekkür ederiz. lk çalµtrma öncesi lütfen kullanm klavuzunu okuyunuz. [. . . ] Cvata 1 6 DIN ön yüz / Arka yüz montaj Bu cihaz, ön taraftan (normal DIN ön yüz montaj) veya arka taraftan (DIN arka yüz montaj, cihazn yan tarafndaki vida diµli delikler kullanlarak) monte edilebilir. Montajda izlenecek detayl prosedür, aµadaki montaj resimlerinde gösterilmektedir. 2 3 7 4 5 Res. Gösterge paneli Somun (5 mm) Emniyet pulu Cvata (5 x 25 mm) Cvata Sabitleme köµebendi Sabitleme köµebendini, cihazn arka yüzünü doru pozisyona sabitlemek için kullannz. Köµebent, manüel olarak istenilen µekilde bükülebilir. Pul DIN ön yüz montaj (metot A) Cihazn montaj 1 2 18 2 93 3 Res. Braket Braketi gösterge paneline yerleµtirdikten sonra, gösterge paneli malzemesinin kalnlna göre 8 MONTAJ Cihazn yan taraflarndaki cvata deliklerinin yarm ile monte edilir. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Cihazn çkarlmas 1 DIN Arka yüz montaj (metot B) 1 2 3 2 4 5 3 1. Parmaklarnz çerçevenin ön deliinden içeri sokunuz ve çerçeveyi çekip çkarnz. (Çerçeveyi tekrar yerine yerleµtirmek için, yark olan taraf aµaya gelecek µekilde tutunuz ve çerçeveyi yerine taknz). Kol Teslimat kapsamna dahil olan kollar, resimde gösterildii gibi, yerine oturuncaya kadar cihazn her iki tarafndaki delie sokunuz. Kollar çekilerek, cihaz gösterge panelinden dµar çkarlabilir. 2 5 Cihaz, seri üretime dahil olan radyo demontaj kskacna sabitleyiniz. Ana üniteyi öyle düzenleyiniz ki, kskacn cvata delikleri ve ana ünitenin cvata delikleri üst üste gelsin ve cvatalar her iki tarafta iki yere sebitleyiniz. Aktüel disk üzerindeki son ksmn / bölümün oynatlmas sona erdikten sonra, artk geçmiµ süre gösterilmez. (Cihaz REPEAT OFF modunda ise, VFD ekrannda REPEAT & REPEAT görüntüsü artk gösterilmez. ) 2x 3x 4x Bir ksmn atlanmas Oynatma esnasnda SKIP tuµlarna / basnz. tuµu ile bir sonraki ksma atlarsnz ve tuµu ile bir önceki ksma geri dönersiniz. Uyar: Baz VCD 2. 0 disklerinde (PBCPlayback) / tuµlar muhtemelen aktifleµtirilmemiµtir. VCD REPEAT fonksiyonu, VCD 2. 0 (PBC donanml) disklerinde aktifleµtirilmemiµtir. 16 ANA FONKSYONLAR VFD ekrannn aydnlatmasn aµadaki sraya göre ayarlamak için, ILL tuµuna basnz. Aydnlk kademeleri 4 3 2 1 Ön kapak ana üniteye taklmamµsa, LED göstergesi yanp söner. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH ILL (aydnlatma) LED yanp sönen gösterge Cihazn kapatlmas Cihaz, kapan ön tarafndaki ON tuµuna basarak kapatnz veya uzaktan kumanda üzerindeki ilgili tuµa basnz. Daha yüksek bir aydnlk kademesi seçildiinde, VFD ekrannn aydnlk derecesi yükselir. On screen ekran fonksiyonu Takl diskin içeriini ekranda görüntülemek için, disk oynatlrken DISPLAY tuµuna basnz. Örnekler: DVD 1) DISPLAY tuµuna bir kez basnz: TITLE 01/03 CHAPTER 00:02:25 Sfrlama tuµu RESET Sfrlama tuµu RESET K , cihaz kasasnn içindedir ve bir tükenmez kalem yardm ile veya ince bir metal cismin yardm ile aktifleµtirilmelidir. Sfrlama tuµunun aktifleµtirilmesi µu durumlarda gereklidir: - Kablolar balandktan sonra, ünite ilk kez devreye sokulduunda. - Ekranda bir hata sembolü gösterildiinde. Açma Ön kapan açlmas için, OPEN tuµuna basnz. TITLE = PARÇA (BALIK / SM) CHAPTER = BÖLÜM Uzaktan kumanda sezicisi (IR) Uzaktan kumanday, uzaktan kumanda sinyallerini alan ve cihazn ön yüzünde bulunan enfraruj (IR) seziciye doru tutunuz. Parça numaras, toplam parça adedi, bölüm numaras, aktüel oynatlan diskin bu parçasnn toplam bölüm adedi ve geçmiµ olan süre LCD göstergesinde görüntülenir. 17 ANA FONKSYONLAR 2) DISPLAY tuµuna iki kez basnz: TITLE REMAIN 01:46:58 5) DISPLAY tuµuna beµ kez basnz: Ekrandaki görüntü artk gösterilmez. Video CD/SVCD/CD DISPLAY tuµuna her basµta, ekrandaki görüntü µu sraya göre deiµir: SINGLE ELAPSED (aktüel, geçmiµ olan süre) SINGLE REMAIN (aktüel, bakiye süre) TOTAL ELAPSED (toplam, geçmiµ olan süre) TOTAL REMAIN (toplam, bakiye süre) OFF (Kapal) MP3 DISPLAY tuµuna her basµta, ekrandaki görüntü µu µekilde deiµir: SINGLE ELAPSED (aktüel, geçmiµ olan süre) OFF (Kapal) TITLE REMAIN = BAKYE SÜRE 3) DISPLAY tuµuna üç kez basnz: CHAPTER ELAPSED 00:00:24 CHAPTER ELAPSED = BÖLÜM, GEÇM OLAN SÜRE 4) DISPLAY tuµuna dört kez basnz: CHAPTER REMAIN 00:01:39 Çok lisanl audio fonksiyonu DVD için Oynatma esnasnda AUDIO tuµuna basnz. Tuµa her basldnda, oynatma lisanna ait numara dorudan deiµir. CHAPTER REMAIN = BÖLÜM, BAKYE SÜRE 18 ANA FONKSYONLAR Uyarlar: - Lisan numaralar diskten diske farkldr. - Eer farkl lisanlar mevcut deilse, ekrann sol üst köµesinde ilgili sembol gösterilir. [. . . ] Daha baµka bilgiler için, Tercih edilen ayarlar menüsüne baknz. GENERAL SETUP SPEAKER SETUP DOLBY DIGITAL SETUP PREFERENCE EXIT SETUP GENERAL SETUP = GENEL KURULUM SPEAKER SETUP = HOPARLÖRLERN KURULMASI DOLBY DIGITAL SETUP = DOLBY DIGITAL KURULUMU PREFERENCE = TERCH EDLEN AYARLAR EXIT SETUP = KURULUMU SONA ERDRME 1. (Cihazn Stop modunda olduundan emin olmak için, STOP tuµuna iki kez basnz. ) 2. / tuµlarnn yardm ile, istediiniz menü maddelerini seçiniz. a) Genel kurulum Genel kurulum ile ilgili bu sayfada, resim ve audio çkµ ile ilgili tüm menü seçeneklerini bulabilirsiniz. Dolby Digital Dolby Laboratories lisans ile üretilmiµtir. [. . . ]

BLAUPUNKT TP E1 W ITALY KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TP E1 W ITALY kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag