Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TP EXACT WW GG

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TP EXACT WW GG kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TP EXACT WW GG kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TP EXACT WW GG kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TP EXACT WW GG : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2637 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT TP EXACT WW GG (2599 ko)
   BLAUPUNKT TP EXACT WW GG annexe 1 (2599 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TP EXACT WW GG

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Navigasyon Radyo CD Takometre sinyalsiz hedefe doru bir µekilde iletme iµlemi için, GPS anteninin en iyi µekilde konumlandrlmas ön koµuldur. sayfadaki montaj testi dikkat ediniz. Kullanma ve montaj klavuzu www. blaupunkt. com 2 Cihaza genel bakµ 2 1 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 NAV tuµu Ksa süre basma: Navigasyonu ve dört kayt alann devreye alr. Uzun süre basma: leriye tkanklk ve güzergah seçenekleri için seçme menüsünün çarlmas. Ses µiddeti ayarlaycs Cihazn devreye alnmas / devreden çkarlmas ve hoparlör sesinin kapatlmas (Mute). [. . . ] Bir seçenekler menüsü görüntüye gelir. radXo TMC TMC AUTO ARAMA NAV TMC vericisine manüel olarak ayarlama Bir TMC vericisine el ile ayarlamak için: 1 7 tuµuna ya da 8 tuµuna basnz. Bu bir TMC vericisi ise, ekranda TMC sembolü görülür. TMC haberlerinin okunmas TravelPilot E, TMC (trafik mesaj kanal) tarafndan yaynlanan trafik haberlerinin ekranda gösterilmesi olanan salar. TMC haberleri, sokak numaralarna göre tasnif edilmiµ olarak gösterilirler. 2 1 2 3 Mevcut haberler listesini taramak için menü : dümesini çeviriniz. Bir haber, ekrann gösterebileceinden daha uzunsa, < tuµuna basnz. Haberleri taramak için menü : dümesini çeviriniz. Uyar: Yalnz o anki araç konumu ile ilgili haberlerin kullanlmas için, TMC fonksiyonlar yalnz aracnzn yaklaµk 100 km çevresi ile ilgili haberleri iµler. =MC aU=O TMC AÁIK KAPALI NAV =MC TMC 1/2 NAV A7 Hannove r Hamburg accident b etween MJ =MC TMC 1/2 NAV r Hamburg accident b etween MJ Schwarmst GR NAVGASYON RADYO CD / MP3 CD DETRC KURULUM EK 45 GR NAVGASYON RADYO CD / MP3 CD DETRC KURULUM EK 46 Hedefe yönlendirme srasnda bir tkanklktan kaçnlmas TravelPilot E, dinamik hedefe yönlendirme sayesinde otomatik olarak tkanklklardan kaçnmann yan sra, hedefe yönlendirme devredeyken tkanklklar ve kapal yol kesimlerinin manüel olarak girilmesi olanan da verir. Bir tkanklktan kaçnmak için: 1 2 3 4 5 NAV 1 tuµunu 2 saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Tkankln sonunun bulunduunuz yere uzakln girmek için menü : dümesini çeviriniz. Tkanklktan kaçnmann iptal edilmesi 1 2 3 4 NAV 1 tuµunu 2 saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. Bir seçenekler menüsü görüntüye gelir. Trafik tkanklndan kaçnmay iptal etmek istiyorsanz, OK ; tuµuna basnz. Bir seçenekler menüsü görüntüye gelir. Tkanklk menüsü görüntüye gelir. NAVI TMC TIKANIKLIK GUZER OPSI NAV =IKANIKLIK TMC Hedefe yönlendirme göstergesi tekrar çarlr ve güzergah yeniden hesaplanr. MESAFE 6, 38 km NAV =IKANIKLIK TMC TIKANMA ATLAMA? NAV Hedefe yönlendirme göstergesi tekrar çarlr ve güzergah yeniden hesaplanr. Güzergah seçeneinin kararlaµtrlmas Her zaman, hedefe yönlendirme devredeyken bile, güzergah isteklerinize göre düzenleme olanana sahipsiniz. Ayarlanabilen parametreler: DiNAMiK: TMC ile dinamik hedefe yönlendirme. Art noktas: EN iYi güzergah seçenei, en iyi zaman ve yol için güzergah hesaplamalarnn arasndaki sabit oranlarndan güzergah hesaplar. Bu husus, yöreyi tanyan bir sürücüye benzetilebilir. ile en iyi güzergah (hzl güzergah ile ksa güzergah TravelPilot E arasndaki iliµki) kendiniz de belirleyebilirsiniz. "Kurulum ve ana ayarlar" bölümünde "En iyi güzergah" maddesini okuyunuz. OTOBAN: Hedefe yönlendirmede otoyollarn kullanlp kullanlmayacan burada seçebilirsiniz. ÖDEMELi: Ücretli yollardan kaçnmay veya kabul etmeyi burada seçebilirsiniz. Uyar: Otoyolu devre dµ braktysanz, ve otoyol kullanlmamas yolu çok dolaµtryorsa, TravelPilot E otoyollar da seçebilir. [. . . ] Uyar: Geri vites lambasnn balanmas mümkün deilse, pim 3 µasiye balanmaldr. TravelPilot geri gidiµleri alglayamayaca için, bu husus navigasyonda hatalara neden olabilir. Yanlµ balantlar ve bunlarn sonuçlar için bir sorumluluk kabul etmeyiz! Dikkat!Yanlµ balantlar ve bunlarn sonuçlar için bir sorumluluk kabul etmeyiz! 5. [. . . ]

BLAUPUNKT TP EXACT WW GG KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag