Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 FRANCE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 FRANCE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 FRANCE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 FRANCE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 FRANCE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (27 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 FRANCE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TRAF·RDS tuµu Ksa süreli basma: Trafik yaynn açma / kapatma Uzun süre basma: RDS konfor özelliini açma / kapatma. 9 : ; < Tuµ blou 1 - 6 DIS tuµu Ksa süreli basma: Saatin ksa süreli gösterilmesi. SRC tuµu Radyo, CD/MP3, CD deiµtirici (eer balanmµsa) ve AUX arasnda kaynak seçimi. tuµu, CD'yi cihazdan çkartmak için kullanlr (sadece kumanda paneli açkken görünür). FRANÇAIS ENGLISH ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . 6 Tanma amaçl çalnma süresi ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "RPT OFF" sembolü ksa süreli olarak ekranda görülür, RPT sembolü söner. Oynatma normal devam eder. 5 MIX tuµuna 9 tekrar basnz. "MIX OFF" sembolü ksa bir süre ekranda görünür, MIX sembolü söner. Parçalarn tanma amaçl çalnmas (SCAN) CD'nin tüm parçalarn ksa bir süre dinleyebilirsiniz. Bir sonraki müzik parças çalnr. Not: Tanma amaçl çalnma süresi ayarlanabilir. Tanma amaçl çalma süresinin ayarlanmas için, "Radyo modu" bölümündeki "Tanma amaçl çalma süre ayar" ksmn okuyunuz. Çalmaya ara verme (PAUSE) 3 tuµuna 9 basnz. Göstergede "PAUSE" (ARA VERME) görülür. Pause (ara verme) fonksiyonunu kaldrma Ara verilmesi (Pause) esnasnda, 3 tuµuna 9 basnz. Çalma normal olarak devam eder. SCAN (Tarama) iµleminin sona erdirilmesi, parça dinlenmesine devam edilmesi Scan (tarama) iµlemini sona erdirmek için, MENU tuµuna 7 basnz. O anda çalnmakta olan parça çalnmaya devam eder. Göstergenin ayarlanmas CD modu için iki gösterge türünden birini seçebilirsiniz: Parça numaras ve zaman (saat) Parça numaras ve çalma süresi Göstergedeki görüntüyü DIS tuµunu : deiµtirmek için, iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. 18 CD MODU DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH CD metninin gösterilmesini salamak Baz CD'lerde CD metni mevcuttur. CD metninde yorumcunun, albümün ve müzik parçasnn ad bulunabilir. CD metnini, her parça deiµiminde ekranda hareketli yaz olarak gösterilmesini salayabilirsiniz. CD metni bir kere gösterildikten sonra, standart görüntü kullanlr. Bunun için, "Görüntünün ayarlanmas" ksmn okuyunuz. CD müzik ve MP3 parçalarnn bulunduu karµk modlu CD'leri kullanmaynz. Karµk modlu bir CD çalmak isterseniz, yalnz CD müzik parçalar çalnr. Bunun için "CD Modu (CD Betrieb)" bölümünde "CD-Modunun Baµlatlmas (CD Betrieb starten)" paragrafn okuyunuz. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH MP3 modunun baµlatlmas Göstergenin ayarlanmas Aµadaki ayarlamalar için, cihazn içinde bir MP3 CD'si olmaldr. Standart göstergenin ayarlanmas Ekranda, dinlemekte olduunuz parça ile ilgili çeµitli bilgilerin gösterilmesini salayabilirsiniz. Parça numaras ve süresi "TRCK-TIME" Parça numaras ve zaman "TRCK-CLK" Dizin numaras ve parça numaras "DIR-TRCK" Dizin numaras ve zaman "DIR-CLK" Dizin numaras ve süresi "DIR-TIME" Not: lgili bilgiler, MP3 hareketli metinleri bir parça deiµiminin ardndan bir kez kaydrldktan sonra, sürekli olarak ekranda görüntülenir. Gösterge olanaklar arasnda seçmek için, DIS tuµunu : iki saniyeden daha uzun süre basl tutunuz. DIS tuµuna : her uzun basµtan sonra, baµka bir gösterge türü seçilir. 21 MP3 MODU Uzun basma iµlemini, istediiniz bilgiler gösterilinceye kadar arka arkaya tekrarlaynz. MP3 hareketli metinlerinin ayarlanmas Her parça deiµiminde, aµadaki hareketli metinlerden birisi ekranda bir kez gösterilir. Mevcut hareketli metinler: Dizin isimi ("DIR NAME") Parça ismi ("SONG NAME") Albüm ismi ("ALBM NAME") Yorumcu ismi ("ARTIST") Dosya ismi ("FILE NAME") Not: Yorumcu, parça ve baµlk adlar, sürüm 1, MP3-ID etiketlerinin bir parçasdr ve yalnz MP3 veri dosyas ile kaydedilmiµlerse gösterilebilirler (bu konuda PCMP3 yazlm veya CD yazma programnn kullanma klavuzunu da okuyunuz). Gösterge olanaklar arasnda seçmek için, MENU tuµuna 7 basnz. Ekranda "MP3 DISP" görülene kadar, veya tuµuna 6 basnz. [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 FRANCE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 FRANCE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag