Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 UK/ IRELAND

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 UK/ IRELAND kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 UK/ IRELAND kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 UK/ IRELAND kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 UK/ IRELAND : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (27 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 UK/ IRELAND

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TRAF·RDS tuµu Ksa süreli basma: Trafik yaynn açma / kapatma Uzun süre basma: RDS konfor özelliini açma / kapatma. 9 : ; < Tuµ blou 1 - 6 DIS tuµu Ksa süreli basma: Saatin ksa süreli gösterilmesi. SRC tuµu Radyo, CD/MP3, CD deiµtirici (eer balanmµsa) ve AUX arasnda kaynak seçimi. tuµu, CD'yi cihazdan çkartmak için kullanlr (sadece kumanda paneli açkken görünür). FRANÇAIS ENGLISH ÇNDEKLER Uyarlar ve aksesuarlar . . . . . . . . . 6 Tanma amaçl çalnma süresi ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kusursuz bir fonksiyon salamak için, sadece Compact Disc Logolu CD'leri kullannz. Kopyalama korumas olan CD'ler çalma zorluklarna yol açabilirler. Blaupunkt, kopyalama korumas olan CD'ler için bir garanti veremez. Bu cihaz ile, audio CD'leri dµnda, MP3 müzik dosyalarnn bulunduu CD'leri de çalabilirsiniz. Bunun için "MP3 modu" bölümünü okuyunuz. Not: CD yerine taklmadan önce araç konta açlmamµsa, çalmaya baµlamas için önce 1 numaral tuµ ile cihaz açmalsnz. Eer halen sürücü içinde bir CD varsa, göstergede "CD" görününceye kadar, SRC tuµuna ; arka arkaya basnz. Çalma iµlemi, kesilmiµ olduu yerden baµlar. DEUTSCH CD modu Kumanda panelini, yerleµmesi CD modunun baµlatlmas Eer sürücü içinde CD yoksa, tuµuna 2 basnz. CD'yi, yazl ksm yukarya bakacak µekilde, kuvvet uygulamadan, bir direnç hissedinceye kadar CD yuvasna sürünüz. CD kendiliinden sürücü içerisine çekilir. CD'nin içeri çekilmesi desteklenmemeli veya engellenmemelidir. Hzl parça seçimi leri ya da geri hzl bir parça seçimi için hzl geri ya da ileri parça seçimi baµlayncaya kadar, tuµlarndan 6 birini basl tutunuz. leri ya da geri hzl arama için geri ya da ileri hzl arama baµlayncaya kadar, tuµlarndan 6 birini basl tutunuz. 17 DANSK PORTUGUÊS Hzl arama iµlemi (sesli) ESPAÑOL SVENSKA parçasn seçmek için, yön tuµlar blounun bir tuµuna 6 basnz. Cihaz kapalyken veya baµka bir ses kayna aktifken (dinlenilirken) de CD'yi dµar çkartabilirsiniz. CD modunda trafik duyurusu CD modunda trafik anonslarn almak isterseniz, TRAF·RDS tuµuna 8 basnz. Eer göstergede trafik skµkl simgesi gösterilirse, trafik duyurularnn öncelii devrededir. Bunun için "Trafik yayn" bölümünü okuyunuz. 19 MP3 MODU MP3 modu Bu oto radyosunda MP3 müzik dosyalar içeren CD-R ve CD-RW disklerini de çalabilirsiniz. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 B a µ l k · d o s y a l a r D i z i n l e r MP3 CD'nin hazrlanmas CD kaydedicisinin, CD kaydetme yazlmnn ve boµ CD'nin kombinasyonu dolaysyla CD'lerin çalnabilirliinde problemler ortaya çkabilir. Kendi kaydettiiniz CD'lerde problemler ortaya çktnda, boµ CD konusunda bir baµka üreticiye veya bir baµka renk boµ CD'ye geçmelisiniz. Dizin saysna baklmakszn, bir CD üzerindeki azami 999 MP3 dosyas iµlenebilir; bir dizin içinde azami 255 dosya olabilir. Her dizin PC ile adlandrlabilir. Dizinlerin ve parçalarn/dosyalarn adlandrlmasn CD kayt yazlmna göre yapnz. Not: Listeleri veya parçalar / dosyalar isimlendirirken sesli harflerin üzerine nokta koymaktan ve özel karakterlerden kaçnmalsnz. Dosyalarnzn doru sralanmasna önem veriyorsanz, dosyalarnz alfanümerik olarak (alfabeye göre) düzenleyen bir kaydetme, yani yakma yazlm kullanmanz gereklidir. Eer yazlmnz bu fonksiyona sahip deil ise, dosyalarnz manüel olarak da düzenleyebilirsiniz. Bunun için her 20 MP3 MODU dosyann önüne mutlaka bir numara, örn. MP3 parçalar, yorum, parça ve albüm gibi ek bilgiler içerebilir (ID3 etiketleri). [. . . ] Örnein µu kaynaklar balanabilir: Taµnr CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar. Dµ kaynaklarn balants için bir adaptör kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no. : 7 607 897 093) yetkili Blaupunkt satcnz üzerinden tedarik edebilirsiniz. Not: Eer herhangi bir CD deiµtirici bal deilse, menü üzerinden AUX giriµi açlmaldr. TEKNK VERLER Amplifikatör Çkµ gücü: 4 x 25 Watt Sinüs DIN 45 324'e göre 14. 4 V'ta 4 x 45 Watt azm. [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 UK/ IRELAND KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 UK/ IRELAND kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag