Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 WEST

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 WEST kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 WEST kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 WEST kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 WEST : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (27 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 WEST

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] CD/MP3, radyo ve CD deiµtirici veya AUX (harici cihaz) kaynaklarnn seçimi için, SRC tuµu. 7 8 9 : ; < = 3 ÇNDEKLER Notlar ve Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uluslararas telefon bilgilendirme hatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tek tek parça/dosyann veya tüm dizinin tekrarlanmas (REPEAT) . . . . . . . . . . . 8 Ünite çalµmaya baµlad zamanki ses ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] veya 8 tuµuna bir kez basarsanz, mevcut parça en baµndan itibaren yeniden çalmaya baµlayacaktr. Hzl arama (duyulabilir) leri veya geri hzl arama için, hzl ileri/geri sarma baµlayncaya kadar, 8 tuµlarndan birini basl tutunuz. CD moduna geçmek Sürücüye takl bir CD yoksa ve ünite, radyo, CD Deiµtirici veya AUX (harici cihaz) modundaysa, CD'yi yazl taraf üste gelecek µekilde, belli bir dirençle karµlaµncaya kadar sürücünün içine nazikçe itiniz. CD, otomatik olarak sürücünün içine çekilecektir. Sürücü, CD'yi içine alrken, hiçbir müdahalede bulunmaynz. CD çalmaya baµlayacaktr. Rasgele çalma (MIX) 5 MIX ; tuµuna basnz. Göstergede "MIX CD" yazs çkacak ve MIX sembolü yanacaktr. Göstergede "MIX OFF" yazs çkacak ve MIX sembolü kaybolacaktr. 12 CD MODU Parçalarn taranmas (SCAN) CD'deki tüm parçalar ksa ksa dinleyebilirsiniz. Bir sonraki parça, "Tarama süresinin ayarlanmas"nda belirtildii µekliyle, ayarl olan tarama süresi boyunca çalacaktr. Daha fazla bilgi için, "radyo modu" bölümündeki "tarama süresinin ayarlanmas" baµlkl ksm okuyunuz. SCAN durdurma ve çalmaya devam etme Taramay durdurmak için, MENU 7 tuµuna basnz. Geçerli µark, çalmaya devam edecektir. Duraklatma (PAUSE) 3 tuµuna basnz. CD, çalmaya devam eder. Göstergenin deiµtirilmesi ki seçenek mevcuttur: G Parça numaras ve saat. MP3 parçalar, sanatç, µark ve albüm isimleri gibi ilave bilgiler içerebilir (ID3 tag - metin bilgileri). sürüme ait olduklar sürece, bu cihaz, metin bilgilerini görüntüleyebilir. Ses dosyalarndan MP3 dosyalar oluµtururken, maksimum 256 kbit/san. 'e kadar bit hz kullanmalsnz. Bu cihazda, yalnzca ". MP3" dosya uzantl MP3 dosyalar çalnabilir. Not: Kesintisiz çalma için, G MP3 dosyalar dµndaki dosyalara ". MP3" dosya uzants vermeyi ve daha sonra da bu dosyalar dinlemeyi denemeyiniz!Bu geçersiz MP3 dosyalar, MP3 çalma iµleminde seçilmeyeceklerdir. MP3 ile ilgisiz veri ve dosya içeren "karµk" CDleri kullanmaynz. Ses izlerini (audio track) ve MP3 dosyalarn içeren, miks modlu CDleri kullanmaynz. Bu CDlerin çalnmas esnasnda, yalnzca ses izleri seçilecektir. G G MP3 moduna geçmek MP3 modu, normal CD modla ayn µekilde aktifleµtirilir. Daha fazla bilgi için, "CD modu bölümündeki" "CD moduna geçmek" ksmn okuyunuz. Dizin seçimi Aµa ya da yukar baµka bir dizine gitmek için, veya 8 tuµuna bir veya daha fazla basnz. Parça/dosya seçimi Mevcut dizindeki baµka bir parça/dosya için aµa ya da yukar gitmek için veya 8 tuµuna bir veya daha fazla basnz. 8 tuµuna bir kez basarsanz, mevcut parça/dosya en baµndan itibaren yeniden çalmaya baµlayacaktr. Hzl arama leri veya geri hzl arama için, hzl ileri/geri sarma baµlayncaya kadar veya 8 tuµlarndan birini basl tutunuz. 15 MP3 MODU Rasgele parça/dosya çalma (MIX) Mevcut dizindeki parça/dosyalar rasgele bir srada dinlemek için, 5 MIX ; tuµuna basnz. [. . . ] Ayarlar yaplmazken, seviye göstergesi, oto radyonuzun müzik seviyesini gösterir. Müzik seviye göstergesini, menüden açp kapatabilirsiniz. Göstergede "PEAK LVL" çkncaya kadar, veya 8 tuµuna devaml olarak basnz. "PEAK ON" ve "PEAK OFF"dan birini seçmek için, veya 8 tuµuna basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 WEST KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 WEST kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag