Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] * Balans ayarõnõn kullanõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . * Ekolayzõrõn kullanõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Yüksek ses ayarõnõn yapõlmasõ . . . . . . . . . . . * Balangõç ayarlarõnõn yapõlmasõ . . . . . . . . . [. . . ] · AF ilevini ayrõca FUNCTION dümesine basõnca beliren ayar menüsünden de açõp kapatabilirsiniz. Notlar · AF ilevi açõkken istasyonlarõn otomatik olarak ayarlanmasõ ya da BSM ile ayarlanmasõ sõrasõnda sadece RDS istasyonlarõ ayarlanõr. · Ön ayarlõ bir istasyonu yeniden bulduunuzda, radyonuz o istasyonun AF listesinden yeni bir frekansla ön ayarlõ istasyonun frekansõnõ güncelleyebilir. (Bu ilev, sadece F1 veya F2 bantlarõnda ön ayarlõ istasyonlarõ kullanõyorsanõz mevcuttur. ) Alõnan istasyonun RDS verisi orijinal olarak kaydedilen istasyondan farklõ ise, ön ayar numarasõ göstergede görüntülenmez. · AF frekansõ arama ilemi esnasõnda ses baka bir program tarafõndan geçici olarak kesilebilir. · AF ilevi, her FM bandõndan baõmsõz olarak açõlõp kapatõlabilir. Trafik anonslarõnõn alõnmasõ TA (trafik anonsu bekleme) ilevi hangi kaynaõ dinlediinize bakmaksõzõn trafik anonslarõnõ otomatik olarak almanõzõ salar. TA ilevi bir TP istasyonu (trafik bilgileri yayõnlayan bir istasyon) ya da gelimi baka bir aõn TP istasyonu (TP istasyonlarõyla ilgili bilgileri taõyan bir istasyon) için devreye sokulabilir. Bir TP ya da gelimi baka bir aõn TP istasyonuna ayarlayõn. TA dümesine basarak trafik anonsu bekleme ilevini açõn. · Trafik anonslarõnõ bekleme ilevini kapatmak için, tekrar TA dümesine basõn. Bir trafik anonsu baladõõnda VOLUME dümesini kullanarak TA sesini ayarlayõn. Yeni ayarlanan ses bellee alõnõr ve bundan sonraki anonslarda bu ses ayarõ kullanõlõr. (Lütfen, yürütülebilen dosyalar için aaõdaki bölüme bakõn. Bkz: sayfa 16. ) · VBR (deiken bit oranlarõ) kayõtlõ dosyalar yürütülürken, geçen yürütme süresi doru görüntülenmeyebilir. · Sõkõtõrõlmõ ses dosyasõ yürütüldüünde, hõzlõ ileri ya da geri sardõrõrken ses duyulmaz. Tekrar yürütme Tekrar yürütme ilevi, seçilen tekrar yürütme sõrasõnda aynõ kayõt izini/klasörü yürütür. RPT ilevini seçmek için, FUNCTION dümesine basõn. Tekrarlama sõrasõnõ seçmek için, 4 veya 6 dümesine basõn. DSC ­ Tüm kayõt izlerini tekrar yürütür TRK ­ Geçerli kayõt izini tekrar yürütür FLD ­ Geçerli klasörü tekrar yürütür · Tekrar yürütme anõnda baka klasörü seçerseniz, tekrar yürütme sõrasõ diskin tekrarõ olarak deiir. · CD yürütürken, kayõt izi arama ya da hõzlõ ileri/geri sardõrma ilemlerini yaparsanõz, tekrar yürütme ilevi otomatik olarak iptal edilir. · Sõkõtõrõlmõ ses dosyasõ yürütürken, TRK (kayõt izi tekrarõ) anõnda kayõt izi arama ya da hõzlõ ileri/geri sardõrma ilemlerinden birini yaparsanõz, tekrar yürütme sõrasõ klasör tekrarõ olarak deiir. · FLD (klasör tekrarõ) seçildiinde, ilgili klasörün bir alt klasörünü yürütemezsiniz. · Normal ekrana geri dönmek için, BAND dümesine basõn. Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi Seçilen tekrar aralõõndaki kayõt izleri, rasgele bir sõrada yürütülür. Bu sayfanõn "Tekrar yürütme" bölümüne bakõn. [. . . ] 2 (stereo) WMA ifre çözücü formatõ . . . . . . . Sürüm 7, 7. 1, 8, 9, 10, 11 (2 kanallõ ses) (Windows Media Player) MP3 ifre çözücü formatõ . . . . . . . . . . . . . MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 WAV sinyal formatõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lineer PCM & MS ADPCM Güç kaynaõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R IBE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag