Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W BEN

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W BEN kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W BEN kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W BEN kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W BEN : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W BEN

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Avrupa Birlii snrlar içerisinde satlan ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz. Garanti koµullar, www. blaupunkt. de internet adresinden örenilebilir ya da dorudan µu adresten istenebilir: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim Montaj ve balant srasnda lütfen aµadaki güvenlik uyarlarna dikkat ediniz. [. . . ] - Bu iµlem esnasnda, araç üreticisinin güvenlik uyarlarna dikkat ediniz. - Sabitleme ve kablo geçirme deliklerini açmadan önce, delik açlacak yerlerde görünmeyen kablo, yakt tank veya yakt hatt olmamasn salaynz! DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Güvenlik bilgileri 3 KURMA VE LETME LE LGL BLGLER Kurma ve iµletme ile ilgili bilgiler Kanal seçici (tuner) balants - Önce kanal seçicinin uygun bir yere taklmas gerekir. Bu iµlem esnasnda, cihazn emin bir µekilde sabitlenmesine ve ne neme, ne de pislie maruz kalmamasna dikkat ediniz. Balant kablolar öyle yerleµtirilmelidir ki, araç içindeki kiµilerin istemeden veya görmeden onlara taklma ve onlar koparma ihtimali söz konusu olmasn. - Kanal seçicinin yüksek scaklktan dolay hatal çalµmasn önlemek için, dorudan s kaynaklarna (örn. kalorifer, güneµ µnlar) maruz kalmamasna lütfen dikkat ediniz. - Kanal seçicinin sizin sistem kurulumunuz için gerekli olan tüm audio, video ve elektrik balantlarn salaynz (müteakip resimdeki balant µemasna baknz). Enfraruj sensörün yerini seçerken, sensör ile uzaktan kumanda cihaznn normal olarak bulunduu yer arasnda sinyal iletiµimini rahatsz edebilecek bir engel bulunmamasna dikkat ediniz. Eer bu tuµlardan birini basl tutarsanz, programlanmµ kanallar arasnda adm adm hareket edersiniz. Giriµ sinyalinin tannmas Kanal seçici sistemi, bir sinyalin alnp alnmadn veya bir sinyalin her sinyal giriµ modunda alnamadn otomatik olarak tespit eder. Eer herhangi bir sinyal tespit edilemezse, "No Signal" (sinyal yok) durum mesaj gösterilir. Eer bir sinyal alnrsa, hemen ilgili bir görüntü belirir. 8 FONKSYONLAR Bu balant olana, oto radyosuna dorudan ses sinyali iletimi için kullanlr. Video çkµ, ek video ekranlar balanmas için kullanlr ve sadece video sinyalini iletir. DEUTSCH AV çkµ Balant olanaklar Monitör Kablo adaptörü 7 607 001 603 IVTV 01 RCA-Y adaptörü 7 607 001 507 IVMR 7001 Audio R/L Cinch / ISO (10 pin) 7 607 001 508 Cinch / ISO-C3 (8 pin) 7 607 001 509 Radyo veya amplifikatör 9 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO IVTV 01 AV çkµ IVSC Monitör FRANÇAIS ENGLISH KURMA Kurma Diversite anten sistemi Kanal seçici içine entegre edilmiµ olan diversite anten sistemi özellikle mobil kullanmlar için geliµtirilmiµtir ve ideal bir sinyal alm salar. Kurma Anten ayandan koruyucu kapa çkarnz ve aya istediiniz tozsuz ve yasz bir yapµtrma yerine sabitleyiniz. Aç ayar deal bir alµ kalitesi elde edebilmek için, anteni öyle ayarlaynz ki, bir çubuk yatay ve bir çubuk dikey konumda olsun. Montaj bilgi ve uyarlar - Arka cama kurma - Ön cama kurma 10 KURMA DEUTSCH ANT. 1ANT. 2ANT. 3ANT. 4 - Yan cama kurma - Antenin sabitlenmesi Ekteki anten yapµtrma µeritleri ancak yaklaµk 24 saat sonra en iyi yapµma gücüne ulaµr. Yapµtrma µeritleri camdan söküldükten sonra tekrar kullanlamaz. [. . . ] Yapµtrma µeritleri camdan söküldükten sonra tekrar kullanlamaz. Yeniden monte etme iµlemi için, makas ile gerektii µekilde kesilebilen ekteki yedek yapµtrma µeritleri kullanlabilir. ITALIANO - Kanal seçici kutusuna anten balants Kanal seçici kutusu 11 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KURMA Koruyucu devre Güvenli bir TV kullanm için, kanal seçici modülü bir koruyucu devre ile donatlmµtr. Cihaz ile birlikte teslim edilen aksesuar bileµenleri dahilinde bir özel korumal kablo vardr. [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W BEN KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W BEN kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag