Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Tek parçay veya komple CD'yi tekrar tekrar çalma (REPEAT) . . . . . . . . . . . Parçalar rastlantsal srayla çalma (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tüm CD'lerin, tüm parçalarn ksa ksa dinletme (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . 230 230 230 231 231 231 231 231 232 232 232 232 232 233 233 Güvenlik kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ekranda B "BEEP ON" (açk) veya "BEEP OFF" (kapal) yazs görülene veya > tuµuna birkaç kadar kez basnz. Bas ayarn yapmak için, ses düzeyi ayar dümesini 3 çeviriniz. Dümeyi, ses gücünü düµürmek için saatin çalµma yönünün tersine ve yükseltmek için saatin çalµma yönünde çeviriniz. tuµlarn > kullanarak "bip" sesini açnz veya kapatnz. MENU tuµuna ?basnz. Tekrar AUDIO'ya = basnz. Ekranda B "TREB" yazs ve ayarlanmµ olan deer görünecektir Tiz ayarn yapmak için, ses düzeyi ayar dümesini 3 çeviriniz. Dümeyi, ses gücünü düµürmek için saatin çalµma yönünün tersine ve yükseltmek için saatin çalµma yönünde çeviriniz AUDIO'ya = yaklaµk 2 saniye basnz. "Loudness" iµlevi açk olduunda, ekranda B "LD" yazs görülür. 223 TÜRKÇE SUOMI "Loudness", ses düzeyi fazla yüksek olmad durumlarda, baslarn kulaa hoµ gelecek µekilde güçlendirilmesi anlamna gelir. NORGE "Loudness" açma / kapama SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS basnz =. Ekranda B "BASS" yazs ve ayarlanmµ olan deer görünecektir ESPAÑOL Tiz ayar Tiz ayarn yapmak için AUDIO'ya ITALIANO FRANÇAIS ENGLISCH DEUTSCH SES DÜZEYI AYAR SES KALTES SES KALTES "Loudness" ince ayar "Loudness" ince ayar, birden altya kadar, kademeli olarak yaplabilir. SES DAILIMI Ses dalmn ayarlama Balans ayar Sa / sol ses dalmn (balans) ayarlamak için GEO'ya ; basnz. Ekranda B "BAL" yazs ve ayarlanmµ olan deer görünecektir. MENU tuµuna ? Ekranda B "LOUDNESS" yazs görülene kadar veya birkaç kez basnz. > tuµuna tuµlarn > kullanarak ses kalitesinin ince ayarn yapnz. Balans ayarn yapmak için ses düzeyi ayar dümesini 3 çeviriniz. Dümeyi, ses gücünü sol tarafta yükseltmek için saatin çalµma yönünün tersine ve sa tarafta yükseltmek için saatin çalµma yönünde çeviriniz. stasyonun kaydedilecei istasyon tuµuna 1 - 5 @ bir saniyeden fazla basnz. DEUTSCH RADYO RADYO "PTY" fonksiyonu sayesinde, belli bir program tipinde yayn yapan radyo istasyonunu dorudan seçebilirsiniz. "PTY" fonksiyonu aktif durumdayken "PTY" arama fonksiyonu çalµtrldnda cihaz, o anda dinlenen radyo istasyonu, kaset veya CD deiµtirici dinlentisini yarda keser ve seçilen program tipine uygun radyo programna geçer. "PTY" açma / kapama Uyar: Seçilen program tipine uygun yayn yapan radyo istasyonu bulunamazsa bip sesi duyulur ve ekranda B "NO PTY" yazs görülür. "PTY" lisann seçme Program tipinin gösterildii lisan ayarlanabilir. MENU tuµuna ? Ekranda B "PTY ON" veya "PTY OFF" yazs görülene kadar veya > tuµuna birkaç kez basnz. MENU tuµuna ? Ekranda B "PTY LANG" yazs görülene kadar veya birkaç kez basnz. > tuµuna tuµlarn > kullanarak "PTY" fonksiyonunu açnz (ON) veya kapatnz (OFF). tuµlarn > kullanarak, ngilizce, Almanca veya Franszca arasnda seçim yapabilirsiniz. basnz. Program tipini seçme ve program arama baµlatma veya tuµlarna > basnz. Ekranda B aktüel program tipi görülecektir. Baµka bir program tipini dinlemek istiyorsanz, ekranda gösterilen süre içinde veya tuµlarna > basarak seçiminizi yapabilirsiniz. veya tuµlarna basarak > program aramay baµlatabilirsiniz. Seçilen program tipine uygun radyo istasyonu bulunduunda, ayarlanacaktir. "PTY" özel fonksiyonu: Alarm Cihaz, "31" µifresini kullanan program tipinde yayn yapan bir radyo istasyonunun yaynn aldnda, bu istasyonu dinletmeye baµlar. "31" µifreli program tipi, afet yaynlar için ayrlmµtr. Parazitli yayndan kaynaklanan tiz sesleri ksma (HICUT) "HICUT" fonksiyonu sayesinde, iyi çekilmeyen radyo yaynlarnn ses kalitesi arttrlr. [. . . ] Ekranda B, ksa bir süre için "MIX-ALL" yazs görülecektir, ekranda B "MIX" yanacaktr. 232 "MIX" bitirme Parçalar rastlantsal srayla dinleme fonksiyonunu bitirmek için, ekranda B "MIX OFF" yazs görülene ve "MIX" ibaresi sönene dek, 4 (MIX) tuµuna @ basnz. Çalmay durdurma (PAUSE) 2 tuµuna ( ) basnz @. Ekranda B "PAUSE" yazs görülür. "PAUSE" bitirme Tüm CD'lerin, tüm parçalarn ksa ksa dinletme (SCAN) Deiµtiriciye takl olan CD'lerdeki parçalar srayla, ksa ksa dinlemek için 5 (SCAN) tuµuna @ basnz. "SCAN" bitirme "PAUSE" iµlevi srasnda tekrar 2 tuµuna ( ) basnz @. Dinleti devam eder. Parçalarn tümünü srayla, ksa ksa dinleme fonksiyonunu bitirmek için 5 (SCAN) tuµuna @ tekrar basnz. [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag