Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GR

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GR kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GR kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GR kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GR : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GR

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 11 Anahtar kartnn kaybolmas veya hasar görmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Radyo modunun devreye sokulmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Frekans bandnn / stasyon kayt alannn seçilmesi . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "SENS 6", uzak vericinin alm için en yüksek arama hassasiyeti anlamna gelir. "SENS 1" ise en düµüüdür. Vericinin otomatik olarak kaydedilmesi (Travelstore sadece statik radyo iµletiminde) Bölgedeki en kuvvetli alt istasyonu otomatik olarak hafzaya alabilirsiniz (yalnzca FM). Uyar: Bu iµlem srasnda, daha önce bu alana kaydedilmiµ istasyonlar silinir. Travelstore fonksiyonunun baµlatlmas Arama hassasiyetini ayarlamak için Joystick'i 7 yukar ya da saa veya aµa ya da sola hareket ettiriniz. Menüyü terk etmek için, Joystick'te OK 7 ksmna veya MENU tuµuna 8 basnz. Ayarlar kaydedilir. Radyo modundayken TUNER tuµuna < basnz. Radyo fonksiyon menüsü ekranda gösterilir. "TS" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 4 basnz. 24 RADYO MODU Hafzaya alma baµlar. µlem bittiinde, istasyon FTM alannn birinci hafza yerinde çalnr. Uyar: stenen bir tuµa basarak, her zaman otomatik hafzaya almay iptal edebilirsiniz. PTY-EON Ayarlanan ya da verici zincirinden bir verici daha sonraki bir zamanda istenilen program tipini yaynlarsa, cihaz otomatik olarak güncel verici ya da CD, CD deiµtiricisi ya da CompactDrive MP3 ya da AUX iµletiminden istenilen program tipi bulunan vericiye geçer. PTY'nin devreye sokulmas PTY fonksiyonundan yararlanmak için, bandn seçiniz. veya frekansnn bulunduu dokunmatik tuµa 4 basnz. Program tipi (PTY) Baz FM istasyonlar, istasyon ad yannda yaynlanan program tipine iliµkin bilgiler de gönderirler. Bu program tipleri örnein µöyle olabilir: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS PTY özellii ile belirli bir program tipinde yayn yapan istasyonlar seçilebilir. Eer program tipi seçilmiµ ve arama baµlatlmµsa, cihaz o andaki istasyondan seçilen program tipindeki bir istasyona geçer. tuµuna < basnz. Uyar: Bir trafik duyurusu srasnda TA menüsü gösterilir. O andaki trafik duyurusunu kesmek için, "OFF" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 4 basnz. Trafik duyurularnn önceliini devreden çkarmak istediinizde, "TRAF" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµa 4 basnz. Trafik yaynnn öncelikli olarak açlmas / kapatlmas Radyo modundayken TUNER 27 TRAFK YAYINI Uyar: u durumlarda bir uyar tonu duyarsnz, Eer bir trafik yayn dinlenirken, istasyonun bölgesi dµna çklrsa. Bir CD ya da kaset dinlerken (oto radyosunun donanmna göre), ayarlanan trafik yaynnn yayn alanndan çkarsanz ve bunu takip eden arama iµlemi yeni bir trafik yayn bulmazsa. Eer bir trafik yayn istasyonundan trafik yayn olmayan baµka bir istasyona geçilirse. Bu durumlarda ya trafik yayn önceliini kapatnz ya da trafik yaynl bir istasyona geçiniz. CD MODU CD modu Bu cihaz ile, çap 12 cm olan piyasadan temin edilen CD'leri çalabilirsiniz. CD-R ve CD-RW diye adlandrlan ("kendi kaydettiiniz" CD'ler) CD'ler, genelde çalnabilir. Farkl CD kaliteleri dolaysyla, Blaupunkt kusursuz bir fonksiyonu salamak için hiç bir garanti veremez. Kusursuz bir fonksiyon salamak için, sadece Compact-Disc-Logolu CD'leri kullannz. Kopyalama korumas olan CD'ler çalma zorluklarna yol açabilirler. Blaupunkt, kopyalama korumas olan CD'ler için bir garanti veremez! [. . . ] TIM'in kapatlmas TIM'i kapatmak isterseniz, TIM menüsünde "OFF" gösterge sembolüne sahip dokunmatik tuµuna 4 basnz. Göstergede ksa bir süre için "TIM OFF" görüntülenir. TUNER tuµuna < veya Joystick'in OK 7 ksmna basnz. TIM'in açlmas TIM'i tekrar açmak isterseniz, Radyo modunda TUNER tuµuna < basnz. A2 TIM 4 basnz. TIM menüsü görüntülenir, TIM açlmµtr. [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GR KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W GR kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag