Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E2 W/R GG

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E2 W/R GG kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E2 W/R GG kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E2 W/R GG kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E2 W/R GG : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E2 W/R GG

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] MENU, DVD'nin ana menüsüne (Root) eriµim için. ZOOM, oynatma esnasnda görüntünün bir ksmnn büyütülmesi için. AUDIO DVD'deki ses kanallar arasnda geçiµ için. SUBTITLE, DVD'deki kullanlabilir alt yazlar arasnda geçiµ için. [. . . ] Oynatma fonksiyonu bir sonraki ya da daha sonra gelen bölümün baµna altlar. Çalmaya ara verme (Pause) ve yeniden baµlatma Çalmaya ara verme Uzaktan kumanda veya cihaz ön yüzü üzerindeki tuµa ?Oynatma durdurulur, cihazn baµlangç ekran görüntüsü ve "PRESS PLAY TO CONTINUE" metni gösterilir. 15 DVD MODU Aktüel veya daha önceki bir bölümün baµna atlamak için, uzaktan kumanda veya cihaz ön yüzü üzerindeki SKIP tuµuna : bir veya birkaç kez basnz. Oynatma fonksiyonu aktüel veya bir önceki bölümün baµna altlar. Not: Bir DVD DivX modunda oynatilirsa, skip (atlama) tuµlari : ile 3, 5 veya 10 dak. Ayarlar için bakiniz sayfa 25. Bölümün dorudan seçilmesi Uzaktan kumanda ile bir bölümü (Chapter) veya belirli bir konumu (zaman) dorudan seçebilirsiniz. Bölüm seçme Bir bölümü dorudan seçmek için, Uzaktan kumanda üzerindeki PREV. /GOTO @ basnz. Ekranda, "TITLE" ibaresinin arkasnda o andaki parçann numaras ve toplam parça adedi gösterilir. Bunun arkasndan bölümün (Chapter) numarasn ve kullanlabilir bölüm saysn görebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki rakam tuµlar @ ile, istediiniz bölümün numarasn giriniz ve ENTER/ PLAY C tuµuna basnz. Oynatma vey çalma iµlemi istediiniz yerden itibaren devam ettirilir. Zaman noktasnn seçilmesi DVD'de belirli bir konumu, bunun zaman noktasn girerek seçebilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak, "Setup" bölümündeki "Kamera perspektifinin göstertilmesi" ksmn okuyunuz. Not: stenilen büyütmeyi ayarladktan sonra, uzaktan kumandadaki ok tuµlar = ile resim kesitini istediiniz gibi kaydrabilirsiniz. Büyütmenin kapatlmas Filmi büyütme olmakszn seyretmeye devam etmek için, ekranda , , ZOOM OFF" gösterilinceye kadar, uzaktan kumanda üzerindeki ZOOM tuµuna 6 arka arkaya basnz. Görüntü bölümünün büyütülmesi (zoom) Filmde serbestçe seçebileceiniz herhangi bir kesiti üç kereye kadar büyütebilirsiniz. Ekran görüntüsünün bir ksmn büyütmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ZOOM tuµuna 6 bir veya birkaç kez basnz. Tuµa her basµta merkez resim kesiti adm adm büyütülür. Büyütme kademeleri olarak 1, 5 kat, iki kat ve üç kat büyütme kullanlabilirTuµa her basµta merkez resim kesiti adm adm büyütülür. Büyütme kademeleri olarak 1, 5 kat, iki kat ve üç kat büyütme kullanlabilir. 18 DVD MENÜSÜ DVD menüsü, taklmµ olan DVD tarafndan sunulur. Cihaza bir DVD taktnzda ve oynatma baµlaynca, otomatik olarak ekranda DVD menüsü gösterilir. Not: DVD menüsünün size hangi seçim olanaklarn sunduu, ilgili DVD'ye baldr. µunlar sunabilir: q Oynatma veya alt yazlar için farkl lisanlar arasnda seçebilirsiniz. q Asl filmin yan sra, sinema veya TV'de bu film için reklam amacyla gösterilen tantm filmini (Trailer) veya filmin çekiliµini gösteren "Making of . . . " filmini de izleyebilirsiniz. q Bir film, peµpeµe gelen birçok bölüme ayrlmµtr. [. . . ] kanal her iki çkµ (sol ve sa) üzerinden çalnr. kanal her iki çkµ (sol ve sa) üzerinden çalnr. kanal her iki çkµ (sol ve sa) üzerinden çalnr. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Görüntü modunun ayarlanmas "Dual Mono" ayar Kamera perspektifinin gösterilmesinin salanmas DVD üzerinde birden fazla kamera perspektifi mevcut olduu zaman, bir kamera sembolünün "" gösterilmesini ayarlayabilirsiniz. Kamera perspektifinin ayar, "GENERAL SETUP" menüsünde "ANGLE MARK" menü maddesi üzerinden yaplr. Koaksiyal dijital balantnn (SPDIF) açlmas / kapatlmas ME4 cihazn dijital giriµ (balant kablosunda DIGITAL OUT / DJTAL ÇIKI soketi) üzerinden bir amplifikatöre balarsanz, ME4 cihaznn SPDIF çkµn açmanz gerekir. [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E2 W/R GG KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E2 W/R GG kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag