Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (407 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 10 Bant seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 TV bölgesi ayar menüsünden çkµ . . . . . . . . . . . . 10 Otomatik saat ayarnn devreye sokulmas / çkarlmas [SYNC] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Güvenlik kodu menüsünden çkµ . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Fonksiyonu açmak veya kapatmak için [ON] veya [OFF] üzerine tklaynz. OFF: Loudness fonksiyonu devre dµndadr. Bas seviyesinin ayarlanmas [BASS] [ ] tuµuna her basµta, bas seviyesi yükselir. [ ] tuµuna her basµta, bas seviyesi azalr. Ön ampflikatör çkµnn ayar [PREOUT] Non fading ön amplifikatör çkµ ve arka amplifikatör çkµ arasnda seçim yapmak için, [NF] veya [REAR] üzerine tklaynz. REAR: Arkadaki ön amplifikatör çkµn ayarlarsnz. NF: Non fading ön amplifikatör çkµn ayarlarsnz. Tiz seviyesinin ayarlanmas [TREBLE] [ ] tuµuna her basµta, tiz seviyesi yükselir. [ ] tuµuna her basµta, tiz seviyesi azalr. Audio menüsü-2'nin çarlmas Audio menüsü 2'nin çarlmas için [ ] üzerine tklaynz. Ön ve arka çkµ için yüksek geçiµ filtresinin ayarlanmas [HP-F] [HP-R] [ ] veya [ ] sembolüne her dokunduunuzda seçilecek frekans aµadaki µekilde seçebilirsiniz : OFF 40 Hz 60 Hz 80 Hz 100 Hz 220 Hz 180 Hz 150 Hz 120 Hz Bindirmeye bal olmayan ön ses seviyesinin ayarlanmas [NF-LV] [ ] tuµuna her basµta, bindirmeye baml olmayan ses seviyesi yükselir. [ ] tuµuna her basµta, bindirmeye baml olmayan ses seviyesi azalr. Audio menüsü-1'e dönüµ Audio menüsü-1'e dönmek için [ ] üzerine tklaynz. Audio menüsünden çkµ Menü ekranna dönmek için [RTN] üzerine tklaynz. 14 TV menüsü TV menüsü-1 TI VD ME NU TV 1 2:0 0 TV 12ch TV menüsü 2'nin çarlmas TV menüsü-2'ye geçmek için [ ] üzerine tklaynz. Bir sonraki kaynaklar menüsünün çarlmas Bir sonraki kaynaklar menüsünü çarmak için, sembolünün altnda yer alan iµaretin üzerine tklaynz. TV1 A1 P1 NO N AME MANU LOUD Önceki kaynaklar menüsünün çarlmas Bir önceki kaynaklar menüsünü çarmak için, sembolünün üzerinde yer alan iµaretin üzerine tklaynz. TV menüsünden çkµ P1 P2 P3 P4 P5 P6 TV menüsünden çkmak için, [MENU] nün üzerine tklaynz. Bant seçimi Bant seçmek için [TV] üzerine tklaynz. [TV] ye her tklayµnzda, bant TV 1 ve TV 2 arasnda deiµir. Video giriµlerinin seçimi [VD] ye her tklayµnzda, video giriµi Video 1 ve Video 2 arasnda deiµir. Uyar "IN-OUT µalteri "OUT" pozisyonunda iken, Video 1 seçilemez (Sayfa 32). Kanallarn seçilmesi Otomatik arama ayar (AUTO 1) ] üzerine tklaynz. lerdeki kanallar aramak için [ Gerideki kanallar aramak için [ ] üzerine tklaynz. Ön seçimli verici arama ayar (AUTO 2) Bir sonraki ön seçimli vericiye geçmek için, (yani bir sonraki srada yer alan verici) [ ] üzerine tklaynz. Manuel ayar (MANU) Frekans bir kademe yükseltmek için, [ tklaynz. ] üzerine ] üzerine Uyar Bir stereo yayn alndnda ST göstergesi görünür. Sabit istasyon hafzas Bir kere hafzaya kaydedildikten sonra, sevdiiniz istasyonu tek bir tuµ ile çarabilirsiniz. 2 stasyon için kullanmak istediiniz sabit istasyon numarasn [1] - [6], iki saniye veya daha uzun bir süre basl tutunuz. Uyar FM 1, FM 2, FM 3 ve AM (MW ve LW) bantlarnda 6 istasyonu hafzaya kaydedebilirsiniz. Bir sabit istasyonun yeniden çarlmas stenen istasyonun bulunduu sabit istasyon numarasna [1] - [6] dokununuz. Çarlan istasyonun numaras gösterilir. PTY menüsüne geçiµ PTY menüsünü çarmak için, [PTY] üzerine tklaynz (Sayfa 21). 18 UKW / AM radyo menüsü Radyo menüsü-2 TI AM ME NU TUNER 1 2:0 0 FM Arama modunun seçilmesi Üç arama modu içinden seçim yapabilirsiniz : Otomatik arama, ön seçimli istasyon arama ve manuel aramadr. Otomatik arama ayar seçildiinde "AUTO 1" göstergesi ve ön seçimli istasyon arama ayar seçildiinde, "AUTO 2" yazs ekranda belirir. [SEEK] üzerine her tklamada, mod aµadaki µekilde deiµir : AUTO 1 PTY FM1 P1 108 . 0 M Hz FM - I NFO ALM NEWS REG AF TI MANU ST (Otomatik arama ayar) (Ön seçimli istasyon arama ayar) (Manuel arama) AUTO 2 AME MONO SEEK LO. S TI VOL MANU Hafzaya otomatik kayt Mevcut frekans alan kapsamnda alnabilen tüm istasyonlar otomatik olarak hafzaya kaydedebilir ve bunlar daha sonra tek bir tuµ kullanarak çarabilirsiniz. Bu fonksiyon özellikle seyahat srasnda hangi istasyonlarn alnabildiini bilemediiniz durumlarda anlam kazanr. 3 Hafzaya otomatik kayd baµlatmak için, [ ] ] üzerine tklaynz. veya [ Ön seçimli istasyon numaralar [P 1] - [P 6] ard arda gösterilir. [. . . ] Bütün kablolar ambalajla birlikte verilen germe parçalaryla emniyet altna alnz. CAR DIVERSITY ANTENNA WITH BOOSTER ON OFF ON BOOST Amplifikatör µalteri Elektromanyetik alanlar yüzünden ekranda görüntü bozukluu oluµtuunda, amplifikatör µalterini "OFF" konumuna getiriniz. OFF Kontak Kontak kilidi Akümülatör 4 5 Anteni çift tarafl yapµtrc bantla tespit ettikten sonra, 24 saat süreyle dokunmadan yerinde braknz. Antene güç uygulamaynz ve bu süre içinde slanmamasna dikkat ediniz. Anten kablosunu monitöre balaynz. Anten birimi Anten yap parçalar Arka cam Kablolar germe parças çubuu ile birleµtiriniz Aksesuar 8 Arka koltuk 32 Arza arama Cihaz bazen, çok basit bir kullanm hatasndan dolay çalµmaz. Bu nedenle bir Blaupunkt Müµteri Hizmetleri servisine baµ vurmadan önce aµadaki özet bilgileri bir gözden geçiriniz. [. . . ]

BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TV-FLEX A-TT 01-M kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag