Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT X1100 ALL-IN-ONE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT X1100 ALL-IN-ONE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT X1100 ALL-IN-ONE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT X1100 ALL-IN-ONE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT X1100 ALL-IN-ONE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (326 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT X1100 ALL-IN-ONE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Uzaktan kumanda için kzl ötesi alcs \ ] a b c X Y Güvenlik bilgileri CD/DVD · · Bir CD/DVD'nin yerleµtirilmesi veya çkartlmas güvenlik nedenleri ile sadece araç duruyorken yaplmaldr. Bir DVD'nin oynatlmas sadece araç duruyorken yaplr. 10 Sürüµ srasnda kumanda Eer trafik akµnda olanlara dikkat etmezseniz ar kazalara neden olabilirsiniz. Chicago IVDM-7002 nedeni ile bir dikkat dalmasndan saknmak için aµadaki noktalara dikkat ediniz: · · · Sürüµe baµlamadan önce onun nasl kullanlacan öreniniz. Eer Chicago IVDM-7002'yi yeniden programlamak isterseniz uygun bir yerde durunuz. [. . . ] NDR 2 Bu cihaz ile UKW(FM) ve MW (AM) frekans bandndaki programlar alabilirsiniz. FM frekans band için üç ve MW için bir istasyon kayt alan kullanma sunulmuµtur. Cihazda veya uzaktan kumandada: BND / BSM veya BAND tuµuna basnz. stenilen frekans band gösterilinceye kadar (FM1 > FM2 > FM3 > AM1) BND / BSM veya BAND tuµuna tekrar tekrar basnz. STATION D 3. 150. 9 MHz 01:05 RADIO Radio 21 R. D. S AF TA None REG TP A B C D stasyon ad Durum göstergeleri Gösterge: stasyon kayt alan ve frekans stasyon hafzas 1. Cihazda veya uzaktan kumandada: Radyoyu seçmek için SRC tuµuna basnz. Frekans band metin olarak gösterilir, Stereo çalµma bir ekran sembolü üzerinden. 5. F3 1058 AF'in devreye alnmas / devreden çkartlmas 1 ch 1 ch 1 ch 1 ch 1. 3. ST Uzaktan kumanda üzerindeki RDS / MENU tuµuna basnz. AF fonksiyonunu devreye almak (on) veya devreden çkartmak (off) için / tuµuna basnz. Uyar: Alternatif olarak fonksiyonu AF / SUBTITLE tuµuna basarak da devreye alabilir veya devreden çkartabilirsiniz. ST A1 534 Frekans band / istasyon kayt alannn seçilmesi RDS Konfor fonksiyonu (AF, REG) AF (Alternatif Frekans) ve REG (Bölgesel) RDS özellikleri cihaznzn yeteneklerini geniµletir. REG özelliini açma / kapatma 1. / tuµu ile "TA Radio" ayarlamasn seçiniz. STATION RADIO Radio 21 R. D. S AF TA None REG TP RADIO Radio 21 R. D. S AF TA None REG TP A MHz 1. 150. 9 MHz TA Set Flip Item Change value on TA Radio Flip Item Change value 10 B tuµuna 3. Anonsa hazr olmay devreye almak (on) veya devreden çkartmak (off) için / tuµuna basnz A. Uyar: Alternatif olarak fonksiyonu TA / AUDIO tuµuna basarak da devreye alabilir veya devreden çkartabilirsiniz. 3. Anons ses µiddetinin ayarlanmas için basnz. Deer monitörde gösterilir B. / Uyar: Ayarlanan deer bir anons srasnda ayarlanmµ olan radyo ses µiddetine eklenir. Radyo çalma DVD / CD / MP3 / AUX iµletmeleri için anons ses µiddetinin ayarlanmas 1. / tuµuna Anons ses µiddetinin ayarlanmas için basnz. Uyar: Bir anons olduunda Audio kaynann (DVD / CD / MP3 / AUX) sesi kapatlr ve anons ayarlanmµ olan deerde yaynlanr. Radyo iµletmesinde olduu gibi bir üzerine ekleme yaplmaz. 29 DVD oynatma DVD A B C DVD menüsünün çarlmas 1. Cihazda veya uzaktan kumandada: DVD sinyal kayna olarak gösterilinceye kadar SRC tuµuna tekrar tekrar basn. Uyar: Bir DVD takldnda sistem otomatik olarak DVD iµletmesine geçer. Eer cihazda bir baµka sinyal kayna seçilirse (Radyo, AUX, CD) DVD oynatlmasna arka koltuktaki yolcular için devam edilir. D 30 DVD TITLE 00 CHAP 000 TImE 00:00'52 Ekranda saat, Dolby Dijital vs. gösterilir. D OFF O unknown t01 C004 01:05 Dier bilgilerin gösterilmesi için DIS / FLIP tuµuna basnz. D A B C D E F E F Oynatma / Ara verme DVD'ler takldktan sonra otomatik olarak okunur ve oynatlr. / PLAY/PAUSE tuµu ile Cihazdaki ve uzaktan kumandadaki oynatmay durdurabilir ve yeniden baµlatabilirsiniz. [. . . ] Silinmiµ resimler resim deiµtirmede gösterilmezler. Programn klavuzuna göre indirme CD'sini hazrlaynz. / veya / tuµlar ile istenilen kayt yerini seçiniz ve ENTER tuµuna basnz. Seçilen kayt yerinin içerii gösterilir. 59 Setup menüsü imdi aµadaki olanaklara sahipsiniz. Seçilen resmi yeni bir resim ile deiµtirmek için "UPDATE" (Güncelleµtirme) opsiyonunu seçiniz. [. . . ]

BLAUPUNKT X1100 ALL-IN-ONE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT X1100 ALL-IN-ONE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag