Kullanım kılavuzu BOSCH B1WTV3802A

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH B1WTV3802A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH B1WTV3802A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH B1WTV3802A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH B1WTV3802A : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1125 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH B1WTV3802A

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Maxx WFC 1600 tr Kullanma ve Kurma Klavuzu Internet: http://www. bosch-hausgeraete. de çindekiler Kullanma Klavuzu Giderme Bilgileri . Çamaårlarn Hazrlanmas, Ayrlmas ve Makineye Yerleåtirilmesi . Cihazn Kurulmas, Balanmas ve Transportu 4 5 6 7 9 10 15 17 20 22 23 26 32 35 36 37 Kurma Klavuzu 2 Kullanma klavuzlar bir çok model için yaplr. [. . . ] Su içeri akar akmaz: q Deterjan çekmecesini biraz dåar çekiniz ve q Kola erittiiniz suyu I bölmesine doldurunuz. Eer C fonksiyonunu seçtiyseniz, iålem sonunda Q programn ayarlamanz gerekir. Çamaårlarn boyanmas Sadece çamaår makinesinde kullanlmaya elveriåli ve çevre kirliliine yol açmayan boyama maddeleri kullannz. Dikkat Aåadaki açklanan ykama iålemlerinde çamaårlarn yanlå boyanmas veya sonucun istenildii gibi olmamas mümkündür. q Boyama maddesini üreticisinin talimatlar dorultusunda kullannz. Boyama iåleminden sonra: q Yarm (1/2) ölçek deterjan Bölme II ye doldurunuz. q Cihaza çamaår doldurmadan, yani tambur boåken S T Beyazlar 90 °C programn ayarlayp çalåtrnz. q Çamaår doldurma deliinin manåetini siliniz. 24 Çamaår Suyu Dikkat Renk çkarma maddeleri kükürt veya klor ihtiva edebilirler. Bu nedenle cihazn baz parçalarna zarar verebilirler (paslanma tehlikesi). Bu çamaår makinesi ile renk çkarma (çamaår suyunda bekletme) iålemi yapmaynz. 25 Cihazn Temizlenmesi ve Bakm d Cereyan çarpma tehlikesi!Çamaår makinesini kesinlikle üzerine tazyikli su püskürterek temizlemeyiniz. Cihaz temizlemek için kesinlikle solvent / eritici madde kullanmaynz. Cihazn då gövdesinin ve kumanda panosunun temizlenmesi Tamburun temizlenmesi Gerektiinde: q Sadece sabunlu su veya normal, eritici madde ihtiva etmeyen ve ovalama gerektirmeyen bir temizlik malzemesi ile temizleyiniz. bozuk para, ataç, ine, çivi) sebebiyet verdii pas lekeleri: q Bu lekeleri klorsuz bir temizleme malzemesi ile gideriniz; üreticinin verdii talimatlara ve bilgilere dikkat ediniz. Katiyen çelik temizleme teli/pamuu kullanmaynz. 26 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi Eer çekmecenin içinde deterjan veya bakm malzemesi artklar kaldysa: q Deterjan çekmecesini sonuna kadar çekip açnz. Bölme II'deki ek parçann resimde gösterilen diline basnz ve deterjan çekmecesini cihazdan tamamen çkarnz. q Ek parçay yukarya doru çekip çkarnz. q Deterjan çekmecesini akan scak su altnda temizleyiniz. q Ek parçay yerine takp, iyice oturmasn salaynz. q Deterjan çekmecesini cihaza taknz. 27 Pis su pompasnn temizlenmesi Eer pis su veya deterjanl su gerektii åekilde tamamen boåaltlmazsa, pompann temizlenmesi gerekir. Böyle bir durumda pompa bir yabanc cisimden dolay bloke ediliyor olabilir veya çok tiftiklenen tekstiller yüksek derecede ykanmå olabilirler. (20 l kadar olabilir, uygun bir kab veya kova hazr bulundurunuz) d Haålanma tehlikesi!q Cihazn ön yüzündeki alt kapa açnz. Pis suyun veya deterjanl suyun boåaltlmas q Boåaltma hortumunu takl olduu yerden alp, çekerek cihazn gövdesinden dåar çkarnz. 90 °C max. q Tpasn çekip açnz ve ykama suyunu hazr bulundurduunuz kabn içine aktnz. 28 q Kapatma tkacn bastrp kapatnz (1. ) ve su boålatma hortumunu yerine yerleåtiriniz (2. ). q Pompa kapan dikkatlice çevirerek söküp çkarnz. q Pompa kapann içindeki yabanc maddeleri, tiftikleri ve dier tortular çkarp, kapa temizleyiniz. Pompa gövdesini deterjanl su artklarndan, tiftiklerden ve tortu artklarndan arndrnz. Bir sonraki ykama iåleminde deterjann kullanlmadan atlmasn önlemek için: q 1 litre suyu deterjan bölmesi IIe dökünüz. [. . . ] q Balant yapldktan sonra: Su musluunu tamamen açnz ve balant yerlerinin szdrmazln kontrol ediniz. min. 10 mm Su çkå Dikkat Su çkå hortumunun katlanmamasna, krlmamasna, ezilmemesine ve çekilip uzatlmamasna dikkat ediniz. Cihazn kurulduu yüzey ile suyun cihazdan çkp akaca yüzey arasndaki seviye fark: En az 60 cm, en fazla 100 cm. Su çkånn bir sifona balanmas: q Balant hortumunu 2440 mm çapnda bir hortum bilezii (yetkili satclarda bulabilirsiniz) ile sabitleyiniz. Pis suyun bir lavabo üzerinden boåaltlmas: Dikkat Lavabonun tkacnn suyun akp boåalmasn önlememesine dikkat ediniz. [. . . ]

BOSCH B1WTV3802A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH B1WTV3802A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag