Kullanım kılavuzu BOSCH BM6201 annexe 1

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH BM6201 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH BM6201 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH BM6201 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH BM6201 annexe 1: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1362 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH BM6201annexe 1

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] tr Ksa kullanma klavuzu Bulaåk makinesi Ksa ve kullanål. Cihaz ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma klavuzunu okuyunuz! Su sertlik cihaznn ayarlanmas* Suyun sertlik derecesini su iåletmesinden sorup öreniniz ve ilgili alana kaydediniz . . . [. . . ] Alt sepet içindeki bulaåklar için, otomatik program baålatma, açk kap üzerine ek olarak 5 g deterjan konulur. ykama iåleminin süresini ksaltr, kurutma iåleminin süresini azaltr. Daha fazla esneklik için . . . Yarm doldurma . . . az bulaåk ykanaca zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf salar. durulama iåleminde elde edilen daha yüksek bir scaklk sayesinde, bulaåklarn daha iyi kurutulmasn salar. (Hassas bulaåklara dikkat ediniz) Zaman ön seçimi (ayar) . . . cihaz açlr ve derhal zaman ön seçimi tuåuna baslr: Programn çalåmaya baålamas brer saatlik admlarla kaydrlr, yani ertelenir Ana åaltere basnz, seçilmiå olan programn çalåma süresi gösterilir. Cihazn kapatlmas Her åey yolunda . . . h. Gösterge 0 (program sonu) gösteriyorsa, ana åaltere basnz. ** baz modellerde Bakm ve Temizlik Süzgeçler . . . Kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz: Süzgeç baåln çevirerek süzgeç sistemini dåar çkartnz. Ykamann iyi sonuç vermesi için . . . Akar temiz su altnda iyice ykaynz. ÅARETL NOKTAYA DKKAT EDNZ! Pis su pompas * * baz modellerde ­Açma/Kapatma dümesine basp, cihaz kapatnz. ­Gerekirse su uygun bir kap ile cihazdan alnp boåaltlmaldr ­Süzgeçler sökülüp çkarlmaldr ­Kapaklar çkarlmaldr (A) ­Cihazn iç ksmnda yabanc cisim olup olmad kontrol edilmeli ve gerekirse yabanc cisimler giderilmelidir ­Kapaklar tekrar yerlerine taklmaldr (B) ­Süzgeçler tekrar yerlerine taklmal ve vidalanmaldr Püskürtme pervanesi . . . Püskürtme memelerindeki tkanmalar ve olu åan birikimleri te mizleyiniz. Alt ksmdaki per vaneyi yukar doru çekiniz. Üst püskürtme kolunu sabitlendii yerden sökünüz. Akar temiz su altnda iyice temizleyiniz (gerekiyorsa kürdan yardm ile). Alt püskürtme kolunu yerine yerle åtiriniz. Üst püskürtme kolunu yerine monte ediniz. A . . . çünkü kendi kendinize yardm etmeniz sizin çkarnzadr! Giderilmesi Pis suyu dåar atma pompas temizlenmelidir (yukarya baknz). [. . . ] Yaklaåk 3 saniye sonra say göstergesinde 0 görünür. Ana åalteri program sona erdikten sonra kapatnz. Doru yerleåtirme . . . Bulaåk makinesinde ykanmaya elveriåli bulaåklar (içinde kül, mum, yalama gresi, boya, yapåkan etiket artklar olmamal, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artklar varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanlmal ve bu bulaåklar cihaza kullanma klavuzunda bildirildii åekilde yerleåtirilmelidir; su püskürtme kollarnn serbest dönüp dönmedii kontrol edilmelidir. [. . . ]

BOSCH BM6201 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH BM6201 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag