Kullanım kılavuzu BOSCH BM8300 annexe 2

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH BM8300 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH BM8300 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH BM8300 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH BM8300 annexe 2: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2293 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH BM8300 annexe 3 (929 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH BM8300annexe 2

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Household Appliances 9000 023 108 (8501) tr Kullanma ve Montaj Klavuzu Internet:http://www. bosch hausgeraete. de Bosch Info Team: DE Tel. DTAG) tr içindekiler 4 6 7 7 8 9 10 13 Program Listesi . . tr Güvenlik bilgileri Cihaznz teslim aldnzda Bulaåk makineniniz ambalajnda taåma srasnda herhangi bir hasar oluåup oluåmadn kontrol ediniz. Cihaznz hasar görmüåse kesinlikle çalåtrmaynz ve derhal satn aldnz yerle temasa geçiniz. [. . . ] Otomatik ykama programlarnda sadece süre, elektrik ve su tüketimi deerleri verilebilir. Su tüketim deerleri, su sertliinin 2 olduundan yola çklarak verilmiåtir. Eåyalarn ykanmas Cihazn çalåtrlmas Musluu sonuna kadar açnz. Püskürtme kollarnn rahatça, taklmadan dönüp dönmediini kontrol ediniz. Program seçim dümesi 1 ile dilediiniz program seçiniz (dümeyi sadece saa çevrilebilirsiniz) Aç / Kapat (ana åalter) 4 dümesini "Aç" konumuna getiriniz. Cihaz çalåtrldnda, ana åalter, kumanda tablosu yönünde hafifçe bastrlmå konumda durur. Program çalåmaya baålar. Program Akå Göstergesi Program seçme dümesi, ykama esnasnda saat istikametinde döner ve programn aktüel konumunu gösterilir. Program sonu Artk pompa sesi duyulmuyorsa ve program seçme dümesi baålangç noktasna (saat 12 konumu) ulaåtysa, program sona ermiåtir. stisna: Ön ykama program, A iåaretine ulaålnca sona ermiå olur. Bu durumda, program seçme dümesi saatin çalåma yönünde baålangç noktasna (saat 12 konumu) çevrilebilir. Program seçme dümesi elden baålangç noktasna (saat 12 konumu) çevrilmezse, belli bir süre sonra otomatik olarak baålangç noktasna döner. 17 tr Cihazn kapatlmas Programn sona ermesinden birkaç dakika sonra: Aç / Kapat (ana åalter) dümesini kapal konuma getiriniz. Ykanan eåyalar kuruduktan sonra cihazdan çkartnz. Programn deiåtirilmesi Cihazn Aç / Kapat (ana åalter) dümesini 4 "Kapat" konumuna getiriniz. Program seçim dümesini 1 arzu edilen yeni programa getiriniz (dümeyi sadece saat yönünde çeviriniz!). Cihazn Aç / Kapat (ana åalter) dümesini 4 tekrar "Aç" konumuna getiriniz. Uyar Cihaz çalårken, fiåi prizden çekilir yada elektiriin kesilmesi ile cihaz kapanrsa, yaplmå olan bütün ayarlamalar hafzada kalr. Elektirik balants tekrar saland anda cihaz, otomatik olarak çalåmasna devam eder. 4 Programn yarda kesilmesi Cihazn Aç / Kapat (ana åalter) dümesini 4 "Kapat" konumuna getiriniz. Program devam ettirmek için cihazn Aç / Kapat (ana åalter) dümesini "Aç" konumuna getiriniz. Programn kesilmesi Cihazn Aç / Kapat (ana åalter) 4 dümesini "Kapat" konumuna getiriniz. Cihazn içerisinde kalan suyun boåaltlmas için program seçim dümesini 1 saat yönünde çevirerek su boåaltma sembolüne getiriniz. Daha sonra cihazn Aç / Kapat (ana åalter) dümesini 4 yeniden "Aç" konumuna getiriniz. Pompa sesini duyana kadar ve program seçim tuåu baålangç pozisyonuna gelene kadar bekleyiniz (saat 12 pozisyonu). Åimdi cihaz kapatabilirsiniz. 18 tr Bakm ve koruma Cihaznzn bakm ve kontrollerinin muntazam aralklarla yaplmas, hata ve arza oluåmasn önler. Böylelikle hem zaman kazanrsnz, hem de gereksiz yere cannz sklmaz. Bu sebepten dolay ara sra bulaåk makinenizi itinal bir åekilde gözden geçiriniz. Süzgeçler Süzgeçlerde 28 toplanan pislikler, süzgeçlerin tkanmasna neden olabilir. Her ykama iåleminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanp toplanmadn kontrol ediniz. [. . . ] Yeni bir cihaz zarar görmemesi için uygun koruyucu ambalaj içinde size ulaåtrlr. Cihazn ambalaj için kullanlan malzemelerin üzerinde uluslar aras standartlarda kabul edilen ksaltma iåaretleri (örn >PS< polistrol) bulunmakttadr. Cihaz giderirken plastik maddeleri ayrarak çevre dostu bir åekilde giderilmesini salayabilirsiniz. Cihazn nasl giderileceine iliåkin bilgi almak için satcnza yada belediyelerdeki ilgili müdürlüklere baåvurunuz. [. . . ]

BOSCH BM8300 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH BM8300 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag