Kullanım kılavuzu BOSCH DWW092750

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH DWW092750 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH DWW092750 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH DWW092750 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH DWW092750 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1941 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH DWW092750

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 550 2 Kullanma talimat Cihazn tarifi Baca kaplamas Iµk/Fan µalteri µletme türleri Örn. kaplardaki, pencerelerdeki kapatlamayan delikler ve hava giriµ/çkµ duvar balantlar veya karµlkl kilit sistemleri gibi baµka teknik önlemler veya benzeri donanmlar sayesinde yeni yanma havas giriµi salanrsa, söz konusu tehlikeli iµletme elde edilebilir. Yeterince hava giriµi salanmazsa, geri emilen yanma gazlarndan dolay zehirlenme tehlikesi söz konusudur. Bir hava giriµ/çkµ duvar balants tek baµna snr deere uyulmasna yetmez. [. . . ] Ya filtrelerini sökünüz (metal filtrelerin sökülmesi ve taklmas bölümüne baknz). Fann sa ve sol tarafna bir aktif karbon filtresi taknz ve kilitleninceye kadar çevirip sknz. 1. 2. 3. Ya filtrelerini taknz (metal ya filtrelerinin sökülmesi ve taklmas bölümüne baknz). 1 1 2 3 DHZ 5145 353121 7 Temizlenmesi ve bakm Elektrik fiµini çekip prizden çkararak veya ilgili sigortay kapatarak, aspiratörün elektriini kesiniz. Aspiratörü, çizme ihtimali olan süngerler ve kum, soda, asit veya klor içeren temizleme maddeleri ile temizlemeyiniz! Aspiratörü temizlemek için scak sabunlu su veya çok keskin olmayan cam temizleme maddesi kullannz. Kuruyup yapµmµ pislikleri kazmaynz, nemli bir bez ile yumuµatnz. Ya filtrelerini temizlerken, ulaµlabilen gövde parçalarn da bulaµmµ ya artklarndan arndrnz. Böylelikle yangn tehlikesi önlenmiµ olur ve kusursuz bir iµlev salanmµ olur. Paslanmaz çelik yüzeyleri, çizebilecek süngerler ve kum, soda, asit veya klor ihtiva eden temizleme maddeleri ile temizlemeyiniz. Paslanmaz çelik yüzeyler: Keskin olmayan, ovalama gerektirmeyen bir paslanmaz çelik temizleme maddesi kullannz. Alüminyum, boyal ve plastik yüzeyler: Kuru bezler kullanmaynz. Ekteki servis defterinde bildirilen garanti koµullarna dikkat ediniz. Ampullerin deiµtirilmesi 1. Aspiratörü kapatnz ve elektrik fiµini çekip prizden çkararak veya ilgili sigortay kapatarak, aspiratörün elektriini kesiniz. Ya filtresini söküp çkarnz (filtre ve bakm bölümüne baknz). Lamba kapan üst tarafta lamba yuvasndan çözünüz. 4. Ampulü deiµtiriniz (satµa sunulan uygun bir ampul, azm. Elektrik fiµini prize takarak veya sigortay tekrar devreye sokarak elektrik beslemesini tekrar açnz. 8 Montaj talimat: Önemli bilgiler Eski cihazlar deersiz çöp deildir. Çevre dostu giderme yöntemi ile deerli hammaddeler tekrar kazanlabilir. Eski cihaz gidermeden önce, eski cihaz kullanlamaz hale gitiriniz. Kullanlmµ olan tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir ve tekrar deerlendirilebilir. [. . . ] Ayrma tertibat olarak, 3 mm'den daha fazla kontak açkl olan ve tüm kutuplar üzerinden kapanan µalterler kabul edilir. LS µalterler ve kontaktörler de bu µalterler grubuna girer. Eer bu cihazn balant hatt zarar görürse, herhangi bir tehlikeye yer vermemek için, bu hat üretici veya yetkili servisi veya benzeri kalitede bir kiµi tarafndan deiµtirilmelidir. Komple montaj setini yetkili satcdan alabilirsiniz. Duvarn hazrlanmas Duvar düzgün ve dik olmaldr. Ekteki cvatalar ve dübeller salam ve yekpare duvarlar için uygundur. [. . . ]

BOSCH DWW092750 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH DWW092750 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag