Kullanım kılavuzu BOSCH FIN18P30

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH FIN18P30 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH FIN18P30 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH FIN18P30 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH FIN18P30 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4454 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH FIN18P30 annexe 1 (16188 ko)
   BOSCH FIN18P30 (3760 ko)
   BOSCH FIN18P30 annexe 2 (16177 ko)
   BOSCH FIN18P30 annexe 1 (5811 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH FIN18P30

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] CIW18P. . tr Montaj talimatlar çindekiler Önemli notlar . . 16 16 16 17 17 18 20 21 22 22 22 23 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 31 33 33 34 35 36 37 38 38 Cihazn kurulmas . . 45, 7 cm cihazlar - buz ve su sebili dahil/hariç derin dondurucular . 61 cm cihazlar - buz ve su sebili dahil/hariç buzdolaplar ve derin dondurucular . [. . . ] laveten birlikte teslim edilen ahåap vidalar (5 x 60 mm ve 4 x 15 mm) kullanlmaldr. D - Yerleåtirme derinliinden biraz fazla derinlie ve 10 mm çapa sahip bir delik delin. Birlikte teslim edilen matkap ucunun kullann. 20 D Delii temizleyin ve biraz daha derin delin. Notlar: Eer montaj boåluu cihazdan daha derinse, kaln bir kiriå seçin veya iki tane arka arkaya kullann. Takoz cihaz minimum 50 mm kapatmaldr. D Direnç hissedilene kadar viday elle dübelin içine vidalayn. Vida kafasnn devrilme emniyetine 13 mm mesafesi kalncaya kadar, dübeli vidayla birlikte dikkatli bir åekilde deliin içine çakn. Vidalar skn. D D D Kurulum yüksekliini (takozun alt kenar), boåluun arka duvarna iåaretleyin. Vidalar tahta takozun kalnlna uygun olarak seçilmelidir: Uzunluk = min. 2, 5 x tahta kalnl, çap 12 veya 14 mm. D Not: Vida saysn, takoz güvenli monte edilebilecek åekilde, boåluk geniåliine uygun olarak seçin. Zemine bal olarak: D laveten birlikte teslim edilen ahåap vidalarn kullann (zemin müsaade ederse). D 7. lave bir devrilme emniyetinin taklmas Boåluun arka duvarnda destek arayn ve delikleri takozun içindeki destek pozisyonuna uygun iåaretleyin. veya D D D Önemli not: Eer mümkünse tahta takozu daima boåluun arka duvarna vidalayn. Eer devrilme emniyet raylar güvenli bir åekilde sabitlenemezse, cihazn üst ksmnda bir aaç kiriå alternatif devrilme emniyeti olarak kullanlabilir. Ancak cihaz ve aaç kiriå arasnda boåluk olmamasna dikkat edilmelidir. D Uygun dübelleri arka duvara sabitleyin. Tahta takozu boåluun arka duvarna vidalayn. Aaç takoz (enine kesit asgari 8 x 10 cm) gerekli uzunlua kesilmelidir. Uzunluu, montaj boåluunun geniåliini karålamaldr! 21 8. Su balantsnn hazrlanmas 9. Kenar korumasnn taklmas (sadece bir su balantsna ihtiyaç duyan cihazlarda) ! Uyar! Taåan suyun oluåturabilecei hasarlar engellemek için ana su vanasn kapatn. D Balant borusunu döåeyin. Cihazn daha sonra içeri sürülmesi srasnda balant borusunda hasar oluåumunu engellemek için, daima verilen döåeme bölgelerini koruyun. D Montaj boåluunun kenarlarn korumak için birlikte teslim edilen koruma raylarn yapåtrma bandyla sabitleyin. 10. Yan yana kurulum Eer 2 cihazn yan yana montaj öngörülmüåse, åimdi iki cihaz birbirine balayn. Yan yana kurulum ile ilgili detayl bilgileri, conta kitinin montaj klavuzundan örenebilirsiniz. D Balant borusunu yapåtrma band ile zemine sabitleyin. 22 11. Cihazn montaj boåluuna sürülmesi Not: Zemin ve cihaz, montaj deliine oranla eriyse, yükseklik ayarna sahip tekerlekler, cihaz boålua sürülmeden önce uygun åekilde ayarlanmaldr. D ! Uyar! Åebeke fiåini prize sokun. Cihazn montaj boåluuna sürülmesi srasnda dikkatli davrann. Zemine sabitlenmiå su balants veya åebeke tesisatna hasar vermeyin. Not: Yan yana kurulum durumunda her cihaz için ayr bir priz gereklidir! D Åebeke kablosunun cihazn altna veya arkasna skåmasna karå koruyun. Önerilen iålemler: Åebeke kablosunun ortasna bir ip balayn ve cihazn altndan öne doru sürün. Cihazn boålua sürülmesi srasnda kabloyu ip yardmyla öne çekin. veya Åebeke hattn yapåkan bant ile, ortalayarak cihazn arkasndan, cihazn kurulaca boåluun arka duvarndan yakl. 38 cm mesafede, zemine sabitleyin. D Yükseklik ayarl tekerlekler devrilme emniyetinin içine kavrayana kadar, cihaz dikkatli bir åekilde boålua sürün. D Montaj boåluunun kenar korumasn çkartn. 23 12. Cihazn boåluun içinde dorultulmas Cihazn kaidesinde, yükseklik ayar için standart ölçü olarak görev yapan bir iåaret bulunmaktadr. [. . . ] Parmak koruma düzenindeki boåluklar, sabitleme mandallar ile tamamen ayn seviyede olmaldr. D Tutturma mandallarn cvatalarn altna skåtrnz. Cvatalar iyice sknz. D Kap ölçülerini (üst/alt) parmak koruma düzeninin üzerine aktarnz. Çelik cetvel ve bçak ile, parmak koruma düzenini gereken uzunlua kadar ksaltnz. D 33 25. Kapaklarn taklmas D Sabitleme köåebendini alt menteåenin alt tarafna vidalaynz. [. . . ]

BOSCH FIN18P30 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH FIN18P30 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag