Kullanım kılavuzu BOSCH HBN36L670

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HBN36L670 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HBN36L670 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HBN36L670 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HBN36L670 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2633 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HBN36L670

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Yemek piåirmekten yemei yediinizde aldnz keyif kadar keyif almanz için lütfen kullanm klavuzunu okuyunuz. Birçok yemek için ayarlama deerleri ve yerleåtirme yükseklikleri belirtilmektedir. Bir arzann meydana gelmesi durumunda burada küçük arzalar ortadan kaldrmak için gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Deteayl bir içindekiler bölümü heråeyi kolay biçimde bulmanza yardmc olacaktr. [. . . ] Yumuåak bir cam bezi veya tüy brakmayan mikro elyaf bez ile yatay olarak ve bask uygulamadan tüm yüzeyi silin. Aåndrc temizleme maddesi, sert sünger ve aåndrc temizleme bezi kullanmayn. Frn Sert ovma süngerlerini veya bulaåk tellerini asla kullanmaynz. Frn temizleyicisini sadece frndaki emaye yüzeylerde kullanabilirsiniz. Daha kolay temizlik için frn tavanndaki zgara stma gövdesini aåaya yatrn. Kzartma stma gövdesini aåaya yatrnz Frn tavann daha rahat temizleyebilmek için kzartma stma gövdesini aåaya yatrnz. 33 d Dikkat, frn souk olmaldr. Yatrma kzartmasndaki tutma kelepçesini öne doru çekin ve duyulacak biçimde yerine oturuncaya kadar yukar bastrn. Tutma kelepçesini aåaya bastrn ve kzarta stma gövdesini oturtun. Frndaki katalitik yüzeylerin temizlenmesi Arka duvar kendi kendine temizleyen emaye ile kaplanmåtr. Daha büyük lekelerin ancak frnn birden fazla çalåtrdktan sonra kaybolmaktadr. Kendi kendini temizleyen yüzeyleri asla frn temizleyicisi ile temizlemeyiniz. Emaye kaplamada hafif renk farkllklar oluåmasnn, kendinden temizleme fonksiyonuna bir etkisi yoktur. Frn tabannn, tavann ve yan duvarlarnn temizlenmesi Scak bulaåk deterjan veya sirkeli su kullannz. Asla kendi kendine temizleyen ark yüzeye frn temizleyicisi kullanmaynz. Bu tür renk deiåimlerinde aåndrc maddeler veya ypratc temizleyiciler kullanmayn. 34 nce saclarn kenarlar tam emayelanamamaktadr. Korozyona karå korunma yine de garanti edilir. Brn lambasna ait cam kapan temizlenmesi Cam kapa deterjan ile temizleyiniz. Cam yüzey ve levhalarn temizlenmesi Daha iyi temizlik için frn kapsndaki camlar çkarabilirsiniz. ç camlar sökülmesi srasnda camlar geriye ayn sra ile takmaya dikkat ediniz. Cam deiåimi, sa ve sol frn kaps için geçerlidir. Sökülmesi 1. Üst kapa tekerlekli frn kapsndan çkartnz. Bunun için sa ve soldaki vidalar madeni para ile açnz. En üst cam yukarya doru çekerek çkartnz. (Resim B) 35 Cihaz tipine göre 4. Sa ve soldaki büyük mandallar çözünüz ve alnz. (Resim C) Orta cam çkarnz. 5. Alt camn mandallarn sökünüz (Resim C) ve cam eik bir åekilde yukar doru alarak çkarnz. veya 4. Sa ve soldaki büyük mandallar çözünüz ve alnz. (Resim C) Orta cam çkarnz. 5. Alt camn mandallarn sökünüz (Resim C) ve cam eik bir åekilde yukar doru alarak çkarnz. Camlar cam temizleyicisi ve yumuåak bir bez ile temizleyiniz. Taklmas Camlarn geri taklma iålemi srasnda, iki camn da üstünde "Right above" yazsnn sa üstte durmasna dikkat ediniz. 1. Sa ve soldaki küçük mandallar alt cama koyunuz. (Resim E) 3. Büyük mandallar küçük mandallara yerleåtiriniz, ayarlaynz ve sknz. [. . . ] Is seçme döner düme 170 ila 180 ºC'ye ayarlaynz. Meyvelerden reçel yapmak Kavanozlarda ksa aralklarda kabarcklar çkmaya baålyorsa - 40 ila 50 dakika sonra - fonksiyon seçme dümesini kapatyorsunuz 25 ila 35 dakika sonradan stmann ardndan kavanozlar frndan almalsnz. Frndaki souma iåleminin uzun sürmesi durumunda reçel yaplmå meyvenin asitlenmesi ihtimali yükselmekte ve bakteriler oluåabilmektedir. 55 Bir litrelik kavanozlarda meyve Elma, frenküzümü , çilekler Kirazlar, kayslar, åeftaliler, bektaåiüzümü Elma püresi, armutlar, erikler kabarck oluåumundan itibaren kapatma kapatma kapatma sonradan snma yakl 25 dakika yakl 30 dakika yakl 35 dakika Sebzelerin konserve edilmesi Kavanozlarda kabarcklar çkmaya baåladnda çevirmeli düme ile sy 120 ila 140 ºC'ye getiriniz. Cihaz ne zaman kapatmanz gerektii ile ilgili bilgileri tablodan alabilirsiniz. kabarck oluåumundan itibaren 120 140 ºC yakl 35 dakika yakl 45 dakika yakl 60 dakika yakl 70 dakika sonradan snma yakl 35 dakika yakl 30 dakika yakl 30 dakika yakl 30 dakika yakl 30 dakika Sebzeyi soumuå suyu ile birlikte bir litrelik cam kavanozlarda Salatalklar Krmz pancar Brüksel lahanas Fasülyeler, kvrck lahana, krmz lahana Bezelye Kavanozlarn çkarlmas Kavanozlar souk veya slak bir zemine brakmaynz. [. . . ]

BOSCH HBN36L670 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HBN36L670 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag