Kullanım kılavuzu BOSCH HBR36B650

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HBR36B650 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HBR36B650 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HBR36B650 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HBR36B650 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1839 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH HBR36B650 annexe 1 (1369 ko)
   BOSCH HBR36B650 (1836 ko)
   BOSCH HBR36B650 annexe 1 (1295 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HBR36B650

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Yemei piåirmenin de en az yemek kadar zevkli hale gelmesi için lütfen bu kullanm klavuzunu okuyunuz. Bu åekilde, cihaznzn sunduu tüm teknik avantajlardan faydalanabileceksiniz. Tablolarda birçok pratik ve lezzetli yemek için ayar deerleri ve yerleåtirme seviyeleri yer almaktadr. Ve herhangi bir arzayla karålaårsanz - burada arzay nasl kendi kendinize giderebileceinizi gösteren bilgiler bulacaksnz. [. . . ] Cihazn tipine göre frnn kapsn sadan veya soldan açabilirsiniz. Kap camlarnn sökülmesi ve taklmas, frn kapsnn sa ve solu için geçerlidir. Sökme 1. Sa ve sol taraftaki büyük mandallar, sökünüz ve çkartnz. Alttaki camda bulunan küçük mandallar çekiniz. (Resim C) Cam kavislendirerek yukar doru çekip çkartnz. C Camlar cam deterjan ve yumuåak bir bezle temizleyiniz. Cam hasar görebilir. Takma Takarken her iki camda sa üst köåede bulunan karakteristik el yazs, "Right above"un olduuna dikkat ediniz. Alttaki camn üzerine küçük mandallar sadan ve soldan taknz. Sa ve sol taraftaki büyük mandallar yerleåtiriniz ve skca vidalaynz. Frn ancak camlar talimatlara uygun biçimde takldktan sonra kullannz. 37 Arza durumunda ne yapmal? Oluåan arzalarn çou çok basn sorunlardan kaynaklanmaktadr. Burada yemek piåirmeye iliåkin birçok öneri ve bilgi bulabilirsiniz. Hasar tablosu Arza Cihaz çalåmyor. Olas nedeni Sigorta arzaldr Bilgi/Giderilmesi Sigorta kutusuna bakp sigortadan arza olup olmadn kontrol ediniz. Sigorta kutusundaki sigortay kapatnz ve en az 20 saniye sonra tekrar açnz. Sonraki iki dakika içinde D tuåunu göstergedeki kare silininceye kadar 4 saniye boyunca basl tutunuz. Ancak kendi kendine temizlenen örtü ve kenar parçalaryla donatlmåsa ve bunun ardndan temizleme sistemi temel ayarlarda aktifleåtirilmiåse temizleme sistemi ayarlanabilir. Temizleme sistemi bölümü ve Temel ayarlar bölümü. Is göstergesinde kare sembolü belirir. Elektrik kesintisi Isnma türü tannmyor Frn demo modunda. p tuåuna basldktan sonra ekranda © görünür. Piåirme alanndaki örtü ve kenar ksm kendi kendine temizlenemez. Temizleme sistemi mümkün deil. Göstergede görünür. Otomatik kapatma devreye girdi. Frn artk snmyor. ile hata mesajlar ile ekranda hata mesaj gösterilir, 0 tuåuna basnz. Hata tekrar gösterilirse müåteri hizmetlerini araynz. 38 Aåadaki hata mesaj için muhtemelen kendiniz çözüm bulabilirsiniz. Hata mesaj Olas nedeni Bir tuåa çok uzun süre basld. Bilgi/Giderilmesi Tüm tuålarn temiz olup olmadn kontrol ediniz. Hata mesaj hala görünüyorsa yetkili servisi araynz. d Elektrik çarpma tehlikesi! [. . . ] Mümkün olduunca eåit büyüklükte kavanozlar kullannz. Tablolardaki veriler bir litrelik yuvarlak kavanozlar için geçerlidir. Bu süreler oda scaklna, kavanozlarn saysna ve kavanoz içeriinin miktar ve scaklna göre deiåiklik gösterebilir. Ayar deiåtirmeden veya kapamadan önce kavanozlarn içinde kabarcklar oluåtuundan emin olunuz. Åu åekilde yerleåtiriniz 1. [. . . ]

BOSCH HBR36B650 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HBR36B650 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag