Kullanım kılavuzu BOSCH HBX53R50

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HBX53R50 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HBX53R50 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HBX53R50 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HBX53R50 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (471 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH HBX53R50 (461 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HBX53R50

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Yemei piåirmenin de en az yemek kadar zevkli hale gelmesi için lütfen bu kullanm klavuzunu okuyunuz. Bu åekilde, cihaznzn sunduu tüm teknik avantajlardan faydalanabileceksiniz. Tablolarda birçok pratik ve lezzetli yemek için ayar deerleri ve yerleåtirme seviyeleri yer almaktadr. Ve herhangi bir arzayla karålaårsanz - burada arzay nasl kendi kendinize giderebileceinizi gösteren bilgiler bulacaksnz. [. . . ] Önce alttaki iki cvatay, ardndan üstteki cvatay sökünüz. Ayaklar yukarya doru katlayarak çkartnz. 1. 2. Ayaklar bulaåk deterjan ve bulaåk süngeri veya bir frça ile temizleyiniz. Sa veya sol taraftaki frn lambasnn deiåtirilmesi Frn lambas bozulduunda deiåtirilmelidir. Isya dayankl yedek lambalar müåteri hizmetlerinden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. Hasar oluåmasn önlemek için, bir mutfak bezini souk frnn içine seriniz. 3. Bulaåk bezini alnz ve sigortay tekrar açnz. 21 Bir arza halinde yaplmas gereken iålemler Oluåan arzalarn büyük bölümü genellikle çok küçük sebeplere dayanmaktadr. Yetkili servisimizi çarmadan önce, åu bilgilere dikkat ediniz. Arza Cihaz çalåmyor Muhtemel sebebi Sigorta bozuk Elektrik kesintisi Frn kapatlamyor. Bilgiler/Giderilmesi Sigorta kutusuna bakp, frnn sigortasn kontrol ediniz. Mutfan lambasnn yanp yanmadn kontrol ediniz. Elektronik sistem bozuk. Elektrik kesintisi Sigorta bozuk Fonksiyon seçme dümesi ayarlanmamå. Emayede zararsz deiåikliklerdir, ortadan kaldrlamaz. Kap cam krld. Emaye yüzeyde meyve suyu veya protein lekeleri. Cihazda yaplacak tamir ve dier iålemleri sadece üretici tarafndan yetki verilmiå ve eitilmiå servis teknisyenlerine yaptrnz. Cihazn usulüne aykr åekilde onarlmas durumunda ciddi tehlikeler söz konusu olabilir. 22 Müåteri hizmetleri Eer cihaznzn tamir olmas gerekiyorsa, müåteri hizmetlerine baåvurunuz. En yakn müåteri hizmetlerinin adresini ve telefonun numarasn telefon rehberinde bulabilirsiniz. Ayrca müåteri hizmetleri merkezleri de size en yakn müåteri hizmetleri hakknda bilgi verebilir. E numaras ve FD numaras Müåteri hizmetlerimizden birini aradnz zaman, cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. Gerektiinde kolayca bulabilmeniz için frnnza ait verileri ve müåteri hizmetleri telefon numarasn buraya yazabilirsiniz. Yanlå kullanma durumunda müåteri hizmetleri teknikeri ziyaretinin garanti süresi dahilinde de ücretsiz olmadna dikkat ediniz. Müåteri hizmetleri % FD Nr. 23 Enerji ve çevre için öneriler Burada, yemek piåirirken ve kzartrken nasl enerji tasarrufu yapabileceiniz ve cihaznz doru temizlemek için gerekli olan bir takm önerileri bulacaksnz. Enerji tasarrufu Eer frnnz sadece tarifte veya kullanm klavuzundaki tablolarda ön stma yaplmas gerektii söyleniyorsa, önceden stnz. Frn kapsn, piåirme ve kzartma boyunca mümkün olduunca çok az açnz. Birden fazla pasta piåirecekseniz, peå peåe piåirmeniz uygun olur. Böylelikle, frn bir önceki pastadan dolay daha scak olduu için, bir sonraki pastann piåme süresi ksalr. Daha uzun piåme sürelerinde piåme süresi bitiminden 10 dakika önce frn kapatabilir ve yiyecei kalan scaklkla piåirebilirsiniz. Çevre kurallarna uygun åekilde imha edilmesi Ambalaj malzemesini çevre kurallarna uygun åekilde imha ediniz. [. . . ] Uygun arlk için verilen bilgiyi seçiniz ve süreyi buna uygun åekilde uzatnz. Et termometresi (yetkili satcdan temin edebilirsiniz) kullannz veya "kaåk testi" uygulaynz. Sürme seviyesini ve scakl kontrol ediniz. Bir sonraki kzartma iåleminde daha ufak bir kzartma kab kullannz veya daha fazla sv ekleyiniz. Bir sonraki kzartma iåleminde daha büyük bir kzartma kab kullannz veya daha az sv kullannz. [. . . ]

BOSCH HBX53R50 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HBX53R50 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag