Kullanım kılavuzu BOSCH HCE422120

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HCE422120 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HCE422120 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HCE422120 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HCE422120 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1255 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH HCE422120 (1610 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HCE422120

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullanma klavuzu HCE422120 Yemek piåirmenin yemek yemek kadar zevkli olmas için lütfen bu kullanm klavuzunu okuyunuz. Böylece frnnzn tüm teknik avantajlarndan faydalanabilirsiniz. Tablolarda çok kullanlan yemekler, ayar deerleri ve yerleåtirme yükseklikleri bulabilirsiniz. Bunlarn tümü yemek piåirme sytüdyomuzda denenmiåtir. [. . . ] Scak deterjanl su: Bulaåk bezi ile temizleyiniz. Piåirme alan Kap fitilini çkarmaynz!Ayaklar Frn lambasnn cam kapa 24 Bölge Aksesuar Temizlik malzemeleri Scak deterjanl su: Yumuåatnz ve bir bulaåk bezi veya bir frça ile temizleyiniz. Scak deterjanl su: Bulaåk bezi ile temizleyiniz. Süpürgelik çekmece Daha kolay temizlik için Frn lambasnn açlmas Frn daha kolay temizlemek için frn lambasn açabilir ve frn kapsn yerinden çkartabilirsiniz. Fonksiyon seçme düzeneini t'a getirin. 25 Raflar askdan çkartma ve takma Raflarn çkartlmas Raflar temizleme amacyla çkartabilirsiniz. (Resim B) A B Raflar bulaåk deterjan ve bulaåk süngeri ile temizleyiniz. natç kirlerde bir frça kullannz. Raflarn aslmas 1. Raf önce arka kovana yerleåtiriniz, biraz arkaya doru bastrnz (Resim A) 2. Çknt daima altta olmaldr. 26 Frn kapsnn çkartlmas ve yerleåtirilmesi Kap camlarn sökmek ve temizlemek için frn kapsn yerinden çkartabilirsiniz. Kilitleme kolu, frn kapsn çkartmak için açldysa, menteåeler emniyete alnmåtr. Menteåeler emniyete alnmamåsa, büyük bir kuvvet ile aniden kapatnz. Biraz daha kapatnz ve çekerek çkartnz. Kapnn çkartlmas A B 27 Kapan yerleåtirilmesi Frn kapsn iålemleri tersten takip ederek yeniden yerleåtiriniz. Frn kapan yerleåtirirken, her iki menteåenin de açlå yönünde takldna dikkat ediniz (Resim A). Menteåe çentii her iki taraftan oturmaldr (Resim B). A B 3. Frn kaps yanlålkla yerinden çkp düåerse veya bir menteåe aniden kapanrsa, menteåeden tutmaynz. Yetkili servisi çarnz. 28 Kap camlarnn sökülmesi ve taklmas Frn kapsnn camlarn daha iyi temizlemek için sökebilirsiniz. Frn kapsn çkartnz ve kolu aåaya gelecek åekilde bir bezin üzerine yerleåtiriniz. (Resim B) A B Camlar cam deterjan ve yumuåak bir bezle temizleyiniz. Frn ancak camlar talimatlara uygun biçimde takldktan sonra kullannz. 29 Arza durumunda ne yapmal? Oluåan arzalarn çou çok basit sorunlardan kaynaklanmaktadr. Müåteri hizmetlerini aramadan önce, bu tablonun da yardmyla lütfen arzay kendiniz gidermeye çalånz. Bir yemek iyi olmazsa lütfen bölümüne baknz Sizin için mutfamzda denedik. Burada yemek piåirmeye iliåkin birçok öneri ve bilgi bulabilirsiniz. Frn Arza Frn çalåmyor. Giderme/Bilgi Sigorta kutusuna bakp sigortada arza olup olmadn kontrol ediniz. [. . . ] Fincanlara veya küçük çevir aç kapakl cam kavanozlara doldurunuz ve üstü kapal åekilde tel zgaraya yerleåtiriniz. Cihaz kapatnz ve hamuru, kapatlmå durumdaki piåirme alannda mayalaynz. Hamurun mayalanmas Hazrlama Yemek Yourt Kaplar fincanlarn ve çevir aç kapakl cam kavanozlarn tel zgaraya yerleåtirilmesi sya dayankl kabn Yükseklik 1 Istma türü % ºC olarak scaklk 50 Süre 6 8 saat Hamurun mayalanmas piåirme alannn zeminine yerleåtirilmesi % 50 ºC'ye kadar stnz, cihaz kapatnz, mayal hamuru piåirme alanna yerleåtiriniz 5 dak. 20 30 dak. 46 Konserveleme Hazrlanmas Kavanozlar ve plastik halkalar temiz ve düzgün olmaldr. Mümkün olduunca eåit büyüklükte kavanozlar kullannz. [. . . ]

BOSCH HCE422120 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HCE422120 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag