Kullanım kılavuzu BOSCH HEV23B250

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HEV23B250 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HEV23B250 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HEV23B250 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HEV23B250 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1100 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH HEV23B250 (1125 ko)
   BOSCH HEV23B250 annexe 1 (1109 ko)
   BOSCH HEV23B250 annexe 2 (1139 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HEV23B250

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TR Kullanma klavuzu çindekiler Güvenlik Önlemleri ve Öneriler . 38 Genel piåirme ve zgarada rostolama ile ilgili pratik öneriler . 46 4 d Güvenlik Önlemleri ve Öneriler Bu klavuzdaki talimatlar dikkatli bir åekilde okuyunuz. Cihaz baåkasna vermeniz durumunda ilgili kullanm klavuzunun da verilmesi zorunludur. [. . . ] Biraz sabun ile scak su: Suya batrnz ve bir bez ya da frça yardmyla temizleyiniz. Biraz sabun ile scak su: Suya batrnz ve bir bez ya da frça yardmyla temizleyiniz. Paslanmaz çelik Cam Kapak camlar Frn aydnlatan lambay koruyan cam parça Conta (çkartmaynz) Izgaralar Aksesuarlar 23 Frnn stma yüzeylerinin temizlenmesi Baz frnlarda frnn iç arka duvarnda, yan duvarlarnda ya da tavan ksmnda çok porlu seramikten kaplamalar olabilir. Bu kaplama frnlama srasnda oluåacak sçramalar emer ve frn çalår haldeyken bunlar çözer. Scaklk ne kadar yüksekse ve frn ne kadar uzun süre çalår haldeyse sonuç o kadar iyi olacaktr. Eer kir frn bir kaç defa kullandktan sonra hala duruyorsa aåadaki uygulamaya geçilebilir: 1. Bu kaplamalarda noktacklar kalmayana kadar taban ve duvarlar temizleyiniz. 2. Frn kapa kapal ve boå olarak yaklaåk 2 saat süresince maksimum scaklkta çalåtrnz. Frn souduktan sonra kahverengi veya beyaz lekeleri su ve yumuåak bir sünger ile siliniz. Kaplama ksmlardaki hafif renk solmas, kendinden temizleme özelliini etkilemez. Önlem ve öneriler Aåndrc deterjanlar asla kullanmaynz. Eer frn için olan temizlik malzemesi bu kaplamalara yanlålkla deerse hemen su ve sünger ile temizleyiniz. Frnn tabannn ve cilal duvarlarn temizlii Bir temizlik bezi ile biraz sabun ve sirke içeren scak su kullannz. Güçlü kirler olmas durumunda ince çelikten bir metal frça ya da frn için özel temizlik malzemeleri kullannz. Kendi kendine temizlenen yüzeylere metal frça ya da frn için özel temizlik maddelerini uygulamaynz. Iåk fonksiyonu Frnn ån yakma Frnn temizliini kolaylaåtrmak için frnn içinde buunan lambay yakmak mümkündür. Scaklk kumandas çalåmaz durumda olmaldr. Frnn ån kapatma Fonksiyon kumandasn Û konumuna çeviriniz. 24 Izgaralarn çkartlmas ve taklmas Izgaralarn çkartlmas Izgaralarn yerinden çkartlp temizlenmesi mümkündür. (Åekil B) A B Izgaralar bulaåk deterjan ve bir sünger ile temizleyiniz. Zor lekeler için bir frça kullanmanz önerilir. Izgaralarn taklmas 1. Izgaray önce hafifçe arkaya doru iterek arkadaki boåluklara sokunuz. (Åekil A) 2. Eim daima aåa doru olmaldr. 25 Izgara rezistansnn sökülmesi Temizlii kolaylaåtrmak için baz frnlarda zgarann rezistans çkarlabilir. d Yanma tehlikesi!Çkarlabilir zgara tutacan öne doru çekiniz ve oturduunu duyana kadar yukar doru itiniz. Ayn zamanda, zgarann rezistanslarn tutunuz ve aåa doru çekerek sökünüz. (Åekil B) A B Temizlik bittikten sonra zgara rezistanslarn yukar doru iterek yerleåtiriniz. Izgarann tutacan aåa doru itiniz ve zgarann rezistanslarn oturtunuz. Frn kapann çkartlmas ve taklmas Kapan demontajn ve cam ksmlarn temizliini kolaylaåtrmak için frnn kapa çkartlabilir. [. . . ] Kuålar göüs ksm üste gelecek åekilde yerleåtirilir. Kurutmak Yalnzca mükemmel durumdaki meyve sebzelere uygulaynz ve daima ykaynz. Cilal tepsiyi ve zgaray piåirme kad ya da paråömen kad ile kaplaynz. Tabak 600 g dilimlenmiå elma 800 g küçük parçalara doranmå armut 1, 5 kg erik 200 g temizlenmiå aromatik otlar Not Yükseklik Istma tipi 2+3 2+3 2+3 2+3 2 2 2 2 Scaklk C 80 80 80 80 Süre, saat cinsinden yaklaåk 5 yaklaåk 8 yaklaåk 8-10 yaklaåk 1½ Eer sebze ya da meyveler çok fazla su ya da åurup içeriyorsa bir kaç kez döndürmek gerekecektir. Kurutulduktan sonra hemen kattan çkarnz. 43 Önceden piåirilmiå dondurulmuå gdalar Tabak Pakette mevcut bulunan üretici önerilerini okuyunuz. Aåadaki piåirme çizelgesi özellikle besinlerin souk frna konulmas baz alnarak hesaplanmåtr. [. . . ]

BOSCH HEV23B250 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HEV23B250 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag