Kullanım kılavuzu BOSCH HEV43T350E

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HEV43T350E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HEV43T350E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HEV43T350E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HEV43T350E : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1085 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH HEV43T350E (1128 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HEV43T350E

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TR Kullanma klavuzu çindekiler Güvenlik Önlemleri ve Öneriler . 27 Kapan camlarnn monte ve demonte edilmesi 29 Arza durumunda ne yapmal?38 Genel piåirme ve zgarada rostolama ile ilgili pratik öneriler . 48 4 d Güvenlik Önlemleri ve Öneriler Bu klavuzdaki talimatlar dikkatli bir åekilde okuyunuz. [. . . ] Teknik Destek Servisi merkezlerinde ya da yetkili maazalarda scak yüzeylere uygun paslanmaz çelik malzemelerin bakm için gerekli özel ürünleri bulabilirsiniz. Temizlik ürününü oldukça hassas bir yumuåak havlu yardmyla uygulaynz. Biraz sabun ile scak su: Suya batrnz ve bir bez ya da frça yardmyla temizleyiniz. Paslanmaz çelik Cam Kapak camlar Frn aydnlatan lambay koruyan cam parça Conta (çkartmaynz) Izgaralar 23 Bölge Aksesuarlar Temizlik ürünleri Biraz sabun ile scak su: Suya batrnz ve bir bez ya da frça yardmyla temizleyiniz. Iåk fonksiyonu Frnn temizliini kolaylaåtrmak için frnn içinde buunan lambay yakmak mümkündür. Scaklk kumandas çalåmaz durumda olmaldr. Frnn ån kapatma Frnn stma yüzeylerinin temizlenmesi Fonksiyon kumandasn Û konumuna çeviriniz. Baz frnlarda frnn iç arka duvarnda, yan duvarlarnda ya da tavan ksmnda çok porlu seramikten kaplamalar olabilir. Bu kaplama frnlama srasnda oluåacak sçramalar emer ve frn çalår haldeyken bunlar çözer. Scaklk ne kadar yüksekse ve frn ne kadar uzun süre çalår haldeyse sonuç o kadar iyi olacaktr. Eer frn bir kaç defa kullandktan sonra hala kir duruyorsa Temizleme fonksiyonunu kullannz: Önlem ve öneriler Aåndrc deterjanlar asla kullanmaynz. Eer frn için olan temizlik malzemesi bu kaplamalara yanlålkla deerse hemen su ve sünger ile temizleyiniz. Frnn tabannn ve cilal duvarlarn temizlii Bir temizlik bezi ile biraz sabun ve sirke içeren scak su kullannz. 24 Zor kirler olmas durumunda ince çelikten bir metal frça ya da frn için özel temizlik malzemeleri kullannz. Kendi kendine temizlenen yüzeylere metal frça ya da frn için özel temizlik maddelerini uygulamaynz. Temizleme fonksiyonu Temizleme fonksiyonu bir yenilenme programdr. Frnn kendi kendine temizlenen elemanlar yeterli derecede kendini temizlemezse bu fonksiyon ile yenilenecektir. Frn yüzeyleri kendi kendine temizlenmez, bunlar önceden temizlemek gerekecektir. Arka tarafndan ortadan kaldrlamayan lekeler görünecektir. Dikkat Programlama åu åekilde yaplr 1. Bir sinyal sesi duyulur ve u sembolü gösterge panelinde yanp söner. Frn souduktan sonra kahverengi veya beyaz lekeleri su ve yumuåak bir sünger ile siliniz. Kaplama ksmlardaki hafif renk solmas, kendinden temizleme özelliini etkilemez. Frn souduktan sonra Not Kendi kendine temizlenen elemanlarn kalan tuzunu nemli bir havlu ile temizleyiniz. Frnn üzerinde bir piåirme tezgah monte edildiyse Clean fonksiyonu aktif durumdayken bunun çalåtrlmamas önerilir. 25 Izgaralarn çkartlmas ve taklmas Izgaralarn çkartlmas Izgaralarn yerinden çkartlp temizlenmesi mümkündür. (Åekil B) A B Izgaralar bulaåk deterjan ve bir sünger ile temizleyiniz. Izgaray önce hafifçe arkaya doru iterek arkadaki boåluklara sokunuz. (Åekil A) 2. Eim daima aåa doru olmaldr. Izgara rezistansnn sökülmesi Temizlii kolaylaåtrmak için baz frnlarda zgarann rezistans çkarlabilir. d Yanma tehlikesi!Çkarlabilir zgara tutacan öne doru çekiniz ve oturduunu duyana kadar yukar doru itiniz. Ayn zamanda, zgarann rezistanslarn tutunuz ve aåa doru çekerek sökünüz. [. . . ] patates graten) Ekmek kzartma Tost gratenleme Sufleler için tepsi Gratenleme için tepsi ya da cilal tepsi 3 3 % % 210 230 210 230 30 40 20 30 Sufle için tepsi ya da cilal tepsi 2 2 7 7 150 170 150 170 50 60 50 60 Izgara Izgara** 5 4 ( ( 3 3 45 58 * Gratenlenen yemek 2 cm'den daha fazla yükseklie sahip olmamaldr. ** Cilal tepsiyi daima 1. yükseklie yerleåtiriniz. 43 Buz çözme Yemei kabndan çkarnz, uygun bir kaba koyunuz ve zgarann üzerine yerleåtiriniz. Buz çözme süresi buzunu çözmek istediiniz besinlerin doasna ve miktarna göre deiåir. Tabak Dondurulmuå ürünler* örnein kremal turtalar; çikolata, åeker, meyve ile jöleli turtalar, tavuk, sosis ve et, ekmek, sandviç ekmei, pastalar ve dier türlü kekler Aksesuar lar Izgara Yükseklik Istma tipi 2 B Scaklk C Scaklk kumandas çalåmaz durumda kalr. * Dondurulmuå besinleri mikrodalgaya uygun bir kap ile kaplaynz. Kuålar göüs ksm üste gelecek åekilde yerleåtirilir. Kurutmak Yalnzca mükemmel durumdaki meyve sebzelere uygulaynz ve daima ykaynz. [. . . ]

BOSCH HEV43T350E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HEV43T350E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag