Kullanım kılavuzu BOSCH HGV74W350T annexe 1

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HGV74W350T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HGV74W350T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HGV74W350T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HGV74W350T annexe 1: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1826 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HGV74W350Tannexe 1

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullanma klavuzu HGV74W350T Yemek piåirmenin yemek yemek kadar zevkli olmas için lütfen bu kullanm klavuzunu okuyunuz. Böylece frnnzn tüm teknik avantajlarndan faydalanabilirsiniz. Tablolarda çok kullanlan yemekler, ayar deerleri ve yerleåtirme yükseklikleri bulabilirsiniz. Bunlarn tümü yemek piåirme sytüdyomuzda denenmiåtir. [. . . ] Bu durum son derece normaldir ve herhangi bir fonksiyon kaybna yol açmaz. Korozyona karå korunma bundan etkilenmez. Üst cam kapak Üst kapa açmadan önce üzerine dökülenleri temizleyiniz ve kapa kurulaynz. Gerektiinde temizlemek için üst kapa çkartabilirsiniz. Bunun için kapak tam açk konumdayken iki elinizle yanlarndan tutup yukarya doru çekiniz. Temizleme iåleminden sonra üst kapa ters sralama ile tekrar monte ediniz. Üst kapa ocak yüzeyleri souduktan sonra kapatn. 34 Temizlik malzemeleri Farkl yüzeylerin yanlå temizleme maddeleri nedeniyle zarar görmemesi için aåadaki bilgilere dikkat ediniz. ocakta asla H sulandrlmamå bulaåk deterjan veya bulaåk makinesi deterjan, H aåndrc temizleyici, çizici sünger, H frn spreyi veya leke sökücü gibi hiçbir agresif temizleyici, H yüksek basnçl temizleyici veya buhar püskürtücüsü kullanmaynz. H parçalar bulaåk makinesinde ykamaynz. frnda asla H keskin veya aåndrc temizleme maddeleri, H yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri, H sert ovma süngerleri veya bulaåk telleri, H yüksek basnçl temizleyici veya buhar püskürtücüsü kullanmaynz. Kullanmadan önce yeni süngerinizi iyice ykaynz. Paslanmaz çelik yüzeyler Bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå yumuåak bir bez ile siliniz. Paslanmaz yüzeyleri doal çizgileri ile paralel yönde siliniz. Kireç, ya, niåasta ve protein lekelerini daima hemen temizleyiniz. Aåndrc temizleme maddesi, sert sünger ve aåndrc temizleme bezi kullanmaynz. Özel paslanmaz çelik temizleyicilerini müåteri hizmetlerimizden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. Emaye ve boyal yüzeyler Bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bez ile siliniz. Yumuåak bir bez ile kurulaynz. 35 Gazl ocak bekleri ve zgaralar Bulaåk makinesinde ykamaynz. Izgaralar yerlerinden alp sünger, bulaåk deterjan ve scak su ile temizleyiniz. Bek gövdelerindeki gaz çkå boåluklarnn temiz ve tkanmamå kalmasna dikkat ediniz. Bujiler, küçük, yumuåak bir frça ile temizlenmelidir. Gazl brülörler ancak bujiler temizse çalåacaktr. Bek çanaklarndaki yemek artklar bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bir bez ile temizlenmelidir. Enjektör deliinin tkanmamasna ve temizlerken zarar görmemesine dikkat ediniz. Temizleme iåleminden sonra tüm parçalar iyice kurulaynz ve bek gövdeleri ile kapaklarnn düzgün yerleåmelerine dikkat ediniz. Parçalar düzgün yerleåtirmediiniz takdirde beklerin yaklmas zorlaåacaktr. Izgaralar aldnz yere yerleåtiriniz. Elektrik oca (opsiyonel) Bulaåk süngerinin ar kirler için tasarlanan yüzeyi ile krem bulaåk deterjan kullanarak temizleyiniz. [. . . ] Tablolardaki veriler bir litrelik yuvarlak kavanozlar için geçerlidir. Bu süreler oda scaklna, kavanozlarn saysna ve kavanoz içeriinin miktar ve scaklna göre deiåiklik gösterebilir. Ayar deiåtirmeden veya kapamadan önce kavanozlarn içinde kabarcklar oluåtuundan emin olunuz. Åu åekilde yerleåtiriniz 1. Is ayar dümesini 170 ile 180 °C'ye kadar ayarlaynz. Meyvelerden reçel yapmak Yaklaåk 40 ila 50 dakika sonra ksa aralklarla kabarmaya baålar. [. . . ]

BOSCH HGV74W350T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HGV74W350T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag