Kullanım kılavuzu BOSCH HGV795220T annexe 1

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HGV795220T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HGV795220T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HGV795220T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HGV795220T annexe 1: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1639 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HGV795220Tannexe 1

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullanma klavuzu HGV795220T Yemek piåirmenin yemek yemek kadar zevkli olmas için lütfen bu kullanm klavuzunu okuyunuz. Böylece frnnzn tüm teknik avantajlarndan faydalanabilirsiniz. Tablolarda çok kullanlan yemekler, ayar deerleri ve yerleåtirme yükseklikleri bulabilirsiniz. Bunlarn tümü yemek piåirme sytüdyomuzda denenmiåtir. [. . . ] Özel paslanmaz çelik temizleyicilerini müåteri hizmetlerimizden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. Emaye ve boyal yüzeyler Gazl ocak bekleri ve zgaralar Bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bez ile siliniz. Izgaralar yerlerinden alp sünger, bulaåk deterjan ve scak su ile temizleyiniz. Bek gövdelerindeki gaz çkå boåluklarnn temiz ve tkanmamå kalmasna dikkat ediniz. Bujiler, küçük, yumuåak bir frça ile temizlenmelidir. Gazl brülörler ancak bujiler temizse çalåacaktr. Bek çanaklarndaki yemek artklar bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bir bez ile temizlenmelidir. Enjektör deliinin tkanmamasna ve temizlerken zarar görmemesine dikkat ediniz. Temizleme iåleminden sonra tüm parçalar iyice kurulaynz ve bek gövdeleri ile kapaklarnn düzgün yerleåmelerine dikkat ediniz. Parçalar düzgün yerleåtirmediiniz takdirde beklerin yaklmas zorlaåacaktr. Izgaralar aldnz yere yerleåtiriniz. Elektrik oca (opsiyonel) Bulaåk süngerinin ar kirler için tasarlanan yüzeyi ile krem bulaåk deterjan kullanarak temizleyiniz. Taåan besinleri ve yemek artklarn daima hemen silip temizleyiniz. 30 Elektrik ocann metal halkas (opsiyonel) Metal halkann rengi zamanla kullanm ile deiåir. Bulaåk süngerinin ar kirler için tasarlanan yüzeyi ile krem bulaåk deterjan ile ovarak halkay temizleyiniz. Bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bez ile siliniz. Temizlik esnasnda sert aåndrc temizleyiciler ve sivri metal cisimler kullanmaynz. Bunlar camn yüzeyini çizebilir ve krlmasna neden olabilir. Youn kirlenmede: Frn temizleme malzemesini sadece frn soukken kullannz. Bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå bez ile siliniz. Bulaåk deterjan ve scak su ile nemlendirilmiå yumuåak bir cam bezi ile ya da pürüzsüz bir mikro elyafl bez ile fazla bastrmadan yatay bir åekilde temizleyiniz. Aåndrc temizleme maddesi, sert sünger ve aåndrc temizleme bezi kullanmaynz. Aksi durumda çizilebilir Dümeler Kap cam Conta Frn zemini, tavan ve yan paneller Frn lambasnn cam kapa Aksesuarlar Alüminyum tepsi (opsiyonel) Kap çocuk kilidi (opsiyonel) Åayet cihaznzn kapsna çocuk kilidi monte ettiyseniz, temizlemek için kilidi monte ettiiniz yerden sökmeniz gerekir. Tüm plastik parçalar bulaåk deterjanl scak suda yumuåatp sünger ile temizleyiniz. Çocuk kilidi aår kirlenme durumunda skåp iålevini tam yerine getiremez. [. . . ] Tablolardaki veriler bir litrelik yuvarlak kavanozlar için geçerlidir. Bu süreler oda scaklna, kavanozlarn saysna ve kavanoz içeriinin miktar ve scaklna göre deiåiklik gösterebilir. Ayar deiåtirmeden veya kapamadan önce kavanozlarn içinde kabarcklar oluåtuundan emin olunuz. Åu åekilde yerleåtiriniz 1. Is ayar dümesini 170 ile 180 °C'ye kadar ayarlaynz. Meyvelerden reçel yapmak Yaklaåk 40 ila 50 dakika sonra ksa aralklarla kabarmaya baålar. [. . . ]

BOSCH HGV795220T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HGV795220T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag