Kullanım kılavuzu BOSCH HLN122020

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HLN122020 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HLN122020 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HLN122020 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HLN122020 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (703 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HLN122020

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Yemek piåirmenin yemek yemek kadar zevkli olmas için lütfen bu kullanm klavuzunu okuyunuz. Böylece frnnzn tüm teknik avantajlarndan faydalanabilirsiniz. Tablolarda çok kullanlan yemekler, ayar deerleri ve yerleåtirme yükseklikleri bulabilirsiniz. Bunlarn tümü yemek piåirme sytüdyomuzda denenmiåtir. [. . . ] (Resim B) Camlar cam temizleyicisi ve yumuåak bir bez ile temizleyiniz. 4. Frn kapsn tekrar taknz. Frn ancak camlar talimatlara uygun biçimde takldktan sonra kullanabilirsiniz. 19 Ayaklarn sökülmesi Ayaklar temizleme amacyla çkartabilirsiniz. Daha sonra tüm ayaklar öne çekerek çkartnz. Ayaklar bulaåk deterjan ve bulaåk süngeri veya bir frça ile temizleyiniz. Ayaklarn taklmas: skeleti önce arka kovana takn, biraz arkaya doru bastrn ardndann ön kovana takn. Çknt (a) daima altta olmaldr. Uyarlar Piåirme bölümünde metalik renk deiåimleri: Bu renk deiåimleri uygun olmayan temizleyicilerde veya tencerelerin sürtünmesinden kaynaklanr. Stahl Fix veya Ceran (seramik) + çelik için uygun Sidol (Sidol für Ceran + Stahl) deneyiniz. Böyle renk deiåimleri sert ovma bezleri veya keskin temizleyiciler ile temizlemeyiniz. Korozyona karå korunma yine de garanti edilir. 20 Bir arza halinde yaplmas gereken iålemler Meydana gelen arzalarn genel olarak basit sebepleri vardr. Yetkili servisimizi çarmadan önce, åu bilgilere dikkat ediniz. Elektrik kesintisi Bilgi/Giderilmesi Sigorta kutusuna bakp, frnn sigortasn kontrol ediniz. Mutfan lambasnn yanp yanmadn kontrol ediniz. Cihazda yaplacak tamir ve dier iålemleri sadece üretici tarafndan yetki verilmiå ve eitilmiå servis teknisyenlerine yaptrnz. Cihaznz uygun åekilde tamir edilmemiåse büyük tehlikelerle karå karåya kalabilirsiniz. 21 Tavandaki frn lambasn deiåtiriniz Åu åekilde hareket ediniz Frn lambas bozuk ise veya yanmyorsa, deiåtirmek gerekir. Isya dayankl yedek lambalar müåteri hizmetlerinden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. Sigorta kutusundaki ocak veya frn sigortasn kapatnz veya attrnz. 2. Hasar oluåmasn önlemek için, bir mutfak bezini souk frnn içine seriniz. Bulaåk bezini çkartnz ve sigortay tekrar açnz. Cam kapan deiåtirilmesi Hasarl cam kapak deiåtirilmelidir. Lütfen cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. 22 Yetkili servis Cihaznzn tamir edilmesi gerekiyorsa müåteri hizmetlerimiz size yardmc olacaktr. En yakn müåteri hizmetlerinin adresini ve telefonunu telefon rehberinde bulabilirsiniz. Müåteri hizmetleri merkezleri de size en yakn müåteri hizmetleri bürosunu belirtmekten mutluluk duyacaktr. E Numaras ve FD Numaras Yetkili servisimizi çardnz zaman, cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. Numaralarn yer ald tip levhas sa tarafta, frn kapsnn yannda yer almaktadr. Arza durumunda kolayca bulabilmeniz için cihaznza ait verileri buraya iåleyebilirsiniz. E Nr. Yetkili servis % FD 23 Tablolar ve yararl bilgiler Burada, baz yemekler ve bu yemekler için en uygun olan ayarlar sunulmuåtur. [. . . ] Yük seklik Istma åekli Scaklk ºC Süre, dakika 3 3 2 3 t t t t 200 220 210 230 200 220 200 220 30 40 25 30 15 20 20 25 Aksesuarn üzerine yal kat seriniz. Kullandnz yal kadn bu scakla karå dayankl olmasna dikkat ediniz. Enerji tasarrfuna yönelik ip uçlar Frnda Frn ancak tarifte veya kullanm klavuzunaki tabloda ön stma yaplmas söyleniyorsa önceden stnz. Birden fazla pasta piåirecekseniz, peå peåe piåirmeniz uygun olur. Böylelikle, frn bir önceki pastadan dolay daha scak olduu için, bir sonraki pastann piåme süresi ksalr. [. . . ]

BOSCH HLN122020 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HLN122020 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag